Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest ciąg (an) określony wzorem  5−2n- an = 6 dla n ≥ 1 . Ciąg ten jest
A) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 13 .
B) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 2 .
C) geometryczny i jego iloraz jest równy  1 q = − 3 .
D) geometryczny i jego iloraz jest równy  5 q = 6 .

*Ukryj

Dany jest ciąg (an) określony wzorem  3−4n- an = 7 dla n ≥ 1 . Ciąg ten jest
A) geometryczny i jego iloraz jest równy q = − 47 .
B) geometryczny i jego iloraz jest równy q = 3 7 .
C) arytmetyczny i jego różnica jest równa  3 r = 7 .
D) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 47 .

Który wyraz ciągu  7 an = − 3n + 21 jest równy zero?
A) a9 B) a18 C) a 21 D) a49

Suma pierwszych 10 wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = 10 − n , gdzie n ≥ 1 wynosi
A) 46 B) 40 C) 45 D) 50

*Ukryj

Ciąg (an ) jest określony wzorem an = 6(n − 1 6) dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 54 B) − 126 C) − 630 D) − 270

Suma pierwszych 12 wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = 6 − n , gdzie n ≥ 1 wynosi
A) -6 B) 6 C) 0 D) -3

Ciąg (an ) jest określony dla n ≥ 1 wzorem: an = 2n − 1 . Suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 101 B) 121 C) 99 D) 81

Ciąg (an ) jest określony wzorem an = 4(n − 1 8) dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 116 B) − 50 0 C) − 164 D) − 260

Dany jest ciąg  n an = 3 − 5 , gdzie n ≥ 1 . Ten ciąg
A) ma nieskończenie wiele wyrazów dodatnich B) ma 15 wyrazów dodatnich
C) ma 14 wyrazów dodatnich D) nie ma wyrazów dodatnich

*Ukryj

Liczba ujemnych wyrazów ciągu (an) określonego wzorem  1 an = 3 n− 2 , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 6 B) 5 C) 9 D) 7

Liczba dodatnich wyrazów ciągu (an ) określonego wzorem  1 an = 2 − 4n , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 7

Liczba dodatnich wyrazów ciągu (an ) określonego wzorem  1 an = 3 − 3n , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 7

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 2n + 3 , gdzie n ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 50 jest równa
A) 23 B) 24 C) 25 D) 26

*Ukryj

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 4n + 5 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 91 jest równa
A) 24 B) 21 C) 23 D) 22

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 3n + 4 , gdzie ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 64 jest równa
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21