Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Liczba osób

Wyszukiwanie zadań

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 15% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 62,5% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 0,24% B) 2,4% C) 24% D) 38,5%

Ukryj Podobne zadania

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 16% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 50% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 32% B) 3,2% C) 34% D) 66%

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 12% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 48% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 0,25% B) 2,5% C) 25% D) 60%

W klasie Ia jest o 25% więcej uczniów niż w klasie Ib. Stąd wynika, że w klasie Ib jest mniej uczniów niż w klasie Ia o
A) 25% B) 75% C) 20% D) 50%

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?
A) 4050 B) 1782 C) 7425 D) 7128

Ukryj Podobne zadania

Liczba uczniów pewnej szkoły zmalała w stosunku do 1 września 2010 roku o 25% i obecenie jest równa 735. Ilu uczniów liczyła ta szkoła na początku roku szkolnego 2010/2011?
A) 551 B) 919 C) 980 D) 1050

Cena jednego bitcoina wzrosła w stosunku do ceny jednego bitcoina z dnia 1 stycznia 2017 o 1000% i wynosiła w grudniu 2017 roku 46860 zł. Jaka była cena jednego bitcoina w pierwszym dniu 2017 roku?
A) 4686 zł B) 527 zł C) 4260 zł D) 468 zł

W klasie jest o 25% więcej chłopców niż dziewcząt. Jaką część wszystkich uczniów tej klasy stanowią chłopcy?
A) 59 B) 49 C) 15 D) 4 5

Dziewczęta stanowią 30% uczniów w pewnej klasy. Wynika stąd, że chłopcy stanowią
A) 233 13% liczby dziewcząt B) 42 67% liczby dziewcząt
C) 21% liczby dziewcząt D) 70% liczby dziewcząt

Ukryj Podobne zadania

Dziewczęta stanowią 40% uczniów w pewnej klasy. Wynika stąd, że chłopcy stanowią
A) 50% liczby dziewcząt B) 150% liczby dziewcząt
C) 60% liczby dziewcząt D) 120% liczby dziewcząt

Chłopcy stanowią 25% uczniów w pewnej klasy. Wynika stąd, że dziewczęta stanowią
A) 175% liczby chłopców B) 200% liczby chłopców
C) 75% liczby chłopców D) 300% liczby chłopców

W pewnym liceum 85% uczniów posiada telefony komórkowe. Pozostałych 27 uczniów nie posiada telefonów komórkowych. Wobec tego telefony posiada
A) mniej niż 160 osób B) więcej niż 200 osób C) 180 osób D) 154 osoby

Ukryj Podobne zadania

W pewnej szkole 75% uczniów mieszka w internacie. Pozostałych 105 uczniów dojeżdża do szkoły autobusem. Wobec tego w internacie mieszka
A) mniej niż 300 uczniów B) więcej niż 400 uczniów C) 315 uczniów D) 210 uczniów.

W pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 60 chłopców więcej niż dziewcząt. Chłopcy stanowili 65% liczby osób piszących egzamin. Ile dziewcząt przystąpiło do tego egzaminu?
A) 200 B) 130 C) 70 D) 39

Ukryj Podobne zadania

W pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 20 chłopców mniej niż dziewcząt. Chłopcy stanowili 45% liczby osób piszących egzamin. Ile dziewcząt przystąpiło do tego egzaminu?
A) 140 B) 110 C) 120 D) 90

Poparcie społeczne dla partii „Zielone żabki” w marcu było równe 25%, a w kwietniu 20%. Zatem poparcie w kwietniu zmalało w porównaniu z marcem o:
A) 5% B) 15% C) 20% D) 25%

Ukryj Podobne zadania

Poparcie dla partii "WESELI" w marcu było równe 40%. W kwietniu poparcie dla tej partii wynosiło 34%. Zatem poparcie dla partii "WESELI" zmalało o
A) 6% B) 12,5% C) 15% D)  1 18 9%

Poparcie dla partii "WESELI" w marcu było równe 24%. W kwietniu poparcie dla tej partii wynosiło 27%. Zatem poparcie dla partii "WESELI" wzrosło o
A) 3% B) 12,5% C) 25% D)  1 11 9%

Poparcie społeczne dla partii „Radosna przyszłość” w marcu było równe 20%, a w kwietniu 15%. Zatem poparcie w kwietniu zmalało w porównaniu z marcem o:
A) 5% B) 15% C) 20% D) 25%

