Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Miejscem zerowym funkcji liniowej √ -- f(x) = (k − 2)x + 3 2 jest liczba √ -- 2 jeśli
A) k = 1 B) k = 2 C) √ -- k = 2 D) k = − 1

Miejscem zerowym funkcji √ -- √ -- √ -- f(x ) = ( 8− 2)(x − 2) jest
A) √ -- 2 2 B) √ -- 2 − 2 C) √ -- 2 D) √ -- 2 + 2 2

*Ukryj

Miejscem zerowym funkcji √ -- √ --- √ -- f(x ) = ( 3− 12)( 2 + x) jest
A) √ -- − 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 2 D) √ -- − 2

Liczba m , dla której rozwiązaniem równania 3x − 3 = (1 − m )x + x jest x = 3 wynosi
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

*Ukryj

Liczba (− 2) jest pierwiastkiem równania 3mx = 4− x . Wtedy
A) m = − 1 B) m = 1 C) m = 2 D) m = − 2

Rozwiązaniem równania 6 − 3(x − a) = 9 z niewiadomą x jest liczba 2. Zatem
A) a = 1 B) a = − 3 C) a = − 1 D) a = 3

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = (2 − m )x+ 1 . Wynika stąd, że
A) m = 0 B) m = 1 C) m = 2 D) m = 3

*Ukryj

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = (a + 1)x + 11 , gdzie a to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe równe x = 34 . Stąd wynika, że
A) a = − 41- 3 B) a = 41 3 C) 47- a = − 3 D) 47- a = 3

Liczba (− 3) jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2m − 1)x + 9 . Wtedy
A) m = − 2 B) m = 0 C) m = 2 D) m = 3

Funkcja f jest określona wzorem f (x) = ax + 4 dla każdej liczby rzeczywistej x . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba (− 1) . Wtedy
A) a = − 4 B) a = 1 C) a = 4 D) a = 5

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x) = 4x + 2m − 8 jest liczba -2. Zatem m równa się
A) -6 B) 4 C) -2 D) 8

Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (a − 1)x + 3 jest liczba − 3 . Liczba a jest równa
A) − 1 B) 0 C) 2 D) 1

Jeśli miejscem zerowym funkcji f(x) = −2 (6− 3m )x − 1 8 jest liczba 3, to wynika stąd, że
A) m = − 2 B) m = −1 C) m = 2 D) m = 3

Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2a − 1 )x + 6 jest liczba 2. Liczba a jest równa
A) − 1 B) 0 C) 2 D) 1

Liczba x = 2 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2+ k )x+ 4 dla
A) k = − 2 B) k = − 4 C) k = 2 D) k = 4

Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (3a − 4 )x + 8 jest liczba 2. Liczba a jest równa
A) − 1 B) 0 C) 2 D) 1

Liczba (− 2) jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = mx + 2 . Wtedy
A) m = 3 B) m = 1 C) m = − 2 D) m = − 4

Liczba − 1 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2a + 1)x − 3 . Wynika stąd, że
A) a = 32 B) a = 2 C) a = −2 D) a = − 1

Liczba − 2 jest miejscem zerowym funkcji liniowej 1 h(x ) = − 2(2m − 4)x + 1 . Wynika stąd, że
A) m = 2,5 B) m = 2 C) m = 1,5 D) m = 1

Miejsce zerowe funkcji liniowej f (x) = (t+ 1)x − t jest równe 2. Wynika stąd, że
A) t = − 1 B) t = − 2 C) t = 1 D) t = 2

Funkcja f określona jest wzorem (a+1)x f (x) = 3 − 1 . Liczba − 3 jest miejscem zerowym tej funkcji dla a równego:
A) − 1,5 B) − 0,5 C) − 2 D) − 3

Miejscem zerowym funkcji f(x ) = (3m + 2 )x− 16 jest liczba − 4 . Wynika stąd, że
A) m = − 4 B) m = 4 C) m = − 2 D) m = 2

Liczba 4 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = (5 − m )x+ 8 . Wynika stąd, że
A) m = − 8 B) m = −5 C) m = 5 D) m = 7

Liczba -1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x ) = (2+ m)x + 1 . Wynika stąd, że
A) m = 0 B) m = 1 C) m = − 1 D) m = − 2

Dla jakiej wartości parametru c , miejscem zerowym funkcji f(x) = 2x + c jest liczba − 12 ?
A) c = − 2 B) c = −1 C) c = 1 D) c = 2

Liczba x = − 7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (3 − a )x + 7 dla
A) a = − 7 B) a = 2 C) a = 3 D) a = − 1

Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2(x− 1)+ x = x − 3(2 − 3x ) ?
A) 181 B) − 141 C) 47 D) -1

