Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Trygonometryczne/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Dane jest równanie  2 sin x = a + 1 , z niewiadomą x . Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których dane równanie nie ma rozwiązań.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru p ∈ R , dla których równanie 3 cos2x = (p + 1)co sx ma w przedziale ( ) − 3π2 , π2 tylko trzy różne rozwiązania, z których dwa są ujemne, a jedno dodatnie.

Wyznacz zbiór wartości parametru m , dla których równanie: co s2x − cos x = m ma rozwiązania.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie sin 2x + m co sx = 0 ma w przedziale ⟨0,π⟩ trzy rozwiązania.

spinner