Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Dowolny/Liniowy

Wyszukiwanie zadań

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an = 3n − 1 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Ciąg (an) jest

A) rosnący,B) malejący,C) stały,

ponieważ dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1

1) an+1 − an = − 1 ,2) an+1 − an = 0 ,3) an+ 1 − an = 3 ,
Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an = 3− n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Ciąg (an ) jest

A) rosnący,B) malejący,C) stały,

ponieważ dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1

1) an+1 − an = − 1 ,2) an+1 − an = 0 ,3) an+ 1 − an = 3 ,

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 5−2n- an = 6 dla n ≥ 1 . Ciąg ten jest
A) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 13 .
B) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 2 .
C) geometryczny i jego iloraz jest równy 1 q = − 3 .
D) geometryczny i jego iloraz jest równy 5 q = 6 .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 3−4n- an = 7 dla n ≥ 1 . Ciąg ten jest
A) geometryczny i jego iloraz jest równy q = − 47 .
B) geometryczny i jego iloraz jest równy q = 3 7 .
C) arytmetyczny i jego różnica jest równa 3 r = 7 .
D) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 47 .

Suma pierwszych 10 wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = 10 − n , gdzie n ≥ 1 wynosi
A) 46 B) 40 C) 45 D) 50

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) jest określony wzorem an = 6(n − 1 6) dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 54 B) − 126 C) − 630 D) − 270

Ciąg (an ) jest określony dla n ≥ 1 wzorem: an = 2n − 1 . Suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 101 B) 121 C) 99 D) 81

Suma pierwszych 12 wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = 6 − n , gdzie n ≥ 1 wynosi
A) -6 B) 6 C) 0 D) -3

Ciąg (an ) jest określony wzorem an = 4(n − 1 8) dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 116 B) − 50 0 C) − 164 D) − 260

Dany jest ciąg n an = 3 − 5 , gdzie n ≥ 1 . Ten ciąg
A) ma nieskończenie wiele wyrazów dodatnich B) ma 15 wyrazów dodatnich
C) ma 14 wyrazów dodatnich D) nie ma wyrazów dodatnich

Ukryj Podobne zadania

Liczba dodatnich wyrazów ciągu (an ) określonego wzorem 1 an = 3 − 3n , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 7

Liczba dodatnich wyrazów ciągu (an ) określonego wzorem 1 an = 2 − 4n , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 7

Liczba ujemnych wyrazów ciągu (an) określonego wzorem 1 an = 3 n− 2 , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 6 B) 5 C) 9 D) 7

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 2n + 3 , gdzie n ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 50 jest równa
A) 23 B) 24 C) 25 D) 26

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) jest określony wzorem n−3- an = 4 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 10 jest równa
A) 43 B) 37 C) 36 D) 42

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 3n + 4 , gdzie ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 64 jest równa
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an = 4n + 5 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 91 jest równa
A) 24 B) 21 C) 23 D) 22

Ciąg (an) jest określony wzorem n−2- an = 3 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 10 jest równa
A) 28 B) 31 C) 32 D) 27

Dane są ciągi an = 3n oraz bn = 4n − 2 , określone dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba 10
A) jest wyrazem ciągu (an ) i jest wyrazem ciągu (bn) .
B) jest wyrazem ciągu (an) i nie jest wyrazem ciągu (bn) .
C) nie jest wyrazem ciągu (an) i jest wyrazem ciągu (bn) .
D) nie jest wyrazem ciągu (a ) n i nie jest wyrazem ciągu (b ) n .

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an = 3n − 1 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Suma n początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa 57 dla n równego
A) 6 B) 23 C) 5 D) 11

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an = 12n − 7 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Suma n początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa 145 dla n równego
A) 6 B) 23 C) 5 D) 11

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an = 3n − 1 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Najmniejszą wartością n , dla której wyraz an jest większy od 25, jest
A) 8 B) 9 C) 7 D) 26

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an = 12n − 7 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Najmniejszą wartością n , dla której wyraz an jest większy od 2023, jest
A) 170 B) 169 C) 168 D) 203

spinner