Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Które zdanie jest fałszywe?
A) Suma kolejnych dwóch liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą.
B) Iloczyn kolejnych dwóch liczb naturalnych jest liczbą parzystą.
C) Różnica dwóch liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą.
D) Suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą parzystą.

*Ukryj

Zaznacz zdanie fałszywe.
A) Jeżeli liczba jest podzielna przez 12, to jest podzielna przez 6.
B) Jeżeli liczba jest podzielna przez 6, to jest podzielna przez 3 i przez 2.
C) Jeżeli liczba jest podzielna przez 3 i przez 5, to jest podzielna przez 15.
D) Jeżeli liczba jest podzielna przez 3 i przez 6, to jest podzielna przez 18.

Które zdanie jest prawdziwe?
A) Iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą parzystą.
B) Iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.
C) Suma dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą parzystą.
D) Suma dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.

Największy wspólny dzielnik liczb 120 i 180, to
A) 90 B) 20 C) 30 D) 60

Które zdanie jest fałszywe?
A) Suma kolejnych trzech liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.
B) Iloczyn kolejnych trzech liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.
C) Suma trzech kolejnych liczb parzystych jest liczbą podzielną przez 3.
D) Iloczyn trzech różnych nieparzystych liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 3.

<Strona 2 z 2