Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Wyszukiwanie zadań

Do napełniania basenu służą dwa zawory. Jeżeli oba zawory są odkręcone jednocześnie, to basen napełnia się w ciągu 30 minut. Jeżeli odkręcony jest wyłącznie pierwszy zawór, to basen napełnia się w ciągu 66 minut. Jeżeli odkręcony jest wyłącznie drugi zawór, to basen napełnia się w ciągu A/B minut.
A) 60 B) 55
Objętość wody, która przepłynie przez zawór pierwszy w ciągu 6 minut jest taka sama jak objętość wody, która przepłynie przez zawór drugi w ciągu C/D minut.
C) 4 D) 5

Zuzanna wybrała się na 14–kilometrową pieszą wycieczkę. Trasa wycieczki składała się z dwóch etapów, pomiędzy którymi Zuzanna zrobiła przerwę śniadaniową. Na wykresie przedstawiono jak zmieniała się w czasie odległość Zuzanny od miejsca rozpoczęcia wycieczki.


PIC


Średnia prędkość z jaką Zuzanna pokonała drugi etap wycieczki jest równa A/B.
A) 6 km/h B) 8 km/h
Przerwa śniadaniowa zajęła C/D całego czasu poświęconego na wycieczkę.
C) 1623 % D) 10%

Zuzia dojeżdża do szkoły autobusem linii 121. Droga z domu na przystanek zajmuje jej 7 minut, podróż autobusem trwa 14 minut, a czas dojścia do szkoły od przystanku zajmuje jej 12 minut. W tabeli zamieszczono fragment rozkładu jazdy autobusu linii 121, którym Zuzia dojeżdża do szkoły.

Godzina Minuty
6 04 12 20 28 36 44 52
7 00 08 16 24 32 40 48 56
8 04 12 20 28 36 44 52
9 00 08 16 24 32 40 48 56

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli Zuzia wyjdzie z domu o godz. 7:35, to będzie w szkole przed 8:15. PF
Jeżeli Zuzia dotarła do szkoły przed godz. 9:33, to wyszła z domu przed 8:55.PF

Na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15–minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach?
A) 36 B) 35 C) 24 D) 21

Jacek i Ola testują swoje elektryczne deskorolki. W tym celu zmierzyli czasy przejazdu na trasie 400 m. Ola pokonała tę trasę w czasie 160 s, a Jacek – w czasie 100 s. Różnica średnich prędkości uzyskanych przez Jacka i przez Olę jest równa
A) km- 1,5 h B) km- 5 ,4 h C) 9 khm- D) 14,4kmh-

Ukryj Podobne zadania

Amelia i Jakub testują swoje elektryczne hulajnogi. W tym celu zmierzyli czasy przejazdu na trasie 600 m. Amelia pokonała tę trasę w czasie 180 s, a Jakub – w czasie 144 s. Różnica średnich prędkości uzyskanych przez Jakuba i przez Amelię jest równa
A) km- 3 h B) km- 2,8 h C) 4 khm- D) 4,2kmh-

Jeden zawór napełnia basen w ciągu 55 minut, a drugi w ciągu 66 minut. W ciągu ilu minut napełnią basen oba zawory odkręcone jednocześnie?
A) 60,5 B) 40 C) 35 D) 30

Ukryj Podobne zadania

Jeden zawór napełnia basen w ciągu 20 minut, a drugi w ciągu 30 minut. W ciągu ilu minut napełnią basen oba zawory odkręcone jednocześnie?
A) 50 B) 25 C) 12 D) 15

Pracownicy oczyszczalni ścieków przeprowadzili operację napełniania 4 zbiorników. Zbiorniki napełniano kolejno i na diagramie przedstawiono w procentach jaką część czasu zajęło napełnianie kolejnych zbiorników. Zbiornik nr 2 napełniono w ciągu 24 minut.


PIC


Ile minut trwało napełnianie zbiornika nr 4?
A) 18 minut B) 15 minut C) 16 minut D) 20 minut

W zawodach sportowych każdy zawodnik miał pokonać trasę składającą się z trzech części. Pierwszą część trasy zawodnik przejechał na rowerze, drugą część – prowadzącą przez jezioro – przepłynął, a trzecią – przebiegł. Na rysunku przedstawiono schemat tej trasy.


ZINFO-FIGURE


A) Cała trasa miała długość 50 km.
B) Zawodnik przebiegł 8 km.
C) Odległość, którą zawodnik przebiegł, była o 4 km większa od odległości, którą przepłynął.
D) Odległość, którą zawodnik przejechał na rowerze, była 5 razy większa od odległości, którą przebiegł.

Ukryj Podobne zadania

Klasa Ib wybrała się na wycieczkę składającą się z trzech części. W pierwszej części uczniowie zostali zawiezieni autokarem na miejsce, w którym rozpoczęła się ich piesza wędrówka. W drugiej części odbyli spacer górskim szlakiem, a w ostatniej części zwiedzali leśną ścieżkę dydaktyczną. Na rysunku przedstawiono schemat przebiegu wycieczki.


