Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Inne

Wyszukiwanie zadań

Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność  2 x − 8|x|+ 10 ≤ − 5 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6

Ile liczb pierwszych spełnia nierówność |7 − |x|| ≥ |x| + 7 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) nieskończenie wiele

Najmniejszą liczbą całkowitą m , dla której nierówność: √ -- √ -- √ --7−3x 6 − | 3− ( 2) | ≥ m jest sprzeczna jest
A) m = 6 B)  √ -- m = 6 C) m = 2 D) m = 3

spinner