Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba (13,5)60−8⋅(1,125)20- (0,75)20⋅(2,25)10 jest równa
A) 3140 − 23 B) 3180 − 8 C) 9 8 3 − 2 D) 20 3 − 2

*Ukryj

Liczba 2,536- 369 jest równa
A) ( 12)18 25 B) −18 0,9 6 C) 0,48 18 D) 0,24− 18

Jeśli n 0,01 21⋅1 0 = 1210 0000 , to n jest równe
A) 12 B) − 10 C) 9 D) − 9

*Ukryj

Jeśli n 121 00000 ⋅10 = 0 ,0121 , to n jest równe
A) 12 B) − 10 C) 9 D) − 9

Jeśli n 0,01 217359 ⋅10 = 121,7359 , to n jest równe
A) 4 B) -8 C) 5 D) -9

Jeśli n 453 00000 : 10 = 0,00453 , to n jest równe
A) 9 B) − 10 C) 10 D) − 11

Liczba -1-- 2015 22015 ⋅(0,000 5) jest równa
A) (0,00 1)2015 B) --12015- 2000 C) 2015 (0,000 25) D) 2015 (0,002 5)

*Ukryj

Liczba -1-- 2019 42019 ⋅(0,005 ) jest równa
A) (0,00 1)2019 B) --12019- 2000 C) 2019 (0,001 25) D) 2019 (0,012 5)

Liczba 26⋅325⋅1284- 49⋅167⋅643 jest równa
A) 614 B) 32 C) 64 D) -1 32

*Ukryj

Liczba 36⋅277⋅2434- 99⋅813⋅7292 jest równa
A) 217 B) 243 C) 27 D) -1- 243

Trzecia część liczby 150 3 jest równa
A) 150 B) 1150 C) 350 D) 3149

*Ukryj

Trzecia część liczby 2010 3 to
A) 12010 B) 1670 C) 32009 D) 3 670

Liczba 1 2014 2 ⋅2 jest równa
A) 22013 B) 22012 C) 21007 D) 1 2014

Szósta część liczby 18 36 wynosi
A) 63 B) 36 3 C) 635 D) 618

Liczba 9 razy mniejsza od 4 27 jest równa
A) 34 B) 314 C) 95 D) 272

Połowa liczby 2010 2 to
A) 11005 B) 12010 C) 21005 D) 2 2009

Trzecia część liczby 15 9 wynosi
A) 315 B) 329 C) 3 5 D) 95

Trzecia część liczby 33 9 wynosi
A) 365 B) 333 C) 3 11 D) 911

Połową liczby 20 2 jest
A) 120 B) 210 C) 2 19 D) ( ) 1 20 2

Połowa liczby 111 4 to
A) 2111 B) 255,5 C) 455,5 D) 2221

Połowa liczby 12 8 wynosi
A) 3 24 5 B) 26 C) 235 D) 86

Liczba 17 17 17 17 17 0 ,04 + 0 ,04 + 0 ,04 + 0 ,04 + 0 ,0 4 jest równa
A) 0,234 B) 0,232 C) 5− 33 D) 5− 35

Liczba 327+326- 326+325 jest równa
A) 1 B) 3 C) 6 D) 9

*Ukryj

Liczba 324+323- 322+321 jest równa
A) 1 B) 3 C) 6 D) 9

Liczba −1 4 (8 ) ⋅ 16 jest równa
A) 89 B) 236 C) 87 D) 213

*Ukryj

Liczba 4 −3 2 7 : 16 jest równa
A) ( ) 3 12 2 B) 612 C) (27)−4 8- D) 7 6

Liczba 51853 (52)6 jest równa liczbie
A) 54 B) 59 C) 542 D) 48 5

Liczba −10 19 9 ⋅3 jest równa
A) 279 B) 9 −2 C) 310 D) 3− 1

Liczbę 2 −4 x = 2 ⋅ 16 można zapisać w postaci
A) x = 214 B) x = 2− 14 C) x = 3 2−2 D) x = 2− 6

