Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Dowolny/Liniowy

Wyszukiwanie zadań

Dany jest ciąg (an) określony wzorem  5−2n- an = 6 dla n ≥ 1 . Ciąg ten jest
A) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 13 .
B) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 2 .
C) geometryczny i jego iloraz jest równy  1 q = − 3 .
D) geometryczny i jego iloraz jest równy  5 q = 6 .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem  3−4n- an = 7 dla n ≥ 1 . Ciąg ten jest
A) geometryczny i jego iloraz jest równy q = − 47 .
B) geometryczny i jego iloraz jest równy q = 3 7 .
C) arytmetyczny i jego różnica jest równa  3 r = 7 .
D) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 47 .

Suma pierwszych 10 wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = 10 − n , gdzie n ≥ 1 wynosi
A) 46 B) 40 C) 45 D) 50

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) jest określony wzorem an = 6(n − 1 6) dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 54 B) − 126 C) − 630 D) − 270

Ciąg (an ) jest określony dla n ≥ 1 wzorem: an = 2n − 1 . Suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 101 B) 121 C) 99 D) 81

Suma pierwszych 12 wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = 6 − n , gdzie n ≥ 1 wynosi
A) -6 B) 6 C) 0 D) -3

Ciąg (an ) jest określony wzorem an = 4(n − 1 8) dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 116 B) − 50 0 C) − 164 D) − 260

Dany jest ciąg  n an = 3 − 5 , gdzie n ≥ 1 . Ten ciąg
A) ma nieskończenie wiele wyrazów dodatnich B) ma 15 wyrazów dodatnich
C) ma 14 wyrazów dodatnich D) nie ma wyrazów dodatnich

Ukryj Podobne zadania

Liczba ujemnych wyrazów ciągu (an) określonego wzorem  1 an = 3 n− 2 , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 6 B) 5 C) 9 D) 7

Liczba dodatnich wyrazów ciągu (an ) określonego wzorem  1 an = 3 − 3n , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 7

Liczba dodatnich wyrazów ciągu (an ) określonego wzorem  1 an = 2 − 4n , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 7

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 2n + 3 , gdzie n ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 50 jest równa
A) 23 B) 24 C) 25 D) 26

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 3n + 4 , gdzie ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 64 jest równa
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 4n + 5 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 91 jest równa
A) 24 B) 21 C) 23 D) 22

Dane są ciągi an = 3n oraz bn = 4n − 2 , określone dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba 10
A) jest wyrazem ciągu (an ) i jest wyrazem ciągu (bn) .
B) jest wyrazem ciągu (an) i nie jest wyrazem ciągu (bn) .
C) nie jest wyrazem ciągu (an) i jest wyrazem ciągu (bn) .
D) nie jest wyrazem ciągu (a ) n i nie jest wyrazem ciągu (b ) n .

spinner