Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Z wartością bezwględną/Kwadratowe/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

|x2 + 2x − 3| = m

ma cztery różne rozwiązania, których iloczyn jest mniejszy od 5.

Dla jakich wartości parametru m równanie  2 2 |x − 9|+ |x − 1 6| = m ma dokładnie dwa różne pierwiastki.

Ukryj Podobne zadania

Dla jakich wartości parametru m równanie  2 2 |x − 6x + 8|+ |x − 6x + 5| = m ma co najmniej trzy pierwiastki rzeczywiste.

Naszkicuj wykres funkcji  2 y = |x − 6x | . Na podstawie wykresu określ dla jakich m równanie |x2 − 6x | = log 1m 2 ma co najmniej 3 rozwiązania.

Funkcja g jest określona wzorem  || 1 2 || g(x ) = |− 4x + 3x − 5| dla każdego x ∈ R . Fragment wykresu funkcji g w kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) przedstawiono na rysunku (jednostki pominięto).


PIC


Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m , dla których równanie g (x ) = |m| ma dokładnie dwa rozwiązania dodatnie.

Ukryj Podobne zadania

Funkcja g jest określona wzorem  || 1 2 || g(x ) = |− 3x + 2x + 9| dla każdego x ∈ R . Fragment wykresu funkcji g w kartezjańskim układzie współrzędnych (x ,y) przedstawiono na rysunku (jednostki pominięto).


PIC


Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m , dla których równanie g (x ) = |m| ma dokładnie dwa rozwiązania dodatnie.

spinner