Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Walec/Różne

Wyszukiwanie zadań

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest równy 4 i wysokość jest równa 6, ma długość
A) √ --- 10 B) √ --- 20 C) √ 52- D) 10

Ukryj Podobne zadania

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest równy 6 i wysokość jest równa 9, ma długość
A) √ --- 45 B) 15 C) √ 11-7 D) 10

Pole powierzchni bocznej walca jest równe 16π , a promień jego podstawy ma długość 2. Wysokość tego walca jest równa
A) 4 B) 8 C) 4π D) 8π

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni bocznej walca jest równe 24π , a promień jego podstawy ma długość 4. Wysokość tego walca jest równa
A) 6 B) 3 C) 6π D) 3π

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku a . Jeżeli r oznacza promień podstawy walca, h oznacza wysokość walca, to
A) r + h = a B) h− r = a2 C) r− h = a 2 D) r2 + h2 = a2

Ukryj Podobne zadania

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku a . Jeżeli V oznacza objętość walca, Pb oznacza pole powierzchni bocznej walca, to
A) PV = a4 b B) V − Pb = a2 C) V- a Pb = 2 D)  a V − Pb = 2

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy


PIC


A) √ - -23 B) √ - -22 C) 12 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Tangens kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy


PIC


A) √ - -33 B) √ - -22 C) 12 D) 1

Promień AS podstawy walca jest równy połowie wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy


PIC


A) √ - -25 B)  √ - 25-5 C) 12 D) 1

spinner