Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Narysuj wykres funkcji  3 2 ( 1 2 3) f (x) = log2(−x − 5x − 3x + 9 )− log2 − 2x − x + 2 .

Naszkicuj wykresy funkcji  √ -- f(x) = 1 + log 3( 3x ) i  5√-5 g(x) = log 5 x , gdzie x ∈ (0,+ ∞ ) . Odczytaj z wykresów zbiór rozwiązań nierówności f (x) ≤ g(x) .

Dana jest funkcja f(x ) = lo gx2 .

  • Określ dziedzinę funkcji f (x) .
  • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = ---1---+ 1 |f(x+3)| .
  • Odczytaj z wykresu maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g (x) .

Narysuj wykres funkcji f (x) = log3(−x ) − 2 .

*Ukryj

Narysuj wykres funkcji f (x) = 1 − log2(x + 3) .

Funkcja f dana jest wzorem

 1 f(x) = log 1------. 22 − x

Określ dziedzinę funkcji f i naszkicuj jej wykres w przedziale ⟨− 6,0⟩ .