Poparcie społeczne dla partii „Radość i słońce” w marcu było równe 15%, a w kwietniu 12%. Zatem poparcie w kwietniu zmalało w porównaniu z marcem o:
A) 20% B) 6% C) 3% D) 25%

Poparcie dla partii "WESELI" w marcu było równe 24%. W kwietniu poparcie dla tej partii wynosiło 30%. Zatem poparcie dla partii "WESELI" wzrosło o
A) 3% B) 12,5% C)  1 11 9% D) 25%

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?
A) 12% B) 32% C) 48% D) 52%

Ukryj Podobne zadania

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział najmniejszego inwestora?
A) 2% B) 4% C) 6% D) 8%

W głosowaniu nad ustawą wzięło udział 352 posłów. Za odrzuceniem ustawy było 31,25% biorących udział w głosowaniu parlamentarzystów. Zatem za odrzuceniem ustawy było
A) 110 B) 242 C) 120 D) 143

Ukryj Podobne zadania

W głosowaniu nad ustawą wzięło udział 352 posłów. Za odrzuceniem ustawy było 6,25% biorących udział w głosowaniu parlamentarzystów. Zatem za przyjęciem ustawy było
A) 320 B) 330 C) 325 D) 335

Uczniowie klasy IIb stanowią 24% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, a 62,5% uczniów klasy IIb uczy się francuskiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIb uczący się języka francuskiego stanowią
A) 15% B) 1,5% C) 0,15% D) 38,5%

Ukryj Podobne zadania

Uczniowie klasy IIb stanowią 32% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, a 50% uczniów klasy IIb uczy się francuskiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIb uczący się języka francuskiego stanowią
A) 0,16% B) 1,6% C) 16% D) 82%

Uczniowie klasy IIb stanowią 25% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, a 48% uczniów klasy IIb uczy się francuskiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIb uczący się języka francuskiego stanowią
A) 0,12% B) 1,2% C) 73% D) 12%

Liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji początkowo wzrosła o 20%, a po dwóch dniach zmalała o 30%. W wyniku tych dwóch zmian liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji zmalała o
A) 16% B) 10% C) 56% D) 84%

Ukryj Podobne zadania

Liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji początkowo wzrosła o 30%, a po dwóch dniach zmalała o 40%. W wyniku tych dwóch zmian liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji zmalała o
A) 24% B) 10% C) 78% D) 22%

Dwadzieścia dziewcząt stanowi 62,5% uczniów klasy IB. Ilu chłopców jest w tej klasie?
A) 12 B) 6 C) 32 D) 9

Ukryj Podobne zadania

W klasie IIF jest dziewięć dziewczynek, które stanowią 37,5% wszystkich uczniów tej klasy. Ilu chłopców jest w tej klasie?
A) 12 B) 15 C) 24 D) 16

Grupa uczniów jechała pociągiem w góry. Jedna siódma uczniów miała miejsca przy oknie, jedna piąta uczniów miała miejsca przy korytarzu, a pozostali uczniowie mieli miejsca środkowe.
Jaki procent wszystkich uczniów stanowią uczniowie, którzy nie mieli miejsc przy korytarzu?
A) 75% B) 60% C) 20% D) 80%

W pewnej szkole liczącej 500 uczniów 80% uczy się języka angielskiego, 49% – języka rosyjskiego, a 37% uczy się obu tych języków. Wynika stąd, że liczba uczniów, którzy nie uczą się żadnego z tych języków, to
A) 50 B) 40 C) 37 D) 167

Ukryj Podobne zadania

W pewnej szkole liczącej 400 uczniów 83% uczy się języka angielskiego, 51% – języka rosyjskiego, a 42% uczy się obu tych języków. Wynika stąd, że liczba uczniów, którzy nie uczą się żadnego z tych języków, to
A) 56 B) 48 C) 168 D) 32

W pewnej szkole liczącej 600 uczniów 76% uczniów uczy się języka angielskiego, 38% – języka niemieckiego, a 26% uczy się obu tych języków. Wynika stąd, że liczba uczniów, którzy nie uczą się żadnego z tych języków, to
A) 72 B) 60 C) 108 D) 96

W klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?
A) 4% B) 5% C) 20% D) 25%

Ukryj Podobne zadania

W loterii fantowej jest 9 razy więcej losów przegrywających niż wygrywających. Ile procent wszystkich losów w tej loterii stanowią losy wygrywające?
A) 1% B) 11% C) 10% D) 90%

spinner