Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Pole powierzchni pokoju jest równe 2 12 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 3 cm 2 B) 6 cm 2 C) 30 cm 2 D) 60 cm 2

*Ukryj

Pole działki budowlanej jest równe 2 120 0 m . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 600 cm 2 B) 3 00 cm 2 C) 6000 cm 2 D) 3000 cm 2

Pole powierzchni pokoju jest równe 2 16 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 8 cm 2 B) 4 cm 2 C) 40 cm 2 D) 80 cm 2

Pole działki budowlanej jest równe 2 800 m . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 400 0 cm 2 B) 2000 cm 2 C) 400 cm 2 D) 2 00 cm 2

Pole powierzchni pokoju jest równe 2 18 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:300 wynosi:
A) 20 cm 2 B) 6 cm 2 C) 2 cm 2 D) 6 0 cm 2

Pole działki budowlanej jest równe 2 hektary . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 100 cm 2 B) 5 00 cm 2 C) 5000 cm 2 D) 1000 cm 2

Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa


PIC


A) 3 200 cm 2 B) 6400 cm 2 C) 1600 cm 2 D) 800 cm 2

*Ukryj

Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa


PIC


A) 400 cm 2 B) 800 cm 2 C) 1600 cm 2 D) 200 cm 2

Działka budowlana ma wymiary podane na rysunku.


PIC


Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa
A) 600 m 2 B) 900 m 2 C) 450 m 2 D) 1200 m 2

Na planie miasta, narysowanym w skali 1:20 000, park jest prostokątem o bokach 2 cm i 5 cm. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię
A) 200 00 m 2 B) 40000 m 2 C) 2000 00 m 2 D) 40000 0 m 2

*Ukryj

Na planie miasta, narysowanym w skali 1:25 000, park jest prostokątem o bokach 2 cm i 4 cm. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię
A) 250 00 m 2 B) 50000 m 2 C) 5000 00 m 2 D) 25000 0 m 2

Metalowa płyta ma kształt trójkąta równoramiennego, którego ramię jest nachylone do podstawy długości 6 m pod kątem α . Powierzchnia płyty jest równa
A) 9 tg α m 2 B) 9 sin α m 2 C) 2 18 tg α m D) 2 18 cos α m

*Ukryj

Metalowa płyta ma kształt trójkąta równoramiennego o wysokości 3, którego ramię jest nachylone do podstawy pod kątem α . Powierzchnia płyty jest równa
A) --9- m 2 sinα B) -9-m 2 tg α C) 18 tgα m 2 D) 18 cosα-m 2

Metalowa płyta ma kształt trójkąta równoramiennego, którego ramię jest nachylone do podstawy długości 8 m pod kątem α . Powierzchnia płyty jest równa
A) 8 tg α m 2 B) 8 sin α m 2 C) 2 16 tg α m D) 2 16 cos α m

Metalowa płyta ma kształt trójkąta równoramiennego o wysokości 4 dm, którego ramię jest nachylone do podstawy pod kątem α . Powierzchnia płyty jest równa
A) -16 dm 2 tgα B) -16-dm 2 sinα C) t2gα dm 2 D) c2osα dm 2

Metalowa podstawka ma mieć kształt prostokąta o obwodzie 140 cm i polu największym z możliwych. Podstawka powinna mieć zatem wymiary
A) 35 cm na 35 cm B) 20 cm na 50 cm C) 10 cm na 60 cm D) 55 cm na 15 cm

*Ukryj

Metalowa podstawka ma mieć kształt prostokąta o obwodzie 120 cm i polu największym z możliwych. Podstawka powinna mieć zatem wymiary
A) 25 cm na 35 cm B) 20 cm na 40 cm C) 60 cm na 60 cm D) 30 cm na 30 cm

Piaskownica ma mieć kształt prostokąta o obwodzie 640 cm i polu największym z możliwych. Piaskownica powinna mieć zatem wymiary
A) 200 cm na 120 cm B) 160 cm na 160 cm C) 140 cm na 180 cm D) 320 cm na 320 cm