Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania/Liczby/Całkowite/Cyfry liczb naturalnych

Wyszukiwanie zadań

W miejsce znaku zapytania wpisz brakujące cyfry, by spełniona była podana równość:

??9?9 : 7 = 5? 8?.
Ukryj Podobne zadania

W miejsce znaku zapytania wpisz brakujące cyfry, by spełniona była podana równość:

??5?6 : 6 = 5? 2?.

W miejsce znaku zapytania wpisz brakujące cyfry, by spełniona była podana równość.

??8?6 : 3 = 4? 4?.

W miejsce znaku zapytania wpisz brakujące cyfry, by spełniona była podana równość:

??7?8 : 7 = 5? 6?.

Odgadnij jakie cyfry kryją się za literami w podanym działaniu, jeżeli różnym literom odpowiadają różne cyfry.

 F O R T Y T E N -+----------T---E--N-- S I X T Y

Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 12. Jeżeli od liczby utworzonej z przestawienia cyfr liczby początkowej odejemiemy 8 to otrzymamy liczbę 3 razy mniejszą od liczby początkowej. Znajdz tę liczbę.

W kryptogramie różnym literom odpowiadają różne cyfry. Podaj rozwiązanie.

 G R A D ---+---D---E--S---Z--C---Z-- S T R A T A

Niech p = p 1p2...ps będzie liczbą całkowitą o cyfrach p1,...,ps . Pokaż, że

 p --s-----= 0,(p 1p2...ps) 10 − 1

(okresowe rozwinięcie dziesiętne).

W liczbie, o której wiadomo, że miała, co najmniej dwie cyfry, wykreślono ostatnią cyfrę. Otrzymana liczba była, n razy mniejsza od poprzedniej. Jaka jest największa możliwa wartość n ?

spinner