Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Logarytmy/Rysowanie wykresu

Wyszukiwanie zadań

Naszkicuj wykresy funkcji  √ -- f(x) = 1 + log 3( 3x ) i  5√-5 g(x) = log 5 x , gdzie x ∈ (0,+ ∞ ) . Odczytaj z wykresów zbiór rozwiązań nierówności f (x) ≤ g(x) .

Dana jest funkcja f(x ) = lo gx2 .

  • Określ dziedzinę funkcji f (x) .
  • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = ---1---+ 1 |f(x+3)| .
  • Odczytaj z wykresu maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g (x) .
Ukryj Podobne zadania

Funkcja f dana jest wzorem

 1 f(x) = log 1------. 22 − x

Określ dziedzinę funkcji f i naszkicuj jej wykres w przedziale ⟨− 6,0⟩ .

spinner