Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Zbiorem rozwiązań nierówności √ ---- −x < 4 jest przedział
A) (− 16,0⟩ B) (− ∞ ,16⟩ C) (− ∞ ,4⟩ D) (9 ,+∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności  x+1 x 2 ≤ 6 jest przedział
A) ⟨log2 3,+ ∞ ) B) (− ∞ ,log 32⟩ C) (− ∞ ,log23 ⟩ D) ⟨log3 2,+ ∞ )

Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność  2 x − 8|x|+ 10 ≤ − 5 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6

Ile liczb pierwszych spełnia nierówność |7 − |x|| ≥ |x| + 7 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) nieskończenie wiele

Zbiorem rozwiązań nierówności  1 sinx > − 2 dla x ∈ ⟨− π,π ⟩ jest
A) ⟨ ) ( ⟩ − π,− 23 π ∪ − π3-,π B) ⟨− π,− 5 π) ∪ (− π-,π ⟩ 6 6
C) ( 2 2 ) − 3π, 3π D) ( π-π-) − 6,6

Najmniejszą liczbą całkowitą m , dla której nierówność: √ -- √ -- √ --7−3x 6 − | 3− ( 2) | ≥ m jest sprzeczna jest
A) m = 6 B)  √ -- m = 6 C) m = 2 D) m = 3

Zbiorem rozwiązań nierówności ||x + 1| + 5| < ||x + 2 |− 3|+ 5 jest
A) (− 3,0) B) R C) (0,3) D) ∅

Przedział (− 4,4) jest rozwiązaniem nierówności
A) x2 < 4 B) |x | < 2 C) xx−+-44 < 0 D) x− 4 < 4 − x