Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Liniowa/Inne

Wyszukiwanie zadań

Poniżej zamieszczono fragment tabeli wartości funkcji liniowej

x 124
f(x) 41

W pustym miejscu w tabeli powinna znajdować się liczba:
A) − 5 B) 5 C) − 2 D) 2

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = ax + 6 , gdzie a > 0 . Wówczas spełniony jest warunek
A) f(1 ) > 1 B) f(2 ) = 2 C) f(3) < 3 D) f (4 ) = 4

Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = ax − 4 , gdzie a < 0 . Wówczas spełniony jest warunek
A) f(1 ) > 1 B) f(2 ) = 2 C) f(3) < 3 D) f (4 ) = 4

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = ax + a , gdzie a > 0 . Wówczas spełniony jest warunek
A) f(1 ) < 0 B) f(2 ) = 0 C) f(− 2) > 0 D) f(− 1) = 0

Funkcja liniowa f jest określona wzorem 2x+1- f (x) = − 3 + 1 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Punkt przecięcia wykresu funkcji f z prostą x = 4 ma współrzędne (4,0 ) . PF
Punkt przecięcia wykresu funkcji f z prostą y = 2 ma współrzędne (− 2,2) .PF

Argument funkcji f(x) = 2x+ 9 wzrasta o 5. Wówczas wartość funkcji wzrasta o
A) 4 B) 24 C) 10 D) 14

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli argument funkcji f (x) = 4x − 1 wzrośnie o 5, to wartość funkcji wzrośnie o
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Argument funkcji f(x) = 2x+ 9 wzrasta o 7. Wówczas wartość funkcji wzrasta o
A) 7 B) 23 C) 9 D) 14

Argument funkcji f(x) = 3x+ 7 wzrasta o 2. Wówczas wartość funkcji wzrasta o
A) 4 B) 6 C) 10 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa f jest określona wzorem 1 2 f (x) = − 6x + 3 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Miejscem zerowym funkcji f jest liczba 4. PF
Punkt przecięcia wykresu funkcji f z osią Oy ma współrzędne 1 (0,− 6) .PF
Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa f jest określona wzorem 1 2 f (x) = 6x + 3 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Miejscem zerowym funkcji f jest liczba − 2 . PF
Punkt przecięcia wykresu funkcji f z osią Oy ma współrzędne 2 (0,3 ) .PF

Funkcja f jest określona wzorem f(x ) = 3x − 4 dla każdej liczby z przedziału ⟨− 2,2⟩ . Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
A) ⟨− 10,2⟩ B) (− 10,2⟩ C) ⟨2,10⟩ D) (2,10⟩

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem f(x ) = 3− 4x dla każdej liczby z przedziału ⟨− 2,2⟩ . Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
A) ⟨− 11,5⟩ B) (− 11,5⟩ C) ⟨− 5,11⟩ D) (− 5,11⟩

Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa f jest opisana wzorem √ -- f(x ) = − 2x + 3 3 . Zatem liczba ( √ - ) f 3-3−8- 2 jest
A) złożona B) pierwsza C) ujemna D) niewymierna

Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa f jest opisana wzorem √ -- f (x ) = 2x − 3 3 . Zatem liczba ( √ - ) f 3-3−8- 2 jest
A) dodatnia B) pierwsza C) ujemna D) niewymierna

Funkcja liniowa f jest opisana wzorem √ -- f(x ) = − 2x + 3 3 . Zatem liczba ( √ - ) f 3-3−7- 2 jest
A) złożona B) pierwsza C) ujemna D) niewymierna

spinner