Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż nierówność (2 sin x − 3)(2 sin x + 1) > 0 w przedziale x ∈ (0,2π ) .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność (2 cosx + 3 )(2 cos x− 1) < 0 w przedziale x ∈ (0,2π) .

Rozwiąż nierówność 2-cosx−-√3 cos2x < 0 w przedziale ⟨0,2π ⟩ .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność 2-sinx−√-3 sin2x ≤ 0 w przedziale ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż nierówność sinx+cosx cos2x > 0 , gdzie x ∈ ⟨0;2π ⟩ .

Rozwiąż nierówność  4 3 tg x + 2 tg x ≤ 2 tg x + 1 , gdzie  ( π- π) x ∈ − 2 ,2 .

Rozwiąż nierówność sin 2x ≤ 2 sinx .

Rozwiąż nierówność: cosx−1 x > 3 dla x ∈ (0;2π ⟩ .

Rozwiąż nierówność − 2 sin 3x ≥ 1 w przedziale ⟨0,2π ⟩ .

*Ukryj

Rozwiąż nierówność − 2 cos3x ≥ 1 w przedziale ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż nierówność 2√-3cosx−3 1− √3tgx ≥ 0 w przedziale ⟨π,2 π⟩ .

Posługując się wykresem funkcji f(x) = co s2x dla  ( 3π⟩ x ∈ − π , 2 , rozwiąż nierówność cos 2x < sin α wiedząc, że miara kąta α jest równa mierze łukowej kąta środkowego okręgu opartego na 512 okręgu.

Rozwiąż nierówność  -sinx-- ctg x < 2 − 1+ cosx , gdzie x ∈ ⟨0 ;2 π⟩ ;

Rozwiąż nierówność  2 2 cos x + sin x > 1 , gdzie x ∈ ⟨0,2π ⟩ .

Rozwiąż nierówność  3 3 1 sin x cosx − cos xsin x < 4 , gdzie x ∈ ⟨0;2π ⟩ .