Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Studia/Analiza/Zastosowania całek/Objętość

Wyszukiwanie zadań

Oblicz objętość bryły otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez hiperbolę y = 1x , proste x = 1 i x = 2 oraz oś Ox .

Ukryj Podobne zadania

Oblicz objętość bryły powstałej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji f(x) = x 2 + 1 , proste x = − 1 i x = 1 , oraz oś Ox .

Oblicz objętość bryły powstałej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji f(x) = x3 , proste x = 0 i x = 1 oraz oś Ox .

Oblicz objętość bryły powstałej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji  √ -- f(x) = 2 x , proste x = 0 i x = 1 oraz oś Ox .

Oblicz objętość bryły otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji y = ex , proste x = 1 i x = 2 oraz oś Ox .

Oblicz objętość bryły otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji y = sinx , proste x = 0 i x = π oraz oś Ox .

Ukryj Podobne zadania

Oblicz objętość bryły otrzymanej w wyniku obrotu wokół osi Ox trapezu krzywoliniowego ograniczonego przez wykres funkcji  √ -- y = xe−x , proste x = 0 i x = 4 oraz oś Ox .

spinner