Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Cyfry liczb naturalnych

Wyszukiwanie zadań

Ile liczb sześciocyfrowych posiada tę własność, że każda ich cyfra, zaczynając od trzeciej, jest sumą dwóch poprzednich cyfr (cyfry liczymy od lewej strony)?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

Jaka jest pierwsza cyfra najmniejszej liczby naturalnej, której suma cyfr jest równa 2006?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8

Jaka jest najmniejsza liczba 10-cyfrowa, którą można utworzyć przez dopisanie do siebie w dowolnej kolejności sześciu liczb: 309, 41, 5, 7, 68 i 2?
A) 1 234 567 890
B) 1 023 456 789
C) 3 097 568 241
D) 2 309 415 687
E) 2 309 416 857

Iloma zerami kończy się dziesiętny zapis iloczynu dziesięciu początkowych liczb pierwszych?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Cyfrą jedności pewnej liczby trzycyfrowej jest 2. Jeżeli cyfrę tę przeniesiemy na początek tej liczby, to otrzymamy liczbę trzycyfrową o 36 mniejszą. Jaka jest suma cyfr tej liczby?
A) 1 B) 10 C) 7 D) 9 E) 5

Ile liczb trzycyfrowych podzielnych przez 9 ma następującą własność: suma cyfr ilorazu tej liczby przez 9 jest o 9 mniejsza od sumy jej cyfr?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 11

Ciąg cyfr powstał przez napisanie 2009 razy liczby 2009. Suma wszystkich cyfr nieparzystych w tym ciągu, które znajdują się bezpośrednio przed cyfrą parzystą, jest równa
A) 2 B) 9 C) 4018 D) 18072 E) 18081

Strona 2 z 2
spinner