Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Pierwiastki

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Korzystając z tego, że 3 13 = 2197 i 3 1 5 = 3375 , oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√3----------- 2 197⋅ 2197 = 19 6 PF
3√ ----- √3----- 2197 ⋅15 = 3 375⋅ 13 PF

Do liczby √ --- (− 1 0) dodajemy 5. Otrzymany wynik jest liczbą
A) większą od 1. B) dodatnią mniejszą od 1.
C) mniejszą od (−8 ) . D) ujemną większą od (− 8) .

Ukryj Podobne zadania

Do liczby √ --- (− 2 0) dodajemy 5. Otrzymany wynik jest liczbą
A) większą od 1. B) dodatnią mniejszą od 1.
C) mniejszą od (−8 ) . D) ujemną większą od (− 8) .

Dana jest liczba √ -- a = 3 2 − 4 .
Liczba o 2 większa od liczby a jest równa A/B.
A) √ -- 5 2 − 4 B) √ -- 3 2− 2
Liczba 2 razy większa od liczby a jest równa C/D.
C) √ -- 6 4 − 8 D) √ -- 6 2 − 8

Ukryj Podobne zadania

Dana jest liczba √ -- a = 6− 4 6 .
Liczba o 2 mniejsza od połowy liczby a jest równa A/B.
A) √ -- 1 − 2 6 B) √ -- 2− 2 6
Połowa liczby o 2 większej od a równa C/D.
C) √ -- 4 − 2 6 D) √ -- 1− 2 6

Ukryj Podobne zadania

Korzystając z tego, że 2 2 27 = 72 9, 48 = 2304 i 27 ⋅48 = 1296 , oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√ -------------- 27 ⋅48 ⋅27 ⋅48 = 12 96 PF
√ ---- √ ----- 72 9⋅48 = 2304 ⋅27 PF
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba --- √316 − 3 jest liczbą naturalną. PF
Liczba √ --- √3--- 81 − 27 jest liczbą parzystą.PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

 --------- √ 16 ⋅8 ⋅16 = 16 √ 2- PF
√ 3-⋅270-0 = 90 PF

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba -- √38 − 3 jest liczbą naturalną. PF
Liczba 3√ --- √ --- 64 − 25 jest liczbą ujemną.PF

Od liczby √ --- (−3 17) odejmujemy liczbę √ --- 2 2 7 . Otrzymany wynik jest liczbą
A) większą od 1.
B) dodatnią mniejszą od 1.
C) mniejszą od (− 22) .
D) ujemną większą od (− 22) .

Liczba √ ---- a = 125 − 1 jest A/B.
A) mniejsza od 10 B) większa od 10
Liczba √ -- 4 6 − 10 jest C/D.
C) ujemna D) dodatnia

Ukryj Podobne zadania

Liczba √ ---- a = 150 − 3 jest A/B.
A) mniejsza od 10 B) większa od 10
Liczba √ -- 6 3 − 10 jest C/D.
C) ujemna D) dodatnia

Wiadomo, że 3 7 = 3 43 i 2 343 = 1 17649 . Liczba √ -------- 11,764 9 jest równa A/B.
A) 3,43 B) 0,343
Liczba -------- √3117,64 9 jest równa C/D.
C) 0,49 D) 4,9

Liczba √ --- 1 2− 70 jest A/B.
A) większa od 3 i mniejsza od 4. B) większa od 4 i mniejsza od 5.
Liczba √370- jest C/D.
C) większa od 3 i mniejsza od 4. D) większa od 4 i mniejsza od 5.

Dane są liczby 3√ ----- √3-------- x = 2000 ⋅ 0,00 004 i √3---- √3------- y = 40 0⋅ 0 ,0002 . Czy liczby x i y są równe? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) 200 0 > 400 i 0,00 004 < 0,00 02 .
B) √ ----- 3 0,08 = 0,2 .
C) 2000 ⋅0,00004 = 400 ⋅0,0002 .
Ukryj Podobne zadania

Dane są trzy wyrażenia:

 √ -- √ -- √ -- √ --- I. (2 3 )2 II. 2 2 ⋅4 2 III. 4√-1-8. 2

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15?
A) Tylko I i II. B) Tylko I i III. C) Tylko II i III. D) I, II i III.

Ukryj Podobne zadania

Dane są trzy wyrażenia:

 √ -- √ -- √ --- √ -- I. 3 3 ⋅2 3 II. 3√-27 III. (3 2)2. 3

Wartości których wyrażeń są większe od 6?
A) Tylko I i II. B) Tylko I i III. C) Tylko II i III. D) I, II i III.

Ukryj Podobne zadania

Korzystając z tego, że 3 (97) = 9126 73 , wskaż wartość liczby 3√ --------- 0,91267 3 .
A) 0,0097 B) 0,097 C) 0,97 D) 9,7

Ile jest liczb całkowitych, dla których wyrażenie √3--2----- x − 10 nie może być obliczone w zbiorze liczb rzeczywistych?
A) 0 B) 3 C) 6 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Dane jest przybliżenie √ ---- 60 0 ≈ 24,5 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√ --- 24 ≈ 4,9 PF
√ ---- 150 ≈ 6,12 5 PF
Ukryj Podobne zadania

Dane jest przybliżenie √ ---- 70 0 ≈ 26,5 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

√ --- 28 ≈ 5,3 PF
√ ---- 175 ≈ 13 ,2 5 PF
Strona 1 z 3
spinner