Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeśli log 25 = a oraz lo g220 = b , to liczba log 25 + log22 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 2a + 2b C) a − b D) a2 + 2

*Ukryj

Jeśli log 32 = a oraz lo g318 = b , to liczba log 32 + log31 8 jest równa
A) 3a + 3b B) 2a + 2 C) a − b D) a2 + 3

Jeśli log 52 = a oraz lo g510 = b , to liczba log 52 + log51 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 5a + 5b C) 2a + 1 D) a2 + 5

Jeżeli 1 a = lo g32 i b = lo g36 , to liczba log 34+ lo g312 jest równa
A) a + b B) 1 − 4a C) 32b−a D) ab

Wiadomo, że log 16c = 0,25 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

*Ukryj

Jeśli log 42 = a , to liczba a jest równa
A) 16 B) 2 C) -2 D) 0,5

Wiadomo, że log 16c = 0,125 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

Jeżeli √ -- lo gx32 2 = − 11 to liczba x jest równa
A) √ - --2 2 B) √ -- 2 2 C) √ -- 2 D) 2

*Ukryj

Jeżeli √ -- lo gx27 3 = − 7 to liczba x jest równa
A) 3 B) √ -- 3 3 C) √ -- 3 D) √ - --3 3

Liczba 4 4 a = lo g25 + log 4 . Wynika stąd, że
A) a = 4 B) a = 8 C) a = 8+ log 29 D) a = 4 + log 29

*Ukryj

Liczba 2 2 a = lo g5 + log 20 . Wynika stąd, że
A) a = 4 B) a = 8 C) a = 8+ log 25 D) a = 4 + log 25

Liczba 2 2 a = lo g12 5 + log 8 . Wynika stąd, że
A) a = 5 B) a = 4 + log1 33 C) a = 8 + log 133 D) a = 6

Wiadomo, że log 3a = b . Wtedy log 9a równa się
A) 2b B) b2 C) 2b D) 9b

*Ukryj

Wiadomo, że log 2a = b . Wtedy log 8a równa się
A) 3b B) b2 C) 4b D) b 3

Wiadomo, że log 2a = b . Wtedy log 4a równa się
A) 2b B) 2b C) b2 D) 4b

O liczbie x wiadomo, że lo g3x = 9 . Zatem
A) x = 2 B) x = 12 C) x = 39 D) x = 93

*Ukryj

O liczbie x wiadomo, że lo g9x = 3 . Zatem
A) x = 2 B) x = 12 C) x = 39 D) x = 93

O liczbie x wiadomo, że lo g2x = 8 . Zatem
A) x = 28 B) x = 13 C) x = 16 D) x = 82

Jeśli log 4a = 2 , to liczba a jest równa
A) 16 B) 2 C) -2 D) 4

Jeżeli lo gax = 2 i logb x = 3 , to liczba logab x jest równa
A) 6 B) 16 C) 65 D) 5 6

Jeżeli lo g218 = c , to liczba log 23 jest równa
A) c+2-1 B) c−21- C) c6 D) − c 6

Jeżeli lo g63 = a , to log23 równa się
A) a1+-1 B) aa−1- C) --a- a+ 1 D) -a-- 1−a

Wiadomo, że log 32 = a oraz log 37 = b . Zatem log 8 log3 7 3 jest równy
A) 3(a + b) B) a + 3b C) 3a + b D) 3ab

Jeżeli √- log 3 √- a = log 37 49, b = 49 7 , c = log 73 3 to
A) a > b > c B) c > a > b C) b > c > a D) b > a > c

*Ukryj

Jeżeli √- log 4 √- 7 a = log 37 7, b = 49 7 , c = log 733 to
A) a > b > c B) c > a > b C) b > c > a D) c > b > a

Jeżeli a 2 = 3 , b 3 = 5 i c 5 = 2 , to iloczyn abc jest równy
A) log 25 B) lo g52 C) 1 D) 2

*Ukryj

Jeżeli a 2 = 3 , b 3 = 5 i c 5 = 4 , to iloczyn abc jest równy
A) log 45 B) lo g54 C) 4 D) 2

Dla dowolnych liczb a > 0 , a ⁄= 1 , b > 0 , b ⁄= 1 , c > 0 , c ⁄= 1 wartość wyrażenia

( ) ( ) ( ) lo g1 b ⋅ log1 c ⋅ log 1a a b c

jest równa
A) abc B) 1-- abc C) − 1 D) 1

Dla dowolnej liczby rzeczywistej x ∈ (0,1) ∪ (1,+ ∞ ) zachodzi zależność 2 lo gm x = 32 log2x . Wartość parametru m jest równa
A) 3 4 B) 234 C) 2 43 D) 4 3

O liczbie dodatniej x ⁄= 1 wiadomo, że 2 logx x = x − 4 . Zatem
A) x = 2 B) x > 4 C) x ∈ (3 ,4) D) x ∈ (2,3 )

Liczba √ -- a = lo g749 − 2 log2 2 . Wynika z tego, że
A) a < 0 B) 0 < a < 1 C) a = 1 D) a > 1

*Ukryj

Liczba √ -- a = lo g636 − log 3 3 . Wynika z tego, że
A) a < 0 B) 0 < a < 1 C) a = 1 D) a > 1

Liczba √ -- a = 4log5 5− lo g464 . Wynika z tego, że
A) a < 0 B) 0 < a < 1 C) a = 1 D) a > 1

Liczba a jest rozwiązaniem równania lo g16x + log4 x+ lo g2x = 7 . Zatem
A) a = 4 B) a = 16 C) a = 1 2 D) a = 2

Wiadomo, że log5 log5 m = 10 − 100 i 2 k = (log 1000) . Zatem
A) k − m = 29 B) k − m = 11 C) m − k = 11 D) m = 5k

*Ukryj

Wiadomo, że log 2 log2 a = 1 000 − 1 0 i ∘ ---------- b = log1 0000 . Zatem
A) a + b = 4 B) b− a = 4 C) a − b = 3 D) a = 3b

Wiadomo, że log2 log2 m = 10 + 100 i 2 k = (log 100) . Zatem
A) k − m = 2 B) k − m = 6 C) m − k = 2 D) m = 2k

Dane są liczby √ --−4 a = ( 2) oraz b = log9 3 . Zatem
A) a = 2b B) a > b C) a = b D) 2a = b

*Ukryj

Jeżeli a = log 13 9 oraz 1 b = log 366 , to
A) a = 4b B) a > b C) a = b D) b = 2a

Jeżeli -1 lo gx64 = − 4 to liczba x jest równa
A) 12 B) √ -- 2 2 C) 2 D) 4

*Ukryj

Jeżeli 1 lo gx9 = − 4 to liczba x jest równa
A) 13 B) 3 C) √ -- 3 D) √1- 3

Jeżeli 1 lo gx9 = − 2 to liczba x jest równa
A) 3 B) √ -- 3 C) 181 D) 81

Strona 1 z 3>>>>