Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Dana objętość

Wyszukiwanie zadań

Objętość sześcianu jest równa 64. Przekątna ściany bocznej tego sześcianu ma długość
A) 4 B) √ -- 16 2 C) √ -- 8 2 D) 4√ 2-

Ukryj Podobne zadania

Objętość sześcianu jest równa 27. Przekątna ściany bocznej tego sześcianu ma długość
A) 3 B) √ -- 9 2 C) √ -- 3 2 D) 27√ 2-

Objętość sześcianu jest równa 125. Przekątna ściany bocznej tego sześcianu ma długość
A) 5 B) √ -- 5 2 C) √ -- 25 2 D) 2√ 5-

Dany jest sześcian F o krawędzi długości a i objętości V oraz sześcian G o krawędzi długości 3a . Objętość sześcianu G jest równa
A) 3V B) 9V C) 18V D) 27V

Ukryj Podobne zadania

Dany jest sześcian F o krawędzi długości a i objętości V oraz sześcian G o krawędzi długości 0,5a . Objętość sześcianu G jest równa
A) 0,5V B) 0,2V C) 0,12 5V D) 0,25V

Stosunek objętości dwóch sześcianów jest równy 1 : 27. Zatem stosunek długości krawędzi tych sześcianów wynosi:
A) √ --- 1 : 27 B) 1:3 C) 1:9 D) 1:27

Ukryj Podobne zadania

Stosunek objętości dwóch sześcianów jest równy 1 : 125. Zatem stosunek długości krawędzi tych sześcianów wynosi:
A) √ ---- 1 : 125 B) 1:125 C) 1:25 D) 1:5

Jeżeli objętość sześcianu jest równa √ -- 8 8 , to przekątna tego sześcianu jest równa
A) √ -- 3 2 B) √ -- 2 6 C) √ -- 8 3 D) √ -- 6 2

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli objętość sześcianu jest równa √ -- 6 6 , to przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 3 2 B) √ -- 2 6 C) 6√ 3- D) 6√ 2-

Jeżeli objętość sześcianu jest równa √ -- 2 2 , to przekątna tego sześcianu ma długość
A) √ -- 3 B) √ -- 3 2 C) √ 6- D) 2

Objętość sześcianu jest równa 64. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 512 B) 384 C) 96 D) 16

Objętość sześcianu jest równa 3 27 cm . Jaka jest suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu?
A) 18 cm B) 36 cm C) 24 cm D) 12 cm

Ukryj Podobne zadania

Objętość sześcianu jest równa 3 64 cm . Jaka jest suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu?
A) 48 cm B) 36 cm C) 24 cm D) 64 cm

spinner