Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Geometryczny/Dane dwa wyrazy/Wyznacz wzór ogólny

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym √ -- a1 = 2 , √ -- a2 = 2 2 , √ -- a3 = 4 2 . Wzór na n -ty wyraz tego ciągu ma postać
A) ( ) √ -- n an = 2 B) √2n an = 2 C) ( √ -) a = --2 n n 2 D) √- a = (-2)n n 2

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym √ -- a1 = 4 2 , √ -- a2 = 2 2 , √ -- a3 = 2 . Wzór na n -ty wyraz tego ciągu ma postać
A) ( ) √ -- n an = 2 B) √2n an = 2 C) ( √ -) a = --2 n n 2 D) √- a = --2- n 2n−3

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a4 jest równy 4, a wyraz a7 jest równy 32. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 2n−1 B) an = 12 ⋅2n C) a = 2n− 2 n D) a = 2n n

Ukryj Podobne zadania

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a4 jest równy 6, a wyraz a7 jest równy 48. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 3⋅2n −2 B) an = 3⋅2n− 3 C) an = 3 ⋅2n− 1 D) an = 3⋅2n 4

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a5 jest równy 4, a wyraz a8 jest równy 32. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 2n−1 B) an = 122n C) a = 2n− 2 n D) a = 2n−3 n

Ukryj Podobne zadania
spinner