Liczba ( 0 −1 )2 22−1⋅3⋅3−2 jest równa
A) 1 B) 4 C) 9 D) 36

Wyrażenie 6 3 4 (7 : 7 ) jest równe
A) 78 B) 712 C) 76 D) 79

Iloraz ( )4 32−3 : 18
A) − 27 2 B) −3 2 C) 3 2 D) 27 2

Liczba 250⋅340- 3610 jest równa
A) 670 B) 645 C) 230 ⋅320 D) 210 ⋅320

Iloraz ( )2 16−4 : 164 jest równy
A) − 28 2 B) 4 2 C) −4 2 D) 28 2

Liczba 220⋅810- 425 jest równa
A) 45 B) 80 C) 430 D) 25

Dana jest liczba ( )4 x = 632 ⋅ 13 . Wtedy
A) 2 x = 7 B) − 2 x = 7 C) 8 2 x = 3 ⋅7 D) x = 3 ⋅7

Liczba −2 6 (3 2) ⋅8 jest równa
A) 44 B) 210 C) 48 D) 164

Liczba 5 −6 1 00 ⋅(0 ,1) jest równa
A) 1013 B) 10 16 C) 10 −1 D) 1 0−30

Liczba 59⋅312- 1510 jest równa
A) 1511 B) 1,8 C) 15 98 D) 3 5

Dana jest liczba ( )4 x = 1122 ⋅ 14 . Wtedy
A) −2 x = 7 B) 2 x = 7 C) 8 2 x = 4 ⋅7 D) x = 4 ⋅7

Liczba 512⋅95- 1510 jest równa
A) 25 B) 3 7 C) 33 D) 25 27

Liczba 86⋅75 565 jest równa
A) 8 B) 56 5 C) 7 D) 5625

Liczba 45⋅54 204 jest równa
A) 44 B) 20 16 C) 205 D) 4

Liczba ( −2 −1)0 22−1⋅⋅33−2 jest równa
A) 1 B) 4 C) 9 D) 36

Wartość wyrażenia ( )− 1 12 − 13 wynosi:
A) 1 − 6 B) -1 C) 1 D) 6

Liczba 76⋅67 426 jest równa
A) 4236 B) 42 7 C) 6 D) 1

Liczba 920⋅815- 2410 jest równa
A) 320 ⋅ 210 B) 910 ⋅45 C) 330 ⋅85 D) 9 15 ⋅210

Liczba √ -- 53 ---1--- ( 6 ) ⋅(√ 6)−53 jest równa
A) 653 B) (√ 6)53 C) 1 D) 0

Liczba 95⋅59 455 jest równa
A) 4540 B) 45 9 C) 94 D) 54

Wyrażenie ( − 2 0)−1 3 : 3 jest równe
A) 33 B) 3− 3 C) 32 D) 3− 2

Liczba 74⋅47 284 jest równa
A) 2824 B) 43 C) 73 D) 287

Iloczyn − 5 8 9 ⋅3 jest równy
A) 3− 4 B) 3−9 C) 9− 1 D) 9− 9

Liczba 8 − 2 5 ⋅16 jest równa
A) ( ) 5 8 2 B) 5 2 C) 108 D) 10

Wartość wyrażenia 2⋅320−-5⋅319 99 jest równa
A) 2 ⋅320 − 5⋅ 110- 3 B) 3 C) 9 D) 1- − 98

*Ukryj

Liczba 2730−3⋅930- 330⋅910 jest równa
A) − 3 B) 320 − 3 C) 329 D) 340 − 3 11

Liczba 820−2⋅420- 220⋅410 jest równa
A) 0 B) 220 − 2 C) 219 D) 4 − 210

Wartość wyrażenia 2⋅317−-5⋅316 98 jest równa
A) 1 B) 3 C) 9 D) − 18 9

Liczba (9⋅516−-515)⋅163 47⋅6254 jest równa
A) 9 4 B) 11 5 C) -2915 2 ⋅5 D) --1- 2⋅512

Liczba 7⋅313−-312- 813 jest równa
A) 22 B) 20 C) 7 D) 21

Wartość wyrażenia 5⋅320−-12⋅319 99 jest równa
A) 2 ⋅320 − 5⋅ 110- 3 B) 3 C) 9 D) 1- − 98

Liczba −6 0 ,015⋅ 10 jest równa
A) 1,5 ⋅10− 9 B) 0,15 ⋅10− 9 C) 1500 0⋅10 −12 D) 0,0000015

Niech a = − 2 , b = − 1 i c = 3 . Wartość wyrażenia bc ba a − c jest równa
A) − 2187 B) − 72 C) − 215 8 D) − 5 2

