Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba √3 ------- 81⋅6 4 jest równa
A) 72 B) 36 C) √ -- 24 33 D) √ -- 12 33

*Ukryj

Liczba √3 -------- 108⋅ 16 jest równa
A) 12 B) 48 C) √ -- 27 34 D) √ --- 4 354

Korzystając z tego, że 3 13 = 2197 i 3 1 5 = 3375 , oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√3----------- 2 197⋅ 2197 = 19 6 PF
3√ ----- √3----- 2197 ⋅15 = 3 375⋅ 13 PF

Do liczby √ --- (− 1 0) dodajemy 5. Otrzymany wynik jest liczbą
A) większą od 1. B) dodatnią mniejszą od 1.
C) mniejszą od (−8 ) . D) ujemną większą od (− 8) .

*Ukryj

Do liczby √ --- (− 2 0) dodajemy 5. Otrzymany wynik jest liczbą
A) większą od 1. B) dodatnią mniejszą od 1.
C) mniejszą od (−8 ) . D) ujemną większą od (− 8) .

Dana jest liczba √ -- a = 3 2 − 4 .
Liczba o 2 większa od liczby a jest równa A/B.
A) √ -- 5 2 − 4 B) √ -- 3 2− 2
Liczba 2 razy większa od liczby a jest równa C/D.
C) √ -- 6 4 − 8 D) √ -- 6 2 − 8

*Ukryj

Dana jest liczba √ -- a = 6− 4 6 .
Liczba o 2 mniejsza od połowy liczby a jest równa A/B.
A) √ -- 1 − 2 6 B) √ -- 2− 2 6
Połowa liczby o 2 większej od a równa C/D.
C) √ -- 4 − 2 6 D) √ -- 1− 2 6

Liczba ∘3 ---------−-51 0,216 ⋅10 jest równa
A) 0,06 ⋅10− 17 B) 0,6⋅ 10−48 C) 0,6 ⋅10− 17 D) 0,06 ⋅10− 54

*Ukryj

Liczba ∘4 ----------−-52 2,0736 ⋅10 jest równa
A) 1,2 ⋅10− 13 B) 1,44⋅ 10−48 C) 1,2 ⋅10− 56 D) 1,44 ⋅10− 26

Korzystając z tego, że 2 2 27 = 72 9, 48 = 2304 i 27 ⋅48 = 1296 , oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√ -------------- 27 ⋅48 ⋅27 ⋅48 = 12 96 PF
√ ---- √ ----- 72 9⋅48 = 2304 ⋅27 PF
*Ukryj

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba --- √316 − 3 jest liczbą naturalną. PF
Liczba √ --- √3--- 81 − 27 jest liczbą parzystą.PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba -- √38 − 3 jest liczbą naturalną. PF
Liczba 3√ --- √ --- 64 − 25 jest liczbą ujemną.PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

 --------- √ 16 ⋅8 ⋅16 = 16 √ 2- PF
√ 3-⋅270-0 = 90 PF

Od liczby √ --- (−3 17) odejmujemy liczbę √ --- 2 2 7 . Otrzymany wynik jest liczbą
A) większą od 1.
B) dodatnią mniejszą od 1.
C) mniejszą od (− 22) .
D) ujemną większą od (− 22) .

Liczba √ ---- a = 125 − 1 jest A/B.
A) mniejsza od 10 B) większa od 10
Liczba √ -- 4 6 − 10 jest C/D.
C) ujemna D) dodatnia

*Ukryj

Liczba √ ---- a = 150 − 3 jest A/B.
A) mniejsza od 10 B) większa od 10
Liczba √ -- 6 3 − 10 jest C/D.
C) ujemna D) dodatnia

Wiadomo, że 3 7 = 3 43 i 2 343 = 1 17649 . Liczba √ -------- 11,764 9 jest równa A/B.
A) 3,43 B) 0,343
Liczba -------- √3117,64 9 jest równa C/D.
C) 0,49 D) 4,9

Iloraz --3√162-- 3√ 16⋅3√ 12- jest równy
A) 3√32 4 B) 3 4 C) 23√3- 3 D) √3- 3--2 8

Dane są liczby 3√ ----- √3-------- x = 2000 ⋅ 0,00 004 i √3---- √3------- y = 40 0⋅ 0 ,0002 . Czy liczby x i y są równe? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) 200 0 > 400 i 0,00 004 < 0,00 02 .
B) √ ----- 3 0,08 = 0,2 .
C) 2000 ⋅0,00004 = 400 ⋅0,0002 .

