Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Niech a = − 2 , b = − 1 i c = 3 . Wartość wyrażenia bc ba a − c jest równa
A) − 2187 B) − 72 C) − 215 8 D) − 5 2

Liczba 16 razy większa od 12 8 jest równa
A) 440 B) 420 C) 2 19 D) 238

*Ukryj

Liczba 81 razy mniejsza od 14 9 jest równa
A) 322 B) 913 C) 8 15 D) 278

Liczbę 6 1 5 można zapisać jako
A) 53 ⋅33 B) 56 ⋅ 33 C) 56 ⋅93 D) 256 ⋅3 3

Połową odwrotności sześcianu liczby 19 8 jest
A) 2170 B) 4− 86 C) -157 8 D) -1170 2

*Ukryj

Połową odwrotności sześcianu liczby 13 16 jest
A) 2157 B) 478 C) 8152 D) -1- 2157

Połową odwrotności sześcianu liczby 17 32 jest
A) 16− 64 B) 4128 C) -164 4 D) -1255 2

Dane są liczby −12 a = 3,6⋅ 10 oraz − 20 b = 2,4 ⋅10 . Wtedy iloraz a b jest równy
A) 8,64 ⋅10− 32 B) 1,5⋅ 10−8 C) 1,5 ⋅108 D) 8,64⋅ 1032

*Ukryj

Dane są liczby −8 x = 4,5 ⋅10 oraz 2 y = 1 ,5⋅10 . Wtedy iloraz x y jest równy
A) 3 ⋅10− 10 B) 3⋅ 10−6 C) 6,75 ⋅10− 10 D) 6,75 ⋅10− 6

Dane są liczby −14 a = 9,1⋅ 10 oraz − 21 b = 6,5 ⋅10 . Wtedy iloraz a b jest równy
A) 59,1 5⋅10 6 B) 1,4⋅1 0−35 C) 59,15 ⋅10− 35 D) 1,4 ⋅107

Dane są liczby −6 x = 5,7 ⋅10 oraz 3 y = 1 ,9⋅10 . Wtedy iloraz x y jest równy
A) 3 ⋅10− 3 B) 10,83 ⋅10− 3 C) 3 ⋅10−9 D) 10,83 ⋅10− 9

Która równość jest fałszywa?
A) 210 + 210 + 210 + 210 = 212 B) 210 ⋅210 ⋅2 10 ⋅210 = 240
C) 410 + 410 + 410 + 410 = 4 12 D) 10 10 10 10 40 4 ⋅4 ⋅4 ⋅4 = 4

*Ukryj

Która równość jest fałszywa?
A) 910 + 910 + 910 = 321 B) 910 ⋅910 ⋅910 = 390
C) 39 + 39 + 39 = 95 D) 310 ⋅310 ⋅310 = 915

Narysowany diagram należy wypełnić liczbami naturalnymi tak, aby każda liczba była równa iloczynowi dwóch liczb napisanych bezpośrednio nad nią.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W zacieniowane pole należy wpisać liczbę 6 3 . PF
Iloczyn wszystkich liczb w tablicy jest równy 59 3 .PF

W tabeli zapisano cztery wyrażenia.

I 3 2 ⋅218 ⋅92
II 8 3 ⋅(185 : 34) ⋅42
III 23 ⋅126 ⋅42
IV 62 ⋅1 63 ⋅36 2

Które z tych wyrażeń nie jest równe 2 46 ?
A) I B) II C) III D) IV

Dane są liczby −41 a = 4,5⋅ 20 oraz − 14 b = 7,5 ⋅80 . Wtedy iloraz a b jest równy
A) 0,6 ⋅40− 27 B) 1,2⋅1 0−27 C) 0,6 ⋅4027 D) 0 ,3⋅10 27

Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

 1 7 = 7 72 = 49 73 = 343 4 7 = 2401 75 = 1680 7 6 7 = 1176 49 7 7 = 8235 43 78 = 5764 801 9 7 = 4035 3607 .........

