Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana tabela

Wyszukiwanie zadań

Na czas trwania promocji obniżono ceny niektórych produktów odzieżowych.

Produkt Stara cenaNowa cena
Spodnie 150 zł niższa o 30%
Kurtka 165 zł 99 zł
Spódnica   133 zł (niższa o 30%)
Koszula 120 zł 96 zł
Cenę którego z towarów obniżono o największy procent?
A) spodni B) kurtki C) spódnicy D) koszuli
Ukryj Podobne zadania

Cenę którego z towarów obniżono o największą kwotę?
A) spodni B) kurtki C) spódnicy D) koszuli

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,

Przed obniżką najtańsza była spódnica.PF
Po obniżce najtańsze są spodnie. PF

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące półrocznej sprzedaży w pewnej firmie handlowej.

Miesiąc Wartość sprzedaży
1 1500 zł
2 800 zł
3 2700 zł
4 900 zł
5 1200 zł
6 900 zł
Na którym diagramie poprawnie przedstawiono jak zmieniała się całkowita wartość sprzedaży od początku roku?

PIC


Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Sprzedaż w 1 kwartale była wyższa niż sprzedaż w 2 kwartale.PF
Sprzedaż była najniższa w 4 miesiącu. PF

Średnia miesięczna sprzedaż w tej firmie
A) wyniosła 1300 zł
B) była większa niż 1300 zł
C) wyniosła 666 zł
D) była mniejsza niż 600 zł

Poniższa tabela przedstawia skład różnych produktów żywnościowych.

Produkt Woda Białko Tłuszcze Węglowodany
Orzechy laskowe 1- 21 1 7 2 3 -3 28
Fasola 1 8 7 32 1 64 5 8
Ser żółty 716- 1410 15 210

Liczby pokazują, jaką część porcji stanowią podstawowe składniki.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Głównym składnikiem fasoli są węglowodany. PF
Głównym składnikiem żółtego sera jest białko. PF
Głównym składnikiem orzechów laskowych są tłuszcze.PF
Ponad połowa porcji żółtego sera składa się z wody. PF
Ukryj Podobne zadania

Najwięcej białka zawiera
A) Fasola B) Ser żółty C) Orzechy laskowe D) Fasola i orzechy laskowe

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Orzechy laskowe zawierają więcej białka niż węglowodanów. PF
Zawartość składników niewymienionych w tabeli jest większa w przypadku fasoli niż w przypadku żółtego sera. PF

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące cen akcji trzech firm w dwóch różnych wybranych dniach tego samego roku.

Firma Cena 1 akcji w dniu 1 lutego Cena 1 akcji w dniu 31 sierpnia
Salceson S.A. 15 zł 18 zł
Kabanos S.A. 24 zł 36 zł
Salami S.A. 96 zł 64 zł
Pan Tomasz 1 lutego za 1410 zł kupił pewną liczbę akcji firm Salceson S.A. i Kabanos S.A. Wszystkie kupione akcje sprzedał 31 sierpnia za kwotę 1980 zł. Liczba akcji firmy Kabanos S.A, które Pan Tomasz kupił 1 lutego jest równa
A) 36 B) 18 C) 58 D) 40
Ukryj Podobne zadania

W okresie między 1 lutego a 31 sierpnia cena akcji firmy Kabanos S.A. wzrosła o A/B.
A) 40% B) 50%

[SQREMOVE]Wartość 60 akcji firmy Salceson S.A. i 10 akcji firmy Salami S.A. w okresie od między 1 lutego a 31 sierpnia C/D.
C) zmalała D) wzrosła

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W okresie między 1 lutego a 31 sierpnia procentowy wzrost ceny akcji firmy Salceson S.A. by wyższy niż procentowy wzrost ceny akcji firmy Kabanos S.A.PF
Łączna wartość 40 akcji firmy Kabanos S.A. i 10 akcji firmy Salami S.A. była wyższa w dniu 31 sierpnia niż 1 lutego. PF

Parkieciarz w ciągu 6 dni ułożył parkiet liczący 4800 klepek.

