Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Wyszukiwanie zadań

Dwóch braci pokonuje drogę z domu do szkoły pieszo. Młodszy potrzebuje na przebycie tej trasy 30 minut, a starszy 20 minut. Po ilu minutach starszy brat dogoni młodszego, jeśli wyjdzie z domu 5 minut po nim?

Ukryj Podobne zadania

Ala jeździ do szkoły rowerem, a Ola skuterem. Obie pokonują tę samą drogę. Ala wyjechała do szkoły o godzinie 7:00 i pokonała całą drogę w ciągu 40 minut. Ola wyjechała 10 minut później niż Ala, a pokonanie całej drogi zajęło jej tylko 20 minut. Oblicz, o której godzinie Ola wyprzedziła Alę.

W zbiorniku zamontowano dwie pompy: pierwsza z nich służy do napełniania zbiornika, a druga do jego opróżniania. Pierwsza pompa napełnia cały zbiornik w ciągu 30 minut, a druga opróżnia cały zbiornik w ciągu 20 minut. W pustym zbiorniku uruchamiamy pierwszą pompę, a po 5 minutach jej pracy uruchamiamy również drugą pompę. Po ilu minutach zbiornik będzie ponownie pusty?

Trzech braci: Olgierd, Kacper i Maciek pokonują tę samą drogę z domu do szkoły. Olgierd stawia kroki długości 0,4 m w tempie 90 kroków na minutę, Kacper stawia kroki długości 0,5 m w tempie 72 kroków na minutę, a Maciek stawia kroki długości 0,6 m w tempie 75 kroków na minutę. Olgierd i Kacper przyszli do szkoły dokładnie w tym samym momencie, przy czym Kacper zrobił 900 kroków mniej od Olgierda. Oblicz, ile minut zajmie droga do szkoły Maćkowi.


PIC


Motocyklista drogę z miasta A do miasta B pokonał ze średnią prędkością 84 km/h. Pokonanie drogi powrotnej zajęło mu o godzinę dłużej, a średnia prędkość wyniosła 56 km/h. Oblicz odległość między miastami A i B .

Ukryj Podobne zadania

Miejscowości A i B są połączone linią kolejową. Pociąg przebywa trasę z A do B ze średnią prędkością 80 km/h. W drodze powrotnej średnia prędkość pociągu jest większa o 20 km/h i dzięki temu pociąg pokonuje trasę od B do A w czasie o godzinę krótszym. Jaka jest długość linii kolejowej między miejscowościami A i B ?

Z Warszawy do Poznania jest 300 km. Z Warszawy wyjeżdża w stronę Poznania pociąg i jedzie z prędkością 50km/h. Jednocześnie na spotkanie pociągu wylatuje z Poznania samolot i leci z prędkością 200 km/h. Samolot, spotkawszy pociąg, wraca do Poznania, potem znów leci na spotkanie i powtarza to tak długo, aż pociąg osiągnie Poznań. Ile kilometrów przeleciał samolot?

Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7:50 do godziny 8:05. Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał tę trasę. Wynik wyraź w km- h .

Ukryj Podobne zadania

Pan Piotr odczytał na nawigacji samochodowej, że na pokonanie trasy długości 38 km potrzebuje 40 minut. Jaką prędkość jazdy wyrażoną w kmh- przyjęła nawigacja samochodowa w celu wyznaczenia czasu potrzebnego na pokonanie tej trasy?

Rowerzysta przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 10,5 km od godziny 13:43 do godziny 14:18. Oblicz prędkość, z jaką rowerzysta przejechał tę trasę. Wynik wyraź w km- h .

Pani Ewa odczytała na nawigacji samochodowej, że na pokonanie trasy długości 39 km potrzebuje 36 minut. Jaką prędkość jazdy wyrażoną w kmh- przyjęła nawigacja samochodowa w celu wyznaczenia czasu potrzebnego na pokonanie tej trasy?

Ania postanowiła pojechać autobusem do babci do miejscowości Sokółka. Z domu wyszła o godzinie 8:00, kilka minut czekała na przystanku, a następnie jechała autobusem. Do Sokółki dotarła o godzinie 9:30 i tam na przystanku spotkała się z babcią. Na wykresie w sposób uproszczony przedstawiono zależność prędkości, z jaką poruszała się Ania, od czasu.


PIC


Oblicz długość trasy pokonanej przez Anię od wyjścia z domu do chwili spotkania z babcią.

Pociąg przebył ze stałą prędkością drogę 700 metrów w czasie 50 sekund. Przy zachowaniu tej samej, stałej prędkości ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund. Oblicz długość tego pociągu.

W zalanej kopalni zainstalowano 3 pompy wypompowujące wodę z zalanych sztolni. Pierwsza pompa pracująca sama wypompowałaby wodę w ciągu 12 dni, druga w ciągu 15 dni, a trzecia 20 dni. Pierwsze trzy dni pierwsza i trzecia pompa pracowały wspólnie. Następnie włączono dodatkowo drugą pompę. Jak długo trwało wypompowywanie wody z kopalni?

Maciek pędzi rowerem z prędkością 30 km na godzinę. W ciągu ilu sekund przejedzie 100 metrów?

Marcin goni Norberta. Początkowa odległość między nimi wynosi 162 m, Krok Marcina ma 0,9 m, krok Norberta 0,75 m. Marcin w ciągu 4 sekund robi 20 kroków, a Norbert w ciągu 5 sekund robi 24 kroki. Po jakim czasie Marcin dogoni Norberta?

Przy jednoczesnej pracy 40 identycznych pomp nadmuchowych, żądany przepływ powietrza można zrealizować w ciągu 24 godzin. W ciągu ilu godzin można zrealizować ten sam przepływ powietrza przy jednoczesnej pracy 60 pomp?

Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny. W drodze powrotnej tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej?

Basen w najpłytszym miejscu ma 80 cm, a w najgłębszym 2,2 m głębokości. Jego długość wynosi 50 m, a szerokość 15 m. Jak długo będzie się on napełniał, jeśli woda wpada przez sześć kranów o wydajności 500--l- min i jeden o wydajności  -l-- 20 00min ?

Obliczono, że dorosły człowiek śpi średnio na dobę 7 godzin i 20 minut. Jaka to część doby?

Grupa motocyklistów w ciągu czterech dni pokonała dystans 221 km, przy czym liczby pokonanych kilometrów w kolejnych dniach są do siebie w proporcji 3 : 5 : 7 : 2 . Oblicz ile kilometrów motocykliści pokonywali w kolejnych dniach.

Kolarz przejechał 4 km ze średnią prędkością 16 km/h, a następnie 9 km ze średnią prędkością 12 km/h. Oblicz z jaką średnią prędkością jechał kolarz na całej trasie.

Adam mieszka w miejscowości Bocianowo, a jego kolega Bartek – w miejscowości Żabno. Adam umówił się z Bartkiem w Żabnie na godzinę 18:00. Wyjechał z Bocianowa na skuterze o godzinie 17:20. Średnia prędkość jazdy Adama była równa 25 km- h . Na kwadratowej siatce Adam przedstawił schemat trasy, którą jechał.


PIC


O której godzinie Adam dotarł na spotkanie z Bartkiem?

Ukryj Podobne zadania

Ela mieszka w miejscowości Zalesie, a jej koleżanka Kasia – w miejscowości Podgaj. Ela umówiła się z Kasią w Podgaju na godzinę 14:00. Wyjechała z Zalesia na skuterze o godzinie 13:10. Średnia prędkość jazdy Eli była równa 20 km- h . Na kwadratowej siatce Ela przedstawiła schemat trasy, którą jechała.


ZINFO-FIGURE


O której godzinie Ela dotarła na spotkanie z Kasią?

Motorówka, płynąc z prądem rzeki, przebyła drogę 12 km w czasie 20 minut. Prędkość motorówki wynosi 30 km/h. Oblicz prędkość prądu rzeki.

Samochód ciężarowy przebył 70% trasy w czasie 330 minut, a na pokonanie pozostałych 156 km potrzebował 150 minut. Z jaką średnią prędkością przebył całą trasę ten samochód ciężarowy? Prędkość wyraź w kilometrach na godzinę.

Strona 1 z 2
spinner