Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Udowodnij.../1 literka

Wyszukiwanie zadań

Wykaż, że jeżeli a jest parzystą liczbą całkowitą dodatnią, to liczba a2 4 + a nie jest kwadratem liczby całkowitej.

Udowodnij, że jeżeli liczba  1 x + x jest liczbą całkowitą, to liczba 1- 3 x3 + x jest też liczbą całkowitą.

Wykaż, że liczba  n n+1 x = 4 − 5 ⋅2 + 25 jest dla dowolnej liczby naturalnej n kwadratem liczby całkowitej.

Ukryj Podobne zadania
spinner