Cyfrą jedności liczby 7190 jest
A) 1 B) 3 C) 7 D) 9

*Ukryj

Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 8.

 1 8 = 8 82 = 6 4 83 = 5 12 4 8 = 4 096 85 = 3 2768 6 8 = 2 62144 7 8 = 2 097152 88 = 1 6777216 9 8 = 1 3421772 8 .........

Cyfrą jedności liczby 8175 jest
A) 4 B) 2 C) 8 D) 6

Dane są liczby a = 53679,2 1 i b = 5,3679 21 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba a jest 100 razy większa od liczby 10b . PF
Liczba 100b jest 1000 razy mniejsza od liczby a .PF

Dla n ∈ N + zawsze nieparzysta jest liczba
A) 9n + 1 B) nn + 1 C) 5n − 1 D) 8n − 1

*Ukryj

Dla n ∈ N + zawsze nieparzysta jest liczba
A) 5n + 1 B) 2n + 1 C) nn − 1 D) 7n − 1

Dla n ∈ N + zawsze parzysta jest liczba
A) 9n + 1 B) nn + 1 C) 6n − 1 D) 8n − 1

Dane są liczby: 11 21 20 20 10 21 (− 4) , (− 2) , (− 2) , 2 , (−4 ) , 2 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wśród podanych liczb jest więcej liczb dodatnich, niż ujemnych.PF
Wśród podanych liczb są 3 liczby równe 5 16 . PF

W tabeli zapisano cztery liczby.

I (0,2 )10
II (2,5)− 5
III(2)2 (2)3 5 ⋅ 5
IV 25 ⋅5− 1

Liczba (0,4)5 jest równa liczbom
A) I i II B) I i III C) II i IV D) II i III E) III i IV

Na tablicy zapisano liczby ( ) 22 (222) ( 2) 2 2 2 22 ( ), (2) , 22 , (2 )(2 ) . Ile różnych liczb reprezentują te zapisy?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Połowa sumy 28 28 28 28 4 + 4 + 4 + 4 jest równa
A) 230 B) 257 C) 2 63 D) 2112

*Ukryj

Liczba 1-( 34 34 34 34) 64 2 + 2 + 2 + 2 jest równa
A) 238 B) 230 C) 2 96 D) 2130

Trzecia część sumy 21 21 21 9 + 9 + 9 jest równa
A) 343 B) 363 C) 3 42 D) 323

Liczba 40 20 2 ⋅4 jest równa
A) 440 B) 450 C) 8 60 D) 8800

*Ukryj

Liczba 10 10 2 ⋅2 jest równa.
A) 410 B) 210 C) 2100 D) 211

Liczba 10 20 30 3 ⋅3 ⋅ 3 jest równa
A) 2760 B) 3600 C) 36000 D) 2 720

Liczba 20 14 3 ⋅9 jest równa
A) 350 B) 934 C) 81 13 D) 2716

Liczba 30 90 3 ⋅9 jest równa
A) 3210 B) 3300 C) 9120 D) 272700

Liczba 20 40 2 ⋅4 jest równa
A) 260 B) 450 C) 8 60 D) 8800

Dane są liczby −12 −11 10 a = (− 4) , b = (− 4) , c = (− 0,25) .
Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:
A) c,b,a B) b,a,c C) c,a,b D) b,c,a

Liczba 2 (0 ,000003) jest równa
A) 0,9 ⋅10− 13 B) 0,9⋅ 10−9 C) 0,9 ⋅10− 10 D) 0,9 ⋅10−11

*Ukryj

Liczba 2 (0 ,00003) jest równa
A) 0,9 ⋅10− 13 B) 0,9⋅ 10−9 C) 0,9 ⋅10− 10 D) 0,9 ⋅10−11

Liczba 2 (0 ,000004) jest równa
A) 1,6 ⋅10− 13 B) 1,6⋅ 10−9 C) 1,6 ⋅10− 11 D) 1,6 ⋅10−10

<<<<Strona 3 z 3