Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Nierówności/Układy nierówności/Różne

Wyszukiwanie zadań

Niech m > 0 . W zależności od parametru m zbadaj liczbę liczb całkowitych spełniających jednocześnie nierówności x2 − 3 ≤ 0 oraz |x − 5| ≥ m .

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór wszystkich punktów (x ,y) , których współrzędne spełniają układ nierówności { y < 2|x|- 2-- y ≥ − |x|.

Podaj przykład dwóch liczb naturalnych m i n , które spełniają nierówność 111124 < mn-< 111315- .

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze, które należą do zbioru A ∖ B , gdzie A jest zbiorem rozwiązań nierówności

(log 618 − log63 )+ 2x ≥ − 2− x,

a B jest zbiorem rozwiązań nierówności

1− x-−-2-< −2 . 3
Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze, które należą do zbioru A ∖ B , gdzie A jest zbiorem rozwiązań nierówności

(log 424 − log46 )+ 3x ≥ − 7− x,

a B jest zbiorem rozwiązań nierówności

3− x-−-1-< −3 . 2
spinner