Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz granicę ( -1--- -1--- --1-) nl→im+∞ ⌊√ 1⌋ + ⌊√2⌋ + ⋅⋅⋅+ ⌊√n⌋ .

Oblicz granicę 1+ 1+1+ ⋅⋅⋅+ 1n- lim 1+-21+41+-⋅⋅⋅+-21- n→ +∞ 3 9 3n .

Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym 2n+1- 1+3+-5+...+-(2n−-1) an = 2 − n+1 . Zbadaj monotoniczność tego ciągu i oblicz jego granicę.

Oblicz granicę 1+3+-⋅⋅⋅+-(2n−-1) nl→im+∞ 2+4+ ⋅⋅⋅+ 2n .

*Ukryj

Oblicz granicę --2+4+-⋅⋅⋅+-2n--- nl→im+∞ 2+5+ ⋅⋅⋅+ (3n− 1) .

Oblicz granicę --4+8+-⋅⋅⋅+-4n--- nl→im+∞ 1+3+ ⋅⋅⋅+ (2n+ 1) .

Oblicz granicę 1+3+-⋅⋅⋅+-(2n+-1) nl→im+∞ 4+8+ ⋅⋅⋅+ 4n .

Oblicz granicę 1+3+-⋅⋅⋅+-(2n−-1) nl→im+∞ 3+6+ ⋅⋅⋅+ 3n .

Oblicz granicę --3+6+-⋅⋅⋅+-3n--- nl→im+∞ 1+3+ ⋅⋅⋅+ (2n− 1) .

Oblicz granicę --5+-10+⋅⋅⋅+5n-- nl→im+∞ 1+3+ ⋅⋅⋅+ (2n− 1) .

Oblicz granicę 2+5+-⋅⋅⋅+-(3n−-1) nl→im+∞ 2+4+ ⋅⋅⋅+ 2n .

Oblicz granicę --2+4+-⋅⋅⋅+-2n--- nl→im+∞ 1+3+ ⋅⋅⋅+ (2n− 1) .

Oblicz granicę 1+3+-⋅⋅⋅+-(2n−-1) nl→im+∞ 5+ 10+⋅⋅⋅+5n .

Oblicz granicę (n+2) lim 1+2+2⋅⋅⋅+n- n→ +∞ .

*Ukryj

Oblicz granicę 1+2+-⋅⋅⋅+n- nl→im+∞ (n+2) 2 .

Oblicz granicę (n+3) lim 2+4+-2⋅⋅⋅+-2n n→ +∞ .

Oblicz granicę 2+4+-⋅⋅⋅+-2n nl→im+∞ (n+3) 2 .

Oblicz granicę 1+3+-⋅⋅⋅+-(2n−-1) nl→im+∞ (n+1) 2 .

Oblicz granicę (n+1) lim 1+3+-⋅⋅2⋅+-(2n−-1) n→ +∞ .

Rozwiąż równanie 3 5 2n−1 2 nl→im+∞ (sin 2x + sin 2x + sin 2x + ⋅ ⋅⋅+ sin 2x) = 3 .

Oblicz granicę --1-- --1-- --1-- nl→im+∞ n2+1 + n2+ 2 + ⋅ ⋅⋅+ n2+n .

Oblicz granicę

 ( 1 1 1 1 1 1) lim √---− --+ -√---− --+ ⋅ ⋅⋅+ -------√--− -n- . n→ +∞ 3 3 3 3 9 3n −1 ⋅ 3 3
*Ukryj

Oblicz granicę

 ( 2n 2n+1 ) lim √4--+ 8-+ -1√6--+ 32-+ ⋅ ⋅⋅+ ----2--√--+ 2----- . n→+ ∞ 5 5 5 5 25 5n −1 ⋅ 5 5n