ZINFO-FIGURE


A) Cała trasa miała długość 50 km.
B) Uczniowie pokonali autobusem 36 km.
C) Leśna ścieżka dydaktyczna była o 8 km dłuższa od górskiego szlaku.
D) Długość górskiego szlaku była 3 razy mniejsza niż długość leśnej ścieżki dydaktycznej.

W zawodach sportowych każdy zawodnik miał pokonać trasę składającą się z trzech części. Pierwszą część trasy zawodnik przejechał na rowerze, drugą część – prowadzącą przez jezioro – przepłynął, a trzecią – przebiegł. Na rysunku przedstawiono schemat tej trasy.


ZINFO-FIGURE


A) Cała trasa miała długość 48 km.
B) Zawodnik przebiegł 10 km.
C) Odległość, którą zawodnik przebiegł, była o 4 km większa od odległości, którą przepłynął.
D) Odległość, którą zawodnik przejechał na rowerze, była 4 razy większa od odległości, którą przebiegł.

Klasa IIIf wybrała się na wycieczkę składającą się z trzech części. W pierwszej części uczniowie zostali zawiezieni autokarem na miejsce, w którym rozpoczęła się ich piesza wędrówka. W drugiej części odbyli spacer górskim szlakiem, a w ostatniej części zwiedzali leśną ścieżkę dydaktyczną. Na rysunku przedstawiono schemat przebiegu wycieczki.


ZINFO-FIGURE


A) Cała trasa miała długość 54 km.
B) Uczniowie pokonali autobusem 30 km.
C) Leśna ścieżka dydaktyczna była o 5 km dłuższa od górskiego szlaku.
D) Długość górskiego szlaku była 3 razy mniejsza niż długość leśnej ścieżki dydaktycznej.

Dwaj kolarze pokonali linię mety wyścigu kolarskiego z tą samą prędkością 54 km/h, przy czym pierwszy z nich minął linię mety o pół sekundy wcześniej niż drugi kolarz. O ile metrów pierwszy kolarz wyprzedzał drugiego podczas przekraczania linii mety?
A) 7,5 m B) 15 m C) 10 m D) 9 m

Wujek Kasi odbył podróż pociągiem z Krakowa do Koszalina. W tabeli przedstawiono niektóre dane dotyczące tej podróży: czasy odjazdu, przyjazdu oraz czas na przesiadkę.

Kraków Warszawa Przes. Warszawa Gdynia Przes. Gdynia Koszalin
16:50 19:14 11 min. 19:25   127 min. 0:58 3:32

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wujek Kasi przyjechał do Gdyni o godz. 22:45. PF
Cała podróż z Krakowa do Koszalina trwała 10 godzin i 42 minuty.PF

Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wyniosła 60 khm- .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Aby czas przejazdu był o 1 godzinę krótszy, średnia prędkość samochodu na tej trasie musiałaby wynosić 80kmh- . PF
Gdyby średnia prędkość samochodu na tej trasie była równa 4 0km- h , to czas przejazdu byłby równy 6 godzin. PF
Ukryj Podobne zadania

Pociąg towarowy pokonał trasę o długości 360 km w czasie 4,5 godziny.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Gdyby średnia prędkość pociągu była większa o km- 10 h , to pociąg pokonałby tę trasę w czasie o 30 minut krótszym. PF
Gdyby pociąg poruszał się z tą samą prędkością średnią, to trasę długości 450 km przebyłby w czasie 5,5 godziny. PF

Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 3 godzin wyniosła 80 khm- .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Aby czas przejazdu był o 1 godzinę krótszy, średnia prędkość samochodu na tej trasie musiałaby wynosić 120kmh- . PF
Gdyby średnia prędkość samochodu na tej trasie była równa 5 0km- h , to czas przejazdu byłby równy 5 godzin. PF

Prędkość średnia piechura na trasie 10 km wyniosła 5 km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 20 km/h. O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście?
A) 30 minut B) 60 minut C) 90 minut D) 120 minut

Ukryj Podobne zadania

Prędkość średnia samochodu osobowego na odcinku autostrady długości 50 km wyniosła 120 km/h, a prędkość średnia motocyklisty na tym samym odcinku autostrady wyniosła 100 km/h. O ile minut więcej zajęło pokonanie tego odcinka autostrady motocykliście niż kierowcy samochodu osobowego?
A) 4 minuty B) 5 minut C) 6 minut D) 8 minut

Prędkość średnia piechura na trasie 20 km wyniosła 5 km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 10 km/h. O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście?
A) 180 minut B) 120 minut C) 90 minut D) 60 minut

Prędkość średnia piechura na trasie 9 km wyniosła 6 km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 18 km/h. O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście?
A) 30 minut B) 60 minut C) 90 minut D) 120 minut

Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 27 litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość 150 km, zużył on dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo. Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe
A) 4,5 litra. B) 9 litrów. C) 13,5 litra. D) 18 litrów.

