Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Podzielność

Wyszukiwanie zadań

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15.PF
Liczba 1725 jest wielokrotnością 125. PF
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 16848 jest liczbą podzielną przez 32.PF
Liczba 16848 jest wielokrotnością 81. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 3480 jest liczbą podzielną przez 45.PF
Liczba 3480 jest wielokrotnością 16. PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 81390 jest liczbą podzielną przez 60.PF
Liczba 46125 jest wielokrotnością 375. PF

Liczba x jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 2 i 3, a liczba y jest największą liczbą trzycyfrową o trzech różnych cyfrach parzystych. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Największy wspólny dzielnik liczb x i y jest równy 96. PF
Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb x i y jest równa 864.PF

Liczby a i b są dwucyfrowe oraz liczba b powstaje z a w wyniku zapisania cyfr liczby a w odwrotnej kolejności. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba a + b jest zawsze podzielna przez 11.PF
Liczba a− b jest zawsze podzielna przez 9. PF

Liczbę 404 można zapisać w postaci (21 ⋅19 + 5) .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Resztą z dzielenia liczby 404 przez 19 jest 5. PF
Jeśli liczbę 404 zmniejszymy o 5, to otrzymamy liczbę podzielną przez 21.PF
Ukryj Podobne zadania

W liczbie pięciocyfrowej 258#4, podzielnej przez 4 i niepodzielnej przez 3, cyfrę dziesiątek zastąpiono znakiem „#”. Jakiej cyfry na pewno nie zastąpiono znakiem „#”?
A) 0 B) 4 C) 6 D) 8

Ile jest liczb dwucyfrowych parzystych, które przy dzieleniu przez 9 dają resztę 2 i jednocześnie są podzielne przez 7?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Czy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród oznaczonych literami A–C.

TakNie
ponieważ wśród dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych
A) nie musi znajdować się liczba podzielna przez 10.
B) jest co najmniej jedna liczba nieparzysta i co najmniej jedna liczba parzysta.
C) jest co najmniej jedna liczba podzielna przez 5 i co najmniej jedna liczba parzysta.
Ukryj Podobne zadania

Czy suma dowolnych trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielna przez 3? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród oznaczonych literami A–C.

TakNie
ponieważ wśród dowolnych trzech kolejnych liczb całkowitych
A) musi znajdować się liczba podzielna przez 3.
B) znajdują się liczby, które dają reszty: 0, 1 i 2 przy dzieleniu przez 3.
C) znajduje się liczba, która nie jest podzielna przez 3.

Czy iloczyn dowolnych czterech kolejnych liczb całkowitych dwucyfrowych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród oznaczonych literami A–C.

TakNie
ponieważ wśród dowolnych czterech kolejnych liczb całkowitych
A) nie musi znajdować się liczba podzielna przez 5.
B) jest co najmniej jedna liczba nieparzysta i co najmniej jedna liczba parzysta.
C) jest co najmniej jedna liczba podzielna przez 5 i co najmniej jedna liczba parzysta.

Dany jest zbiór A = ⟨− 2;7) . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 4 B) 5 C) 3 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Dany jest zbiór A = ⟨1,33⟩ . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Dane są cztery liczby całkowite: 1258754, 865422, 5418712, 8530236. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wśród podanych liczb są 2 liczby podzielne przez 12.PF
Wśród podanych liczb są 2 liczby podzielne przez 18. PF

Dane są trzy liczby:

 23 23 23 a = 10 + 1, b = 10 − 1, c = 10 + 2 .

Które z tych liczb są podzielne przez 3?
A) Tylko liczby a i b . B) Tylko liczba b . C) Tylko liczby b i c . D) Tylko liczba c .

Dane są liczby: 12195, 43176, 54145, 57492, 61020, 37170.
Wśród danych liczb są dokładnie A/B liczby podzielne przez 12.
A) trzy B) cztery
Wśród danych liczb są dokładnie C/D liczby podzielne przez 45.
C) dwie D) trzy

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (31, 41)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Ukryj Podobne zadania

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (21, 31)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (22, 32)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 3069792 jest liczbą podzielną przez 32 ⋅27 .PF
Liczba 3069792 nie jest podzielna przez 1 6⋅8 1 . PF

Na tablicy zapisano wszystkie różne liczby dwucyfrowe, które jednocześnie spełniają trzy warunki: są mniejsze od 40, są podzielne przez 3, suma cyfr każdej z nich jest większa od 7. Ile liczb zapisano na tablicy?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Na tablicy zaczęto wypisywać kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę 3.

3 , 7, 11, 15,...

Cyfrą jedności dwusetnej z napisanych liczb jest
A) 3 B) 7 C) 5 D) 9

Dany jest zbiór A = (− 4;8⟩ . Do zbioru A należy
A) 12 liczb całkowitych i 5 liczb pierwszych
B) 13 liczb całkowitych i 9 liczb naturalnych
C) 6 liczb naturalnych i 4 liczby pierwsze
D) 12 liczb całkowitych i 4 liczby pierwsze

Ile jest liczb naturalnych n takich, że największy dzielnik liczby n , który jest od niej mniejszy to 5?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 3

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli liczba dzieli się przez 144 i 96, to dzieli się też przez 576. PF
Jeżeli liczba jest dzielnikiem 144 i 96, to liczba ta jest dzielnikiem 48.PF
Strona 1 z 2
spinner