Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne/Objętość

Wyszukiwanie zadań

Kubek ma kształt walca o wysokości 12 cm i promieniu podstawy 4 cm. Do kubka wypełnionego całkowicie wodą wpadła kulka o promieniu 3 cm i całkowicie się zanurzyła. Ile centymetrów sześciennych wody wylało się z kubka?
A) 3 36π cm B) 3 12π cm C) 256 3 3 π cm D) 3 192π cm

Ukryj Podobne zadania

Kubek ma kształt walca o wysokości 11 cm i promieniu podstawy 5 cm. Do kubka wypełnionego całkowicie wodą wpadła kulka o promieniu 4 cm i całkowicie się zanurzyła. Ile centymetrów sześciennych wody wylało się z kubka?
A) 3 256 π cm B) 64 3 3 π cm C) 192π cm 3 D) 256 -3-π cm 3

Szklanka ma kształt walca o wysokości 14 cm i promieniu podstawy 5 cm. Do szklanki wypełnionej całkowicie wodą wpadła kulka o promieniu 2 cm i całkowicie się zanurzyła. Ile centymetrów sześciennych wody wylało się ze szklanki?
A) 3 32π cm B) 16 3 3 π cm C) 32 -3 π cm 3 D) 16π cm 3

W słoiku w kształcie walca o średnicy 10 cm mieści się 3 785 cm soku. Jeżeli przyjmiemy, że π ≈ 3,14 to wysokość słoika jest w przybliżeniu równa
A) 2,5 cm B) 50 cm C) 25 cm D) 10 cm

Ukryj Podobne zadania

W kubku w kształcie walca o średnicy 8 cm mieści się 3 55 2 cm wody. Jeżeli przyjmiemy, że π ≈ 3,14 to wysokość kubka jest w przybliżeniu równa
A) 2,7 cm B) 44 cm C) 11 cm D) 10 cm

W puszce w kształcie walca o średnicy 12 cm mieści się 3 1470 cm soku. Jeżeli przyjmiemy, że π ≈ 3,14 to wysokość puszki jest w przybliżeniu równa
A) 13 cm B) 3,25 cm C) 26 cm D) 6,5 cm

Do puszki w kształcie walca częściowo wypełnionego wodą wrzucono kamień, który zanurzył się w niej całkowicie, podnosząc poziom wody w puszce o 2 cm. Jeżeli średnica podstawy puszki jest równa 10 cm, to objętość kamienia jest równa:
A) 3 20π cm B) 3 50π cm C) 3 100π cm D) 3 200 π cm

Dojrzała pomarańcza zawiera 80% soku. Zatem z pomarańczy o średnicy 12 cm można wycisnąć około
A) 288 cm 3 soku B) 723 cm 3 soku C) 904 cm 3 soku D) 362 cm 3 soku

Ukryj Podobne zadania

Dojrzała pomarańcza zawiera 80% soku. Zatem z pomarańczy o średnicy 11,4 cm można wycisnąć około
A) 198 cm 3 soku B) 247 cm 3 soku C) 776 cm 3 soku D) 620 cm 3 soku

Dojrzała pomarańcza zawiera 75% soku. Zatem z pomarańczy o średnicy 15 cm można wycisnąć około
A) 132 5 cm 3 soku B) 422 cm 3 soku C) 1766 cm 3 soku D) 562,5 cm 3 soku

Kostka mydła ma kształt prostopadłościanu. Załóżmy, że po tygodniu używania każdy z wymiarów kostki zmniejszył się o połowę. Pozostała ilość mydła (przy takim samym użytkowaniu) wystarczy na
A) 1 dzień B) 2 dni C) 5 dni D) 7 dni

spinner