Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dla jakich wartości parametru k równanie  4 4 2k+-1 sin x + co s x = k−1 ma rozwiązanie?

Dla jakich wartości parametru m równanie  √ -- co sx + 3 sin x = log(m − 1) − log(3 − m ) ma rozwiązania.

Dane jest równanie  2 sin x = a + 1 , z niewiadomą x . Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których dane równanie nie ma rozwiązań.

Zbadaj dla jakich wartości parametru a istnieje rozwiązanie równania

 ( 2 π) cos x+ cos x − --- = a2 − 1. 3

Dla jakich wartości parametru b istnieje kąt α taki, że sinα = 2b+ 1 ?

*Ukryj

Dla jakich wartości parametru b istnieje kąt α taki, że cos α = 4b ?

Dla jakich wartości parametru b istnieje kąt α taki, że  1 tgα = 4(20b + 1) ?

Wyznacz wszystkie wartości parametru p ∈ R , dla których równanie 3 cos2x = (p + 1)co sx ma w przedziale ( ) − 3π2 , π2 tylko trzy różne rozwiązania, z których dwa są ujemne, a jedno dodatnie.

Wyznacz zbiór wartości parametru m , dla których równanie: co s2x − cos x = m ma rozwiązania.

Wyznaczyć wartości m dla których równanie

 ( 4π ) cos2x + co s 2x + --- = log1(3m + 5) − log 1(10− m) 3 3 3

ma rozwiązania.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie sin 2x + m co sx = 0 ma w przedziale ⟨0,π⟩ trzy rozwiązania.

Dla jakich wartości parametru k ∈ R równanie  6 6 sin x + cos x = k ma rozwiązanie?