*Ukryj

Rozwiązaniem równania − (2x + 3) + 5x = 2x− 4(− 1− 2x) jest liczba
A) 1 B) − 1 C) 2 D) − 2

Rozwiązaniem równania 1 x+9- − 2(6x − 2) = 2 jest liczba
A) 1 B) − 3 C) − 1 D) 3

Rozwiązaniem równania 2(x − 1) = 3x+ 1 jest liczba:
A) -3 B) -2 C) 1 D) − 15

Rozwiązaniem równania 3(2 − 3x) = x− 4 jest:
A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 4

Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2x− 3(x + 2) = 3 − 2(x − 2 ) ?
A) 52 B) 5 C) 13 D) 1

Rozwiązaniem równania 2x+3- x−4- 5 − 2 = 2 jest liczba:
A) − 46 B) 6 C) 32 D) 4

Rozwiązaniem równania 5(7 − 3x) = 7− x jest:
A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 2185

Wykres funkcji liniowej 2 f(x) = 2s x + s − 1 − 2x nie ma punktów wspólnych z prostą y = − 2 . Zatem
A) s = − 2 B) s = 0 C) s = − 1 D) s = 1

Wskaż m , dla którego miejsce zerowe funkcji liniowej f(x) = 3x − m + 5 jest liczbą z przedziału (0,1) .
A) m = 1 B) m = 3 C) m = 5 D) m = 6

*Ukryj

Wskaż m , dla którego miejsce zerowe funkcji liniowej f(x) = 3x − m + 5 jest liczbą z przedziału (1,2) .
A) m = 9 B) m = 8 C) m = 7 D) m = 6

Która z liczb jest rozwiązaniem równania √ --- √ --- √ --- 98x + 72 = 5 0 ?
A) √ -- − √-72 98 B) − 7 6 C) √ - -27 D) − 17

*Ukryj

Która z liczb jest rozwiązaniem równania √ --- √ --- √ ---- 48x + 27 = 1 08 ?
A) √-9- 48 B) 3 4 C) √- -3- 2 D) 4 − 3

Funkcja liniowa określona jest wzorem √ -- f (x) = − 2x + 4 . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) -- − 2√ 2 B) √- -2- 2 C) √ - − -22 D) √ -- 2 2

*Ukryj

Funkcja liniowa określona jest wzorem √ -- f (x) = 3x + 3 . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) − √ 3- B) √ - --3 3 C) √ - − -33 D) √ -- 3

Miejscem zerowym funkcji liniowej √ -- f(x) = 3x + 2 jest liczba:
A) √ -- − 3 B) -2 C) √ -- − 2 3 3 D) √2- 3

Miejscem zerowym funkcji √ -- √-8 f(x ) = 2x − 4 jest liczba:
A) 12 B) √ -- 2 C) − 2 D) 2

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem √3-- √6--- √6 --- f (x) = 2x + 1 6− 32 jest liczba
A) √ -- √ -- 22 − 32 B) √ -- 22 C) √32- D) √32-− √22-

Miejscem zerowym funkcji liniowej określonej wzorem 2 f(x) = − 3x + 4 jest
A) 0 B) 6 C) 4 D) − 6

*Ukryj

Dana jest funkcja liniowa 3 f (x) = 6 − 4x . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 8 B) 6 C) − 6 D) − 8

Dana jest funkcja liniowa 3 f (x) = 4x + 6 . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 8 B) 6 C) − 6 D) − 8

Funkcja liniowa f jest określona wzorem 7 f (x ) = 21 − 3x . Miejscem zerowym funkcji f jest
A) − 9 B) − 73 C) 9 D) 21

Miejscem zerowym funkcji 1 f(x ) = − 4x + 1 jest liczba
A) 1 B) − 14 C) 4 D) − 4

Wskaż m , dla którego istnieją co najmniej dwie różne liczby x1,x 2 ∈ R spełniające równanie m 2x− 4x = 0 .
A) m = 4 B) m = − 4 C) m = 16 D) m = − 2

Dane jest równanie ax + b = cx− a , gdzie a ⁄= c . Zatem
A) x = ac−−ba- B) x = a+abc- C) x = a+b-- ac D) x = a+b- c−a

*Ukryj

Dane jest równanie px − q = rx − p , gdzie p ⁄= r . Zatem
A) x = pr−−qp- B) x = p+pqr- C) p+q- x = pr D) p+q- x = r−p

Dane jest równanie ax + b = a− cx , gdzie a ⁄= c . Zatem
A) x = ac−−ba- B) x = aa−+bc- C) x = a+b-- ac D) x = a+b- c−a