Ukryj Podobne zadania

Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 6,3 litra benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość 180 km, zużył on dwa razy więcej benzyny niż na pierwszym odcinku. Średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo. Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe
A) 7 litrów. B) 3,5 litra. C) 14 litrów. D) 4,2 litra.

W skład aparatury pomiarowej dwóch urządzeń wchodzą dwie tarcze z obrotowymi wskazówkami (zobacz rysunek).


PIC


Wskazówki w chwili t = 0 wskazują zaznaczone położenie A . Następnie obracają się w ten sposób, że wskazówka I urządzenia znajduje się w położeniu A co 6 minut, a wskazówka urządzenia II znajduje się w pozycji A co 8 minut. Ile razy w ciągu 100 minut obserwacji tych tarcz obie wskazówki będą jednocześnie wskazywać położenie A ?
A) 5 B) 4 C) 8 D) 6

Glazurnik układał płytki. Wykres przedstawia liczbę ułożonych płytek w zależności od czasu w trakcie ośmiogodzinnego dnia pracy.


PIC


Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe.
A) O godzinie 1000 glazurnik rozpoczął godzinną przerwę.
B) Od 00 7 do 00 8 glazurnik ułożył mniej płytek niż od 00 1 1 do 00 12 .
C) W ciągu każdej godziny glazurnik układał taką samą liczbę płytek.
D) Przez ostatnie trzy godziny pracy glazurnik ułożył 50 płytek.

Ukryj Podobne zadania

Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska. Na wykresie przedstawiono zależność między odległością harcerzy od obozowiska a czasem wędrówki.


PIC


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Harcerze dotarli do obozowiska po 2,5 godziny.
B) W ciągu pierwszej godziny harcerze przeszli 2 km.
C) Podczas wędrówki harcerze zatrzymali się na 30-minutowy postój.
D) O godzinie 14:15 harcerze byli w odległości 2 km od obozowiska.

Brukarz układał kostkę brukową. Wykres przedstawia liczbę ułożonych kostek w zależności od czasu w trakcie ośmiogodzinnego dnia pracy.


PIC


Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe.
A) O godzinie 900 brukarz rozpoczął godzinną przerwę.
B) Od 00 7 do 00 8 brukarz ułożył więcej kostek niż od 00 11 do 00 12 .
C) W czwartej i w piątej godzinie brukarz ułożył taką samą liczbę kostek.
D) Przez ostatnie trzy godziny pracy brukarz ułożył 100 kostek.

Piechur szedł z punktu X do punktu Y ze stałą prędkością. Na wykresie poniżej zilustrowano, jak zmieniała się odległość piechura od punktu Z .


PIC


Na którym z poniższych rysunków zilustrowano, jak mogła wyglądać trasa piechura pomiędzy punktami X i Y ?


PIC


Cztery pompy o jednakowej wydajności pracując jednocześnie, wypompowały wodę zgromadzoną w zbiorniku w czasie 12 godzin.
Ile takich pomp należałoby użyć, aby tę samą ilość wody wypompować w ciągu 6 godzin?
A) 2 B) 3 C) 6 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Trzy pompy o jednakowej wydajności pracując jednocześnie, wypompowały wodę zgromadzoną w zbiorniku w czasie 24 godzin.
Ile takich pomp należałoby użyć, aby tę samą ilość wody wypompować w ciągu 8 godzin?
A) 9 B) 8 C) 6 D) 12

Średnia prędkość poruszania się mrówki to 50 centymetrów na minutę. Średnia prędkość biegnącego słonia to 39 kilometrów na godzinę. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Średnia prędkość biegnącego słonia jest 1300 razy większa od średniej prędkości mrówki. PF
W ciągu jednej godziny mrówka pokonuje dystans 30 metrów. PF

Rowerzysta pokonuje trasę między miejscowościami A i B w ciągu 48 minut, a średnia prędkość piechura na tej samej trasie jest trzykrotnie mniejsza od średniej prędkości rowerzysty. O ile minut wcześniej niż rowerzysta piechur musi wyjść z miasta A tak, aby obaj dotarli do miasta B w tym samym momencie?
A) O 64 minuty. B) O 84 minut. C) O 96 minut. D) O 144 minuty.

Średnie zużycie paliwa na pierwszym odcinku trasy było równe 7 litrów na 100 kilometrów, a średnie zużycie paliwa na drugim, dwa razy dłuższym odcinku trasy, było równe 10 litrów na 100 kilometrów. Średnie zużycie paliwa na każde 100 km całej trasy wyniosło
A) 8 litrów. B) 8,5 litra. C) 7 litrów. D) 9 litrów.

Strona 1 z 3
spinner