Która równość jest fałszywa?
A) √ --- √ -- 12 = 2 3 B) √ --- √ -- √ -- 12 = 6⋅ 2 C) √ --- √ --- √ -- 12 = 24 : 2 D) √ 12-= 4√ 3-

*Ukryj

Która równość jest fałszywa?
A) √ -- √ -- √ -- 2 ⋅ 3 = 6 B) √ -- √ -- √ --- 8+ 8 = 32 C) √ -- √ -- 2⋅ 8 = 4 D) √ -- √ -- √ -- 2+ 3 = 5

Dane są trzy wyrażenia:

 √ -- √ -- √ -- √ --- I. (2 3 )2 II. 2 2 ⋅4 2 III. 4√-1-8. 2

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15?
A) Tylko I i II. B) Tylko I i III. C) Tylko II i III. D) I, II i III.

*Ukryj

Dane są trzy wyrażenia:

 √ -- √ -- √ --- √ -- I. 3 3 ⋅2 3 II. 3√-27 III. (3 2)2. 3

Wartości których wyrażeń są większe od 6?
A) Tylko I i II. B) Tylko I i III. C) Tylko II i III. D) I, II i III.

Liczba √50−√-18 √ 2 jest równa
A) √ -- 2 2 B) 2 C) 4 D) √ --- √ -- 10 − 6

*Ukryj

Liczba √3−√-27+√-243- √3 jest równa
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Iloraz -√-12-- √75⋅√3 jest równy
A) √ - 2--3 15 B) 2 5 C) √- 4-3- 15 D) 4 5

Liczba √40−√-10 √ 5 jest równa
A) √ -- 2 B) √ -- 2 2 C) 4 D) √ --- √ -- 20 − 5

Iloraz -√-18-- √98⋅√2 jest równy
A) 3 7 B) √- 3-2- 14 C) √- -3- 7 D) 9 14

Liczba √2−√-32+√-128- √2 jest równa
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

Korzystając z tego, że 3 (97) = 9126 73 , wskaż wartość liczby 3√ --------- 0,91267 3 .
A) 0,0097 B) 0,097 C) 0,97 D) 9,7

Ile jest liczb całkowitych, dla których wyrażenie √3--2----- x − 10 nie może być obliczone w zbiorze liczb rzeczywistych?
A) 0 B) 3 C) 6 D) 7

Wartość wyrażenia √ --√ --- √ --- 3( 27− 12) jest równa
A) √ -- 3 B) 3 C) √ --- 45 D) √ --- 69

*Ukryj

Wartość wyrażenia √ --√ --- √ --- 8( 18− 50) jest równa
A) √ -- − 8 B) − 8 C) √ -- − 8 2 D) − 16

Liczba ∘ 3√----------- 0,0000 64 jest równa
A) 0,02 B) 0,2 C) 0,04 D) 0,08

Dane jest przybliżenie √ ---- 60 0 ≈ 24,5 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√ --- 24 ≈ 4,9 PF
√ ---- 150 ≈ 6,12 5 PF
*Ukryj

Dane jest przybliżenie √ ---- 70 0 ≈ 26,5 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√ --- 28 ≈ 5,3 PF
√ ---- 175 ≈ 13 ,2 5 PF

Korzystając z tego, że 2 (123) = 15 129 , wskaż wartość liczby √ ------- 1,5129 .
A) 0,0123 B) 0,123 C) 1,23 D) 12,3

*Ukryj

Korzystając z tego, że 2 12 = 144 , wskaż wartość liczby √ ----------- 14 4000000 .
A) 120 000 B) 12 000 C) 1 200 D) 1 200 000

Strona 1 z 2>