Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Nierówności/Udowodnij.../Liniowe

Wyszukiwanie zadań

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y takich, że (x − 1)2 + (y + 2)2 = 2 , prawdziwa jest nierówność y + 1 ≤ x .

Wykaż, że dla wszystkich liczb rzeczywistych a,b i c takich, że a+b- 2 > c i b+c2-> a , prawdziwa jest nierówność

a-+-c < b 2
Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że dla wszystkich liczb rzeczywistych a,b i c takich, że a+b- 2 < c i b+c2-< a , prawdziwa jest nierówność

a-+-c > b 2

Wykaż, że dla wszystkich liczb rzeczywistych a,b,c i d takich, że a+b-+c 3 > d , a+b3+d > c i b+c+3d- > a , prawdziwa jest nierówność

a-+-c+--d < b. 3

Wykaż, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x i y takich, że x 2 + y2 = 2 , prawdziwa jest nierówność x+ y ≤ 2 .

spinner