Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Logarytmiczna

Wyszukiwanie zadań

Funkcja f jest określona wzorem f (x) = − log x dla wszystkich liczb rzeczywistych dodatnich x . Wartość funkcji f dla argumentu  √ --- x = 10 jest równa
A) 2 B) ( ) − 1 2 C) 1 2 D) (− 2)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem  −2 f (x) = log x dla wszystkich liczb rzeczywistych dodatnich x . Wartość funkcji f dla argumentu  √ ---- x = 0,1 jest równa
A) 1 B) ( ) − 1 2 C) 1 2 D) (− 1)

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem  -1- f(x ) = − 2log √x- dla wszystkich liczb rzeczywistych dodatnich x . Funkcja f przyjmuje wartość równą 1 2 dla argumentu x równego
A) 100 B) 0,01 C) √ --- 10 D) 1 000

spinner