Dzień Liczba ułożonych klepek Czas pracy
1. 700 5 h 40 min
2. 900 6 h
3. 600 5 h 20 min
4. 1000 6 h 30 min
5. 1100 6 h 10 min
6. 500 4 h 20 min
Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli wybierz zdanie fałszywe.
A) Parkieciarz średnio układał 800 klepek dziennie.
B) Trzeciego dnia parkieciarz ułożył 12,5% parkietu.
C) W ciągu dwóch ostatnich dni parkieciarz ułożył 13 całego parkietu.
D) Łączny czas pracy parkieciarza w ciągu trzech pierwszych dni był krótszy, niż łączny czas pracy w ciągu trzech następnych dni.
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W ciągu dwóch dni pracy tempo układania klepek było mniejsze niż 2 klepki na minutę. PF
Najwolniej parkieciarz układał klepki 6 dnia. PF

Firma przesyłkowa Pudełko korzysta z paczkomatów do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek przez klientów. Firma oferuje trzy rodzaje przesyłek:

Gabaryt Maksymalne wymiary Cena nadania paczki
A 8 cm × 38 cm × 64 cm 6,40 zł
B 19 cm × 38 cm × 64 cm 11,20 zł
C 41 cm × 38 cm × 64 cm 15,40 zł
W tabeli zapisano wymiary jednej paczki i liczbę paczek w czterech zleceniach wysyłki
Nr zlecenia Wymiary 1 paczki Liczba paczek
1 35 cm × 40 cm × 40 cm 3
2 38 cm × 48 cm × 7 cm 7
3 53 cm × 9 cm × 27 cm 5
4 40 cm × 15 cm × 30 cm 4

Ile z tych zleceń może zostać zrealizowanych w cenie niższej niż 50 zł?
A) Jedno. B) Dwa. C) Trzy. D) Cztery.

Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Maksymalna objętość paczki gabarytu B jest co najmniej dwa razy większa niż objętość paczki gabarytu A. PF
Pięć paczek gabarytu A może mieć większą całkowitą objętość niż maksymalna paczka gabarytu C. PF

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wyników sprawdzianu z matematyki.

Ocena Liczba uczniów
2 3
3 8
4 5
5 4
Mediana wystawionych ocen jest równa
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5
Ukryj Podobne zadania

Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczniów ze względu na uzyskaną ocenę?


PIC


W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 5
14 lat 3
15 lat 4
16 lat 8
Mediana wieku uczestników obozu jest równa
A) 14 lat B) 14,5 roku C) 15 lat D) 15,5 roku
Ukryj Podobne zadania

Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek?


PIC


W tabeli podano, w jaki sposób zmienia się cena biletu na 1 przejazd metrem w zależności od pory dnia.

Cena podstawowa biletu 8 zł
Cena biletu w godzinach 16–18 cena podstawowa podwyższona o 14%
Cena biletu w godzinach 7–8 cena podstawowa podwyższona o 52%
Cena biletu w godzinach 22–24 cena podstawowa obniżona o 36%
Cena biletu w pozostałych godzinach cena podstawowa
Bilet na jeden przejazd metrem o godz. 23 jest tańszy od jednego przejazdu o godz. 7 o
A) 4 zł B) 7,04 zł C) 1,12 zł D) 4,16 zł
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Cena biletu o godz. 22 jest o 50% niższa niż cena biletu o godz. 17PF
Cena biletu o godz. 16 jest o 25% niższa niż cena biletu o godz. 7 PF

Poniższa tabela przedstawia temperaturę odczytywaną o tej samej porze w kolejnych dniach tygodnia.

Poniedziałek Wtorek ŚrodaCzwartek Piątek Sobota Niedziela
− 2∘C 1∘C 3∘C 0∘C − 4∘C − 5∘C − 6∘C
Maksymalna różnica temperatur pomiędzy dwoma dniami tego tygodnia jest równa
A) 9∘C B) 10∘C C) 4∘C D) 8∘C
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Średnia temperatura tego tygodnia była niższa niż − 2∘C .PF
Przez cztery kolejne dni tego tygodnia temperatura malała. PF

W tabeli przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 20%
12 lat 40%
14 lat 25%
16 lat 15%
Średnia wieku uczestników obozu jest równa
A) 12 lat B) 12,7 lat C) 13 lat D) 14 lat
Ukryj Podobne zadania

Który z diagramów nie może przedstawiać informacji dotyczących wieku uczestników obozu?


PIC


spinner