Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z kwadratową

Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja kwadratowa 1 2 f(x) = 2 x − 2 .

 • Narysuj wykres funkcji |f(x)| g(x) = f(x)- , której dziedziną jest zbiór
  (− 5,− 2) ∪ (− 2,2)∪ (2,5).
 • Zapisz zbiór rozwiązań nierówności g(x ) < 0 .

Dana jest funkcja 2 f(x ) = − |x − 2 |x |− 3|+ 2 ; x ∈ R .

 • Narysuj wykres tej funkcji, stosując odpowiednie przekształcenia, wymień je.
 • Na podstawie wykresu funkcji f określ zbiór wartości tej funkcji.
 • Podaj liczbę miejsc zerowych funkcji f .
 • Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY .
 • Podaj znak liczby f(− 4 )⋅f(− 1) + f(− 3 ) .
 • Czy funkcja jest rożnowartościowa? Czy jest parzysta lub nieparzysta?

Naszkicuj wykres funkcji 2 f (x) = |x − 4| , a następnie określ liczbę rozwiązań równania |x2 − 4| = m w zależności od wartości parametru m .

Dana jest funkcja 2 f(x ) = |(x− m) − 4m | , gdzie m ∈ R .

 • Naszkicuj wykres funkcji f(x) dla m = 1 .
 • Dla jakich wartości parametru m równanie f (x) = 7 ma dokładnie trzy rozwiązania.

PIC

Naszkicuj wykres funkcji 2 f (x) = |x − 4|− 2x . Określ liczbę rozwiązań równania f (x) = m w zależności od wartości parametru m .

spinner