Parametr m dobrano tak, że każda liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania

(4 − m 2)⋅ x = m 2 − 3m + 2

z niewiadomą x . Wynika stąd, że
A) m = − 2 B) m = 1 C) m = 2 D) m = 4

*Ukryj

Parametr m dobrano tak, że żadna liczba rzeczywista nie spełnia równania

 2 2 (1 − m )⋅ x = m + 3m + 2

z niewiadomą x . Wynika stąd, że
A) m = − 2 B) m = 1 C) m = 2 D) m = − 1

Funkcja f(x) = (a + 2)x − 3 nie ma miejsc zerowych. Wobec tego liczba a jest równa
A) 0 B) -3 C) 3 D) -2

*Ukryj

Funkcja liniowa f(x ) = (2+ 3k)x + 3k − 2 nie ma miejsc zerowych dla
A) k = − 23 B) k = 23 C) k = − 1 2 D) k = 1 2

Funkcja ( 1 ) f(x) = − 3m − 6 x+ 2 nie ma miejsc zerowych dla
A) m = 18 B) m = 2 C) m = − 2 D) m = − 18

Funkcja f(x) = 5 − (2a − 4 )x nie ma miejsc zerowych. Wobec tego liczba a jest równa
A) 5 B) 4 C) 2 D) -2

Funkcja liniowa 2 f(x ) = (1− m )x + m − 1 nie ma miejsc zerowych dla
A) m = 1 B) m = 0 C) m = − 1 D) m = − 2

Funkcja liniowa 2 f(x ) = (4− m )x + m + 2 nie ma miejsc zerowych dla
A) m = − 2 B) m = 0 C) m = 2 D) m = 4

Równanie 2 π + (x + 1 )π + x = 0
A) ma dwa rozwiązania B) nie ma rozwiązań
C) ma jedno rozwiązanie ujemne D) ma jedno rozwiązanie dodatnie

*Ukryj

Równanie 2 π + (x + 1 )π − πx = 0
A) ma dwa rozwiązania B) nie ma rozwiązań
C) ma jedno rozwiązanie ujemne D) ma jedno rozwiązanie dodatnie

Funkcja liniowa f jest określona wzorem 7 f (x ) = 28 − 4x . Miejscem zerowym funkcji g(x) = f (x− 1) jest
A) 17 B) 16 C) 15 D) 18

Jeżeli √ -- 2x − 2 = 3x + 2 , to
A) x = 2−4√-3 B) x = −2√63- C) -4√-- x = 2 3 D) --−6√- x = 2− 3

*Ukryj

Miejscem zerowym funkcji liniowej √ -- f(x) = 3(x+ 1)− 12 jest liczba
A) √ -- 3 − 4 B) √ -- − 2 3 + 1 C) √ -- 4 3 − 1 D) √ -- − 3+ 12

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem √ -- f (x) = 3(x + 1) − 6 3 jest liczba
A) √ -- 3 − 6 3 B) √ -- 1− 6 3 C) 2√ 3-− 1 D) 2√ 3-− 1 3

Miejscem zerowym funkcji liniowej √ -- f(x) = 3(x− 1)− 6 jest liczba
A) √ -- 3 − 2 B) √ -- 2 3+ 1 C) √ -- − 2 3 + 1 D) √ -- − 3 + 6

Rozwiązaniem równania √ -- x 3 + 2 = 2x− 8 jest liczba
A) √ -- 10(2 + 3 ) B) √-10-- 3− 2 C) √ -- 10( 3 − 2) D) √ 3+ 10 --2---

Rozwiązaniem równania √ -- 6 − a 5 = 1 jest liczba
A) 5 B) √1- 5 C) √ -- 5 D) √ -- 5 5

Rozwiązaniem równania √ -- √ -- x + 3 2 = 1+ x 2 jest liczba
A) 1 B) 2 C) √- 2-2+5- 2 D) √ -- 2 2 + 5

Rozwiązaniem równania √ -- 2(x − 2) = 3x jest liczba
A) √ -- 2 − 3 B) √ - 2-√2- 3− 2 C) √- 4+161-2 D) √- − 4+67-2-

Równanie 2(k − x) = 8 − 2x z niewiadomą x ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A) k = 2 B) k = 4 C) k = 8 D) k = 0

*Ukryj

Równanie 3(k − x) = 6 − 3x z niewiadomą x ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A) k = 3 B) k = 1 C) k = 0 D) k = 2

Miejsce zerowe funkcji liniowej f (x) = x + 3m jest większe od 2 dla każdej liczby m spełniającej warunek
A) m < − 23 B) − 23 < m < 13 C) 1 < m < 1 3 D) m > 1

Strona 1 z 2>