Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wiedząc, że przedział  3 (− 2;0) jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności x2< m z niewiadomą x , oblicz m .

Funkcja f jest określona wzorem  -1-- f (x) = x+ 1 − 1 dla wszystkich liczb rzeczywistych x ⁄= − 1 . Rozwiąż nierówność f(x ) > f(2 − x) .

Zbiór (− ∞ ,− 1) ∪ (2,+ ∞ ) to zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f (x) = 43−x2+xd- przyjmuje wartości ujemne.

  • Wyznacz współczynnik d .
  • Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nie większe od -4?

Rozwiąż algebraicznie i graficznie nierówność 1 1 2 1 x > − 2x + x+ 2 .

Dla jakich wartości parametru m nierówność mx2−-(m-−1)x+1 x2−(m+ 1)x+1 > 0 jest prawdziwa dla każdej liczby x ∈ R ?

Znajdź takie wartości parametru p , aby zbiorem rozwiązań nierówności  2 x2+-2x+p- > 0 x+ 3x+ 5 był zbiór liczb rzeczywistych.

Znajdź takie wartości parametru p , aby zbiorem rozwiązań nierówności  2 -x2+3x+5- < 0 px + 2x+p był zbiór liczb rzeczywistych.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których zbiorem rozwiązań nierówności 23−mx--> 1 jest przedział (3,7) .

Rozwiąż nierówność x−-2 x+1- x+ 1 + x+2 ≤ 2 .

Rozwiąż nierówność --2- x2+-1 x2+ 1 + 2 > 2 .

Rozwiąż nierówność x4+-2x3+x-2 x− 1+ 6x2 < 0 .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność x4−-4x3+-4x2 6x2− 1−x < 0 .

Rozwiąż nierówność

 1 1 1 1 1 ---------+ ---------------+ ---------------+ ---------------+ --------------- < 0. x(x + 1) (x + 1)(x+ 2) (x+ 2)(x + 3) (x + 3)(x + 4) (x + 4 )(x+ 5)

Rozwiąż nierówność -x2−4 x2− 5x > 0 .