Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Miejscem zerowym funkcji √ -- √ -- √ -- f(x ) = ( 8− 2)(x − 2) jest
A) √ -- 2 2 B) √ -- 2 − 2 C) √ -- 2 D) √ -- 2 + 2 2

*Ukryj

Miejscem zerowym funkcji √ -- √ --- √ -- f(x ) = ( 3− 12)( 2 + x) jest
A) √ -- − 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 2 D) √ -- − 2

Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2(x− 1)+ x = x − 3(2 − 3x ) ?
A) 181 B) − 141 C) 47 D) -1

*Ukryj

Rozwiązaniem równania − (2x + 3) + 5x = 2x− 4(− 1− 2x) jest liczba
A) 1 B) − 1 C) 2 D) − 2

Rozwiązaniem równania 1 x+9- − 2(6x − 2) = 2 jest liczba
A) 1 B) − 3 C) − 1 D) 3

Rozwiązaniem równania 2(x − 1) = 3x+ 1 jest liczba:
A) -3 B) -2 C) 1 D) − 15

Rozwiązaniem równania 3(2 − 3x) = x− 4 jest:
A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 4

Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2x− 3(x + 2) = 3 − 2(x − 2 ) ?
A) 52 B) 5 C) 13 D) 1

Rozwiązaniem równania 2x+3- x−4- 5 − 2 = 2 jest liczba:
A) − 46 B) 6 C) 32 D) 4

Rozwiązaniem równania 5(7 − 3x) = 7− x jest:
A) x = 1 B) x = 2 C) x = 3 D) x = 2185

Która z liczb jest rozwiązaniem równania √ --- √ --- √ --- 98x + 72 = 5 0 ?
A) √ -- − √-72 98 B) − 7 6 C) √ - -27 D) − 17

*Ukryj

Która z liczb jest rozwiązaniem równania √ --- √ --- √ ---- 48x + 27 = 1 08 ?
A) √-9- 48 B) 3 4 C) √- -3- 2 D) 4 − 3

Funkcja liniowa określona jest wzorem √ -- f (x) = − 2x + 4 . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) -- − 2√ 2 B) √- -2- 2 C) √ - − -22 D) √ -- 2 2

*Ukryj

Funkcja liniowa określona jest wzorem √ -- f (x) = 3x + 3 . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) − √ 3- B) √ - --3 3 C) √ - − -33 D) √ -- 3

Miejscem zerowym funkcji liniowej √ -- f(x) = 3x + 2 jest liczba:
A) √ -- − 3 B) -2 C) √ -- − 2 3 3 D) √2- 3

Miejscem zerowym funkcji √ -- √-8 f(x ) = 2x − 4 jest liczba:
A) 12 B) √ -- 2 C) − 2 D) 2

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem √3-- √6--- √6 --- f (x) = 2x + 1 6− 32 jest liczba
A) √ -- √ -- 22 − 32 B) √ -- 22 C) √32- D) √32-− √22-

Miejscem zerowym funkcji liniowej określonej wzorem 2 f(x) = − 3x + 4 jest
A) 0 B) 6 C) 4 D) − 6

*Ukryj

Dana jest funkcja liniowa 3 f (x) = 6 − 4x . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 8 B) 6 C) − 6 D) − 8

Dana jest funkcja liniowa 3 f (x) = 4x + 6 . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 8 B) 6 C) − 6 D) − 8

Funkcja liniowa f jest określona wzorem 7 f (x ) = 21 − 3x . Miejscem zerowym funkcji f jest
A) − 9 B) − 73 C) 9 D) 21

Miejscem zerowym funkcji 1 f(x ) = − 4x + 1 jest liczba
A) 1 B) − 14 C) 4 D) − 4

Równanie 2 π + (x + 1 )π + x = 0
A) ma dwa rozwiązania B) nie ma rozwiązań
C) ma jedno rozwiązanie ujemne D) ma jedno rozwiązanie dodatnie

