Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja kwadratowa 1 2 f(x) = 2 x − 2 .

 • Narysuj wykres funkcji |f(x)| g(x) = f(x)- , której dziedziną jest zbiór
  (− 5,− 2) ∪ (− 2,2)∪ (2,5).
 • Zapisz zbiór rozwiązań nierówności g(x ) < 0 .

Naszkicuj wykres funkcji |(x+-3)(x−-1)| f (x) = x3+4x2+x− 6 .

Naszkicuj wykres funkcji |x2−-9| f (x) = x2− 9 . Określ dziedzinę oraz zbiór wartości funkcji.

Dana jest funkcja 2 f(x ) = − |x − 2 |x |− 3|+ 2 ; x ∈ R .

 • Narysuj wykres tej funkcji, stosując odpowiednie przekształcenia, wymień je.
 • Na podstawie wykresu funkcji f określ zbiór wartości tej funkcji.
 • Podaj liczbę miejsc zerowych funkcji f .
 • Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY .
 • Podaj znak liczby f(− 4 )⋅f(− 1) + f(− 3 ) .
 • Czy funkcja jest rożnowartościowa? Czy jest parzysta lub nieparzysta?

Naszkicuj wykres funkcji 2 f (x) = |x − 4| , a następnie określ liczbę rozwiązań równania |x2 − 4| = m w zależności od wartości parametru m .

Dana jest funkcja 2 f(x ) = |(x− m) − 4m | , gdzie m ∈ R .

 • Naszkicuj wykres funkcji f(x) dla m = 1 .
 • Dla jakich wartości parametru m równanie f (x) = 7 ma dokładnie trzy rozwiązania.

PIC

Narysuj wykres funkcji 2 f (x) = |x(x + 1)|− x + x i odczytaj z niego ilość rozwiązań równania f (x) = m .

Narysuj wykres funkcji 2 f(x) = |x − 4| , a następnie wykres funkcji g (x ) = |2f(x − 1) − 1| .

Naszkicuj wykres funkcji 2 f (x) = |x − 4|− 2x . Określ liczbę rozwiązań równania f (x) = m w zależności od wartości parametru m .