Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Obwód prostokąta wynosi 60 cm. Jeśli krótszy bok tego prostokąta zwiększymy o 3 cm, a dłuższy skrócimy o 3 cm, to otrzymamy kwadrat. Wyznacz kąt pomiędzy przekątną, a dłuższym bokiem prostokąta. Wynik podaj z dokładnością do 1∘ .

*Ukryj

Obwód prostokąta wynosi 32 cm. Jeśli krótszy bok tego prostokąta zwiększymy o 3 cm, a dłuższy skrócimy o 3 cm, to otrzymamy kwadrat. Wyznacz kąt pomiędzy przekątną, a dłuższym bokiem prostokąta. Wynik podaj z dokładnością do 1∘ .

Długości boków prostokąta są równe 3 oraz 5. Oblicz sinus kąta ostrego, który tworzą przekątne tego prostokąta.

*Ukryj

Długości boków prostokąta są równe 8 oraz 15. Oblicz cosinus kąta rozwartego, który tworzą przekątne tego prostokąta.

Pole prostokąta jest równe  2 8 cm . Wyznacz jeden z boków prostokąta, jako funkcję drugiego boku i naszkicuj wykres tej funkcji. Podaj dziedzinę i zbiór wartości tej funkcji.

W prostokącie ABCD , w którym |AB | = 9 ,  √ -- |AD | = 3 7 , na przekątnej AC wybrano taki punkt E , że |AE | : |EC | = 2 : 1 . Oblicz sinus kąta ∡EBC .

*Ukryj

W prostokącie ABCD , w którym |AB | = 5 ,  √ --- |AD | = 11 , na przekątnej AC wybrano taki punkt E , że |AE | : |EC | = 4 : 2 . Oblicz sinus kąta EBC .

Dany jest prostokąt ABCD , w którym  √ -- |AB | : |AD | = 2 . Punkt S jest środkiem boku AB . Oblicz miarę kąta między prostymi AC i DS .