Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Wyrażenia algebraiczne

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Sprzedawca kupił do swojego sklepu m kilogramów marchwi i b kilogramów buraków: zapłacił po 1,50 zł za kilogram marchwi i po 0,90 zł za kilogram buraków. Warzywa te sprzedał za łączną kwotę 180 złotych. Które wyrażenie przedstawia różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu?
A) m ⋅1,5+ b⋅ 0,9+ 180 B) m ⋅1,5− b⋅0 ,9− 1 80
C) 180 − (m ⋅1,5+ b⋅ 0,9) D) 18 0− (m ⋅1,5 − b⋅ 0,9)

Ukryj Podobne zadania

Sprzedawca kupił od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 580 zł. Jeden tulipan kosztował 1,20 zł, a cena jednej róży była równa 4 zł. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Jeśli liczbę zakupionych tulipanów oznaczymy przez t , to podane zależności opisuje równanie
A) 1,2 (t+ 50) + 4t = 58 0 B) 1,2(t − 50) + 4t = 58 0
C) 1,2t + 4(t− 50) = 580 D) 1,2t + 4(t+ 50) = 58 0

Sprzedawca sprzedał w swoim sklepie b kilogramów bananów i p kilogramów pomarańczy: banany sprzedawał po 3,50 zł za kilogram, a pomarańcze po 2,80 zł za kilogram. Na zakup tych warzyw sprzedawca wydał 240 zł. Które wyrażenie przedstawia różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu?
A) b ⋅3,5− p ⋅2,8+ 240 B) b ⋅3,5 + p ⋅2,8 − 240
C) 240 − (b ⋅3,5 + p ⋅2,8) D) 24 0− (b ⋅3,5 − p ⋅2,8)

Właściciel sklepu przemysłowego kupił n opakowań 5-kilogramowego proszku do prania w cenie c złotych za kilogram. Zakupiony proszek sprzedał za łączną kwotę 3200 zł. Od uzyskanego przychodu, czyli od różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży i kosztami zakupu musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%. Które wyrażenie przedstawia wysokość podatku jaki musi zapłacić właściciel tego sklepu?
A) 0,19 (3 200− nc) B) 0,1 9(3200 − 5nc)
C) 0,19(nc − 3 200) D) 0 ,81(3200 − 5nc )

Ukryj Podobne zadania

Jacek ma o 4 lata młodszego brata Kamila, który ma x lat. Kamil ma koleżankę Basię, która jest od niego dwa razy starsza. Różnica wieku Basi i Jacka jest równa
A) x + 4 B) x − 4 C) x D) 2x − 4

Ukryj Podobne zadania

Tomek otrzymał torebkę, w której było n cukierków. Sam zjadł z tej torebki 8 cukierków, a pozostałe cukierki rozdzielił pomiędzy swoich 5 kolegów. Czworo z tych chłopców otrzymało tyle samo cukierków, a piąty z nich, Szymon, otrzymał o jeden cukierek więcej od pozostałych. Liczba cukierków, które otrzymał Szymon jest równa
A) n−-2 5 B) n−-4 5 C) n5 − 9 D) n−58+ 1

Liczbę x powiększono o 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono 4–krotnie. Liczbę y zwiększono 5–krotnie, a otrzymany wynik powiększono o 3. Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działania?
A) 4(x + 7) oraz 5y + 3 B) 4x+ 7 oraz 5y + 3
C) 4(x + 7) oraz 5(y + 3) D) 4x + 7 oraz 5(y + 3 )

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)2 D) (y − x)2

Ukryj Podobne zadania

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) y − x B) x1−y- C)  2 (x − y) D) -1-- y−x

Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość dodatnią przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) y − x C) (x − y)3 D) -1-- x−y

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A) x − y B) (y − x )2 C) (x − y)3 D) -1-- y−x

Ukryj Podobne zadania

Dany jest wzór opisujący pole trapezu:  (x+y)⋅h- P = 2 , gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu. Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru?
A) x = P-− hy 2 B) x = P- − y 2h C) x = 2P − hy D)  2P x = h − y

Zdanie „różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest niemniejsza niż 5” przedstawiono w postaci nierówności:
A) (n + 3 )2 − (n + 2 )2 ≥ 5 B) (2n + 3 )2 − (2n + 1)2 ≥ 5
C)  2 2 (2n + 3) − (2n + 1 ) > 5 D)  2 [(2n + 3) − (2n + 1 )] ≥ 5

Ukryj Podobne zadania

Zdanie „kwadrat różnicy dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest niemniejszy niż 5” można zapisać w postaci nierówności:
A) [(n + 3) − (n + 2)]2 ≥ 5 B) (2n + 3 )2 − (2n + 1)2 ≥ 5
C)  2 2 (2n + 3) − (2n + 1 ) > 5 D)  2 [(2n + 3) − (2n + 1 )] ≥ 5

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dany jest wzór na pole powierzchni całkowitej graniastosłupa:

Pc = 2Pp + Pb ,

gdzie: Pc – pole powierzchni całkowitej, Pp – pole podstawy, Pb – pole powierzchni bocznej. Pole podstawy P p wyznaczone poprawnie z powyższego wzoru opisano równaniem
A)  P −P Pp = -c2-b B) Pp = P2c− Pb C) P = P − Pb p c 2 D) P = P − P p c b

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Na wycieczkę szkolną początkowo miało pojechać a chłopców i b dziewczynek z klasy 5A oraz c chłopców i d dziewczynek z klasy 6A. Ostatecznie jednak z wycieczki zrezygnowało 10% chłopców z klasy 5A oraz 6 dziewczynek z klasy 6A. Dodatkowo do wycieczki dołączyło 4 chłopców z klasy 6A i 1 dziewczynka z klasy 5A. Liczba uczniów klas 5A i 6A, którzy pojechali na wycieczkę jest równa
A) 0,9(a + c) + b + d − 1 B) 0,9a + b + c+ d+ 1
C) 0,9(a + c)+ b+ d+ 1 D) 0,9a + b + c + d − 1

Strona 1 z 3
spinner