Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kąta AOB oraz jego miarę, jeżeli O = (0,0), A = (8,0) oraz

  • B = (8,8)
  • B = (−8 ,8)
  •  √ -- B = (−8 ,8 3)
  •  √ -- B = (8 3,− 8)

Oblicz pole pięciokąta ABCDE , którego wierzchołki mają współrzędne A = (− 3,3), B = (1,− 3), C = (4,1), D = (3,5), E = (1,1) .

Wyznacz odległość punktu A = (4;− 5) od miejsca zerowego funkcji y = 12x + 3 .

*Ukryj

Wyznacz odległość punktu A = (− 2;5) od miejsca zerowego funkcji y = − 12x + 4 .

Dane są punkty  √ -- √ -- √ --- A = (6 3,2),B = (− 3,23),C = (− 10,26) . Opisz za pomocą nierówności półpłaszczyznę o krawędzi AB , do której należy punkt C .

Punkty A ,B,C ,D ,E,F są kolejnymi wierzchołkami sześciokąta foremnego, przy czym  √ -- A = (0 ,2 3) , B = (2,0) , a C leży na osi Ox . Wyznacz równanie stycznej do okręgu opisanego na tym sześciokącie przechodzącej przez wierzchołek E .