Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Geometryczne

Wyszukiwanie zadań

Ściany sześciennej kostki ponumerowano liczbami od 1 do 6. Następnie w sposób losowy wybrano jedną z krawędzi tego sześcianu. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że wylosowana krawędź jest krawędzią ściany z numerem 6 jest równe
A) -1 12 B) 1 6 C) 1 3 D) 14

Z wierzchołków sześcianu ABCDEF GH losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześcianu ABCDEF GH , jest równe
A) 1 7 B) 4 7 C) -1 14 D) 3 7

Ukryj Podobne zadania

Z wierzchołków sześcianu ABCDEF GH losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te są końcami przekątnej jednej ze ścian sześcianu ABCDEF GH , jest równe
A) 1 7 B) 4 7 C) -1 14 D) 3 7

Losujemy jeden bok i jeden wierzchołek kwadratu. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowany wierzchołek jest końcem wylosowanego odcinka jest równe
A) -1 16 B) 1 8 C) 1 4 D) 1 2

Ukryj Podobne zadania

Losujemy jeden bok i jeden wierzchołek pięciokąta foremnego. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowany wierzchołek jest końcem wylosowanego odcinka jest równe
A) 4 5 B) 4- 25 C) 2 5 D) 1 2

Z wierzchołków sześciokąta foremnego ABCDEF losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześciokąta ABCDEF jest równe
A) 3 5 B) 1 5 C) 2 5 D) -4 15

Losujemy jeden wierzchołek i jedną ścianę sześcianu. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowany wierzchołek jest wierzchołkiem wylosowanej ściany jest równe
A) -5 12 B) 5- 24 C) 1 4 D) 1 2

Ukryj Podobne zadania

Losujemy jeden wierzchołek i jedną ścianę czworościanu foremnego. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowany wierzchołek jest wierzchołkiem wylosowanej ściany jest równe
A) 1 B) 1 3 C) 2 3 D) 3 4

spinner