Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż nierówność 4 3 2 2 (x − 5x + 6x )+ (x − 5x + 6) ≥ 0 .

Wyznacz dopełnienie zbioru 4 2 A = {x ∈ R : x − 10x + 9 ≤ 0 } w zbiorze liczb rzeczywistych.

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + x − 5x + 3 .

 • Oblicz resztę z dzielenia tego wielomianu przez dwumian (x + 1) .
 • Oblicz miejsca zerowe tego wielomianu.
 • Rozwiąż nierówność W (x) > (x − 1)2 .

Dla jakich wartości parametru k nierówność 4 2 x + kx + 1 > 0 jest prawdziwa dla każdego x ∈ R ?

Wyznacz wszystkie liczby dodatnie x spełniające nierówność 4 3 5 6x + 4x ≥ 1 8x .

Rozwiąż nierówność 4 3 2 − x + 10x + 11x > 0 .

Rozwiąż nierówność 4 2 x + x ≥ 2x .

Rozwiąż nierówność

 4 3 2 x − 3x − 6x + 28x − 24 ≤ 0.
*Ukryj

Rozwiąż nierówność

 6 5 4 3 x + 2x − 3x − 8x + 8x + 4 ≤ 0.

Rozwiąż nierówność 3 2 11x − 4x ≥ 8x + 3 .

Rozwiąż nierówność 3 2 8x + 4x − 18x − 9 ≤ 0 .

Rozwiąż nierówność 4 3 2 6x − 1 1x + 3x > 0 .

Wyznacz wszystkie wartości parametrów a,b , dla których nierówność

 2 2 (x − x − 2)(x − 2ax + 3bx − 6ab) ≥ 0

jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą.