Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja wykładnicza określona wzorem x f(x) = 3 przyjmuje wartość 6 dla argumentu
A) x = 2 B) x = log 32 C) x = log 6 3 D) x = log 3 6

*Ukryj

Funkcja wykładnicza określona wzorem x f(x) = 2 przyjmuje wartość 3 dla argumentu
A) x = 32 B) x = lo g32 C) x = log 6 2 D) x = log 3 2

Funkcja f jest określona wzorem ( √ -)− 1 f(x ) = 8−x − 2 dla każdej liczby rzeczywistej x . Liczba (1) f 2 jest równa
A) √-2 3 B) 2 − 3 C) √ - − 2--2 3 D) -√4- 3 2

Funkcja wykładnicza f określona wzorem x f(x) = (2a + 3 ) jest malejąca dla
A) a > − 1 B) a > 1,5 C) a < − 1 D) − 1,5 < a < −1

*Ukryj

Funkcja wykładnicza f określona wzorem x f(x) = (2a + 1 ) jest malejąca dla
A) a > − 1 B) − 0 ,5 < a < 0 C) a < − 1 D) − 1,5 < a < 1

Funkcja wykładnicza f określona wzorem x f(x) = (2a + 3 ) jest rosnąca dla
A) a > − 1 B) a > 1,5 C) a < − 1 D) − 1,5 < a < −1

Dana jest funkcja f określona wzorem x f(x) = 3 + 1 . Wartość funkcji g (x ) = f(x + 1) dla argumentu x = 2 jest równa
A) 28 B) 16 C) 25 D) 10

*Ukryj

Dana jest funkcja f określona wzorem x f(x) = 2 − 3 . Wartość funkcji g (x ) = f(x + 1) − 1 dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Wartością funkcji x f (x) = 2 jest liczba
A) -8 B) -4 C) 0 D) 3

*Ukryj

Wartością funkcji x f (x) = 3 jest liczba
A) -2 B) 7 C) 0 D) -1

Która z podanych liczb nie jest wartością funkcji x f(x) = 2 ?
A) 7 B) √ -- 2 C) 0 D) 2

Funkcja f jest określona wzorem ( )−x −1 f(x ) = 2√12 dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Funkcja f dla argumentu 2 x = − 3 przyjmuje wartość
A) √ -- 2 B) 1√-- 2 C) √ -- 16 2 D) √ 2 -32

Funkcja f jest określona wzorem ( 1)x f (x) = 2 dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Funkcja f dla argumentu x = − 3 przyjmuje wartość
A) 1 6 B) 1 8 C) 6 D) 8

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem ( 1)x f (x) = 3 dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Funkcja f dla argumentu x = − 2 przyjmuje wartość
A) 1 6 B) 1 9 C) 6 D) 9

Zbiorem wartości funkcji x f (x) = 2 + 3 jest przedział
A) (− ∞ ,+ ∞ ) B) ⟨0,+ ∞ ) C) (3,+ ∞ ) D) (− 3 ,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji f określonej wzorem x+ 2 f(x) = 3 − 3 jest zbiór
A) (− 2,+ ∞ ) B) (− 3,− 2) C) (3,+ ∞ ) D) (− 3 ,+ ∞ )

Zbiorem wartości funkcji f określonej wzorem x− 2 f (x) = 3 jest zbiór
A) (0,1) B) (0 ,+ ∞ ) C) (− 1,+ ∞ ) D) (1,+ ∞ )

Funkcją malejącą jest funkcja
A) f(x ) = (0,5)x−1 B) f (x) = (0,5)−x C) f(x ) = − (0,5)x D) f (x) = (0,5)2−x

*Ukryj

Funkcją malejącą jest funkcja
A) f(x ) = (13)−x B) f(x) = (13 )x− 1 C) f(x ) = − (1)x 3 D) f(x) = (1 )2−x 3

Funkcją malejącą jest funkcja
A) f(x ) = (12)−x B) f(x) = (12 )1−x C) f(x ) = − (1)x 2 D) f(x) = (1 )x− 2 2

Funkcja x f(x) = 3 nie przyjmuje wartości
A) 3− 5 B) π C) √ -- 1 − 2 D) √1- 2

*Ukryj

Funkcja wykładnicza x f (x) = 121 nie przyjmuje wartości
A) 0 B) 1 C) 11 D) 250

Funkcja x f(x) = 5 nie przyjmuje wartości
A) √ -- 2 − 2 B) |1 − 9| C) √ -- √ -- 3 − 2 D) √1- 3

Funkcja x f(x) = 9 dla argumentu 3 x = − 2 przyjmuje wartość
A) 313 B) 27 C) 3√1-- 81 D) -1 81

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem −x f (x) = 0,25 + 1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Liczba ( ) f 1 2 jest równa
A) 1 2 B) 3 2 C) 3 D) 17

Funkcja x f(x) = 8 dla argumentu 2 x = − 3 przyjmuje wartość
A) 213 B) 0,25 C) 3√1- 8 D) 4

Funkcja f jest określona wzorem −x f (x) = 4 + 1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Liczba ( ) f 1 2 jest równa
A) 1 2 B) 3 2 C) 3 D) 17

Funkcja wykładnicza określona wzorem √ -- x f(x) = ( 5 ) przyjmuje wartość 2 dla argumentu
A) √ -- x = log 2 5 B) x = 2log 2 5 C) x = log 5 2 D) x = log 25 2