Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono fragment podłogi pokrytej kaflami w kształcie kwadratów o boku długości 60 cm i kaflami w kształcie jednakowych prostokątów (patrz rysunek I). Na podłodze tej położono prostokątny dywan (patrz rysunek II).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Dywan ma powierzchnię większą niż powierzchnia 4 kwadratowych kafli.PF
Dywan ma wymiary 90 cm × 120 cm . PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment podłogi pokrytej kaflami w kształcie kwadratów i kaflami w kształcie jednakowych prostokątów (patrz rysunek I). Na podłodze tej położono prostokątny dywan (patrz rysunek II).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Dywan ma pole powierzchni większe niż  2 1,7 m PF
Dywan ma wymiary 180 cm × 90 cm . PF

Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej deski (w cm 2 ) jest równa
A) 400 + 5 0π B) 40+ 50π C) 400 + 100 π D) 40 + 100π

Ukryj Podobne zadania

Kształt i wymiary drewnianej deseczki przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej deseczki (w cm 2 ) jest równa
A) 600 − 5 0π B) 60− 50π C) 600 − 100 π D) 60 − 100π

Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej deski (w cm 2 ) jest równa
A) 400 + 5 0π B) 40+ 50π C) 400 + 100 π D) 40 + 100π

Kształt i wymiary drewnianej zabawki przedstawiono na rysunku.


PIC


Powierzchnia tej zabawki (w cm 2 ) jest równa
A) 400 + 2 00π B) 40+ 50π C) 400 + 50π D) 40+ 200π

Czy koło o polu  2 243 cm można narysować na kwadratowej kartce o boku 20 cm, tak jak pokazano na rysunku?


PIC


Zaznacz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie A albo B albo C.

TakNie
ponieważ
A. Średnica koła jest większa od przekątnej kwadratu
B. Średnica koła jest mniejsza od boku kwadratu.
C. Średnica koła jest większa od boku kwadratu.

Czy stół, którego blat ma kształt koła o polu  2 0,2 m można zakryć prostokątnym obrusem o szerokości 50 cm i długości 75 cm?
Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród oznaczonych literami A–D.

TakNie
ponieważ
A) średnica stołu jest mniejsza od przekątnej prostokąta.
B) średnica stołu jest mniejsza od każdego z boków prostokąta.
C) średnica stołu jest większa od przekątnej prostokąta.
D) średnica stołu jest większa od jednego z boków prostokąta.

Ania z patyczków jednakowej długości buduje różne trójkąty


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ania z 86 takich patyczków może zbudować trójkąt równobocznyPF
Ania z 48 takich patyczków może zbudować trójkąt prostokątny. PF

Trzy kutry rybackie A ,B i C są jednakowo oddalone od platformy wiertniczej. Wzajemne położenie kutrów przedstawiono na rysunku. Platforma wiertnicza znajduje się w punkcie O (niezaznaczonym na rysunku).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC .PF
Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . PF
Ukryj Podobne zadania

Nadajnik telekomunikacyjny znajduje się w punkcie O (niezaznaczonym na rysunku), który jest jednakowo oddalony od trzech dróg łączących miasta A ,B ,C .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC .PF
Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . PF

Kolektor kanalizacyjny usytuowano w jednakowej odległości o trzech dróg łączących miasta A ,B i C Wzajemne położenie tych miast przedstawiono na rysunku. Kolektor kanalizacyjny znajduje się w punkcie O (niezaznaczonym na rysunku).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC .PF
Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . PF
spinner