Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest ciąg geometryczny (− 16,4,− 1,...) . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) ( ) a = 1 6⋅ 1 n−1 n 4 B) ( ) a = 1 6⋅ − 1 n− 1 n 4 C) ( ) 1 n− 1 an = − 16 ⋅ 4 D) ( 1)n− 1 an = − 16⋅ − 4

*Ukryj

Dany jest ciąg geometryczny (− 25,5,− 1,...) . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) ( ) a = − 2 5⋅ − 1 n− 1 n 5 B) ( ) a = 25 ⋅ − 1 n−1 n 5 C) ( ) 1 n− 1 an = 2 5⋅ 5 D) ( 1)n −1 an = − 25⋅ 5

Dany jest ciąg geometryczny (− 27,9,− 3,...) . Wyraz ogólny tego ciągu to
A) ( ) a = 2 7⋅ 1 n−1 n 3 B) ( ) a = − 27 ⋅ − 1 n− 1 n 3 C) ( ) 1 n− 1 an = − 27 ⋅ 3 D) ( 1)n −1 an = 27⋅ − 3

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym √ -- a1 = 2 , √ -- a2 = 2 2 , √ -- a3 = 4 2 . Wzór na n -ty wyraz tego ciągu ma postać
A) ( ) √ -- n an = 2 B) √2n an = 2 C) ( √ -) a = --2 n n 2 D) √- a = (-2)n n 2

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym √ -- a1 = 4 2 , √ -- a2 = 2 2 , √ -- a3 = 2 . Wzór na n -ty wyraz tego ciągu ma postać
A) ( ) √ -- n an = 2 B) √2n an = 2 C) ( √ -) a = --2 n n 2 D) √- a = --2- n 2n−3

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a4 jest równy 4, a wyraz a7 jest równy 32. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 2n−1 B) an = 12 ⋅2n C) a = 2n− 2 n D) a = 2n n

*Ukryj

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a4 jest równy 6, a wyraz a7 jest równy 48. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 3⋅2n −2 B) an = 3⋅2n− 3 C) an = 3 ⋅2n− 1 D) an = 3⋅2n 4

W ciągu geometrycznym rosnącym (an ) wyraz a5 jest równy 4, a wyraz a8 jest równy 32. Wskaż wzór na n -ty wyraz ciągu
A) an = 2n−1 B) an = 122n C) a = 2n− 2 n D) a = 2n−3 n

Wzorem ogólnym ciągu geometrycznego w którym b2 = 7 i b3 = 49 jest:
A) ( ) b = 1 n−1 n 7 B) b = 7n +1 n C) bn = 7n− 1 D) bn = 7n

*Ukryj

Wzorem ogólnym ciągu geometrycznego w którym b2 = 10 i b3 = 2 0 jest:
A) bn = 15 ⋅2n B) bn = 5 ⋅2n−1 C) b = 5 ⋅2n+ 1 n D) b = 5 ⋅2n n