*Ukryj

Równanie 2 π + (x + 1 )π − πx = 0
A) ma dwa rozwiązania B) nie ma rozwiązań
C) ma jedno rozwiązanie ujemne D) ma jedno rozwiązanie dodatnie

Funkcja liniowa f jest określona wzorem 7 f (x ) = 28 − 4x . Miejscem zerowym funkcji g(x) = f (x− 1) jest
A) 17 B) 16 C) 15 D) 18

Jeżeli √ -- 2x − 2 = 3x + 2 , to
A) x = 2−4√-3 B) x = −2√63- C) -4√-- x = 2 3 D) --−6√- x = 2− 3

*Ukryj

Miejscem zerowym funkcji liniowej √ -- f(x) = 3(x+ 1)− 12 jest liczba
A) √ -- 3 − 4 B) √ -- − 2 3 + 1 C) √ -- 4 3 − 1 D) √ -- − 3+ 12

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem √ -- f (x) = 3(x + 1) − 6 3 jest liczba
A) √ -- 3 − 6 3 B) √ -- 1− 6 3 C) 2√ 3-− 1 D) 2√ 3-− 1 3

Miejscem zerowym funkcji liniowej √ -- f(x) = 3(x− 1)− 6 jest liczba
A) √ -- 3 − 2 B) √ -- 2 3+ 1 C) √ -- − 2 3 + 1 D) √ -- − 3 + 6

Rozwiązaniem równania √ -- x 3 + 2 = 2x− 8 jest liczba
A) √ -- 10(2 + 3 ) B) √-10-- 3− 2 C) √ -- 10( 3 − 2) D) √ 3+ 10 --2---

Rozwiązaniem równania √ -- 6 − a 5 = 1 jest liczba
A) 5 B) √1- 5 C) √ -- 5 D) √ -- 5 5

Rozwiązaniem równania √ -- √ -- x + 3 2 = 1+ x 2 jest liczba
A) 1 B) 2 C) √- 2-2+5- 2 D) √ -- 2 2 + 5

Rozwiązaniem równania √ -- 2(x − 2) = 3x jest liczba
A) √ -- 2 − 3 B) √ - 2-√2- 3− 2 C) √- 4+161-2 D) √- − 4+67-2-

Rozwiązaniem równania √ -- x 5 + 2 = 2x− 8 jest liczba
A) √ -- − 10(2 + 5) B) √10-- 5− 2 C) √ -- 10(2 − 5) D) √ 5+ 10 --2---

Miejscem zerowym funkcji y = 4 − (4x − 2) jest:
A) x = − 23 B) x = 23 C) x = 3 2 D) x = 1 2

*Ukryj

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem 1 f (x) = − 3(x + 3 )+ 5 jest liczba
A) (− 3) B) 92 C) 5 D) 12

Funkcja liniowa określona jest wzorem ( 3 ) f (x) = 12 − 6 − 4 x . Miejscem zerowym funkcji f jest
A) 8 B) 92 C) − 8 D) − 9 2

Miejscem zerowym funkcji y = 6 + (3 − 2x ) jest:
A) x = − 92 B) x = 92 C) x = 3 2 D) x = − 3 2

Rozwiązaniem równania -x- √ -- √ 3 = 2 6 − x jest liczba
A) -- √ -- 3√ 6 − 3 2 B) √ -- -- 3 2− 3√ 6 C) 6√6 1+√-3 D) 6√ 3 1+√-3

*Ukryj

Rozwiązaniem równania -x- √ -- √ 3 = 2 6 + x jest liczba
A) -- √ -- − 3√ 6 − 3 2 B) √ -- -- 3 2− 3√ 6 C) 6√6 1−√-3 D) 6√ 3 1−√-3

Funkcja liniowa określona jest wzorem √ -- √ -- √ -- f (x) = ( 6 − 3)x + 3 − 2 . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) √ 3- B) √- -3- 3 C) √ - √ - -√3−6−32 D) √ -- 2 3