Połową odwrotności sześcianu liczby 19 8 jest
A) 2170 B) 4− 86 C) -157 8 D) -1170 2

*Ukryj

Połową odwrotności sześcianu liczby 13 16 jest
A) 2157 B) 478 C) 8152 D) -1- 2157

Połową odwrotności sześcianu liczby 17 32 jest
A) 16− 64 B) 4128 C) -164 4 D) -1255 2

Dane są liczby −12 a = 3,6⋅ 10 oraz − 20 b = 2,4 ⋅10 . Wtedy iloraz a b jest równy
A) 8,64 ⋅10− 32 B) 1,5⋅ 10−8 C) 1,5 ⋅108 D) 8,64⋅ 1032

*Ukryj

Dane są liczby −8 x = 4,5 ⋅10 oraz 2 y = 1 ,5⋅10 . Wtedy iloraz x y jest równy
A) 3 ⋅10− 10 B) 3⋅ 10−6 C) 6,75 ⋅10− 10 D) 6,75 ⋅10− 6

Dane są liczby −14 a = 9,1⋅ 10 oraz − 21 b = 6,5 ⋅10 . Wtedy iloraz a b jest równy
A) 59,1 5⋅10 6 B) 1,4⋅1 0−35 C) 59,15 ⋅10− 35 D) 1,4 ⋅107

Dane są liczby −6 x = 5,7 ⋅10 oraz 3 y = 1 ,9⋅10 . Wtedy iloraz x y jest równy
A) 3 ⋅10− 3 B) 10,83 ⋅10− 3 C) 3 ⋅10−9 D) 10,83 ⋅10− 9

Liczba √6 ----- 3√ ---- 0,25⋅ 0,4 jest równa
A) 513 B) 125 C) 0,04 D) − 13 5

Dane są liczby −41 a = 4,5⋅ 20 oraz − 14 b = 7,5 ⋅80 . Wtedy iloraz a b jest równy
A) 0,6 ⋅40− 27 B) 1,2⋅1 0−27 C) 0,6 ⋅4027 D) 0 ,3⋅10 27

Wyrażenie (3 )50(7)40 W = 7 3 jest równe
A) 1 B) ( ) 3 10 7 C) (3)90 7 D) (3)2000 7

*Ukryj

Wyrażenie (5 )70(9)60 W = 9 5 jest równe
A) 1 B) ( ) 5 130 9 C) (5)10 9 D) (5)4200 9

Wyrażenie ( )30( )40 W = 141 411 jest równe
A) 1 B) ( ) 10 114 C) ( ) 70 11 4 D) ( )10 4- 11

Wyrażenie ( )40( )30 W = 34 43 jest równe
A) ( 3)10 4 B) ( 3)70 4 C) 1 D) (3 )1200 4

Połowa sumy 28 28 28 28 4 + 4 + 4 + 4 jest równa
A) 230 B) 257 C) 2 63 D) 2112

*Ukryj

Liczba 1-( 34 34 34 34) 64 2 + 2 + 2 + 2 jest równa
A) 238 B) 230 C) 2 96 D) 2130

Trzecia część sumy 21 21 21 9 + 9 + 9 jest równa
A) 343 B) 363 C) 3 42 D) 323

Liczba ( −4 − 4)−3 2176−2⋅⋅89−-5 jest równa
A) --1-- 36⋅212 B) 6 12 C) 612 D) 66

*Ukryj

Liczba ( −4 − 2)−3 274−2⋅⋅98−5 jest równa
A) --1-- 36⋅212 B) 6 12 C) 612 D) 66

Liczba 2 (0 ,000003) jest równa
A) 0,9 ⋅10− 13 B) 0,9⋅ 10−9 C) 0,9 ⋅10− 10 D) 0,9 ⋅10−11

*Ukryj

Liczba 2 (0 ,00003) jest równa
A) 0,9 ⋅10− 13 B) 0,9⋅ 10−9 C) 0,9 ⋅10− 10 D) 0,9 ⋅10−11

Liczba 2 (0 ,000004) jest równa
A) 1,6 ⋅10− 13 B) 1,6⋅ 10−9 C) 1,6 ⋅10− 11 D) 1,6 ⋅10−10