Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Liczba osób

Wyszukiwanie zadań

Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety, w której uczniowie pewnej szkoły odpowiadali na pytanie „Jakie jest twoje ulubione zwierzę domowe?”. Każdy ankietowany uczeń podawał tylko jedno zwierzę. Psa wskazało o 15 uczniów więcej niż chomika, a kota wskazało 6 razy więcej uczniów niż królika.


PIC


Królika wskazało A/B uczniów.
A) 3 B) 5
Psa wskazało o C/D uczniów więcej niż kota.
C) 8 D) 6

Grupie dwustu osób zadano pytanie: „Jaka jest twoja ulubiona dyscyplina sportu?”. Wyniki tej ankiety przedstawiono na wykresie.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że:
A) 28 osób jako ulubioną dyscyplinę podało piłkę nożną.
B) Łączna liczba odpowiedzi: „piłka nożna” i „tenis” jest równa liczbie wszystkich pozostałych odpowiedzi.
C) Liczba odpowiedzi „pływanie” była o 4 większa od liczby odpowiedzi „tenis”.
D) Liczba odpowiedzi „tenis” była o 6 mniejsza od liczby odpowiedzi „koszykówka”.

W klasie Ia jest o 25% więcej uczniów niż w klasie Ib. Stąd wynika, że w klasie Ib jest mniej uczniów niż w klasie Ia o
A) 25% B) 75% C) 20% D) 50%

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?
A) 4050 B) 1782 C) 7425 D) 7128

Ukryj Podobne zadania

Liczba uczniów pewnej szkoły zmalała w stosunku do 1 września 2010 roku o 25% i obecenie jest równa 735. Ilu uczniów liczyła ta szkoła na początku roku szkolnego 2010/2011?
A) 551 B) 919 C) 980 D) 1050

Cena jednego bitcoina wzrosła w stosunku do ceny jednego bitcoina z dnia 1 stycznia 2017 o 1000% i wynosiła w grudniu 2017 roku 46860 zł. Jaka była cena jednego bitcoina w pierwszym dniu 2017 roku?
A) 4686 zł B) 527 zł C) 4260 zł D) 468 zł

W klasie jest o 25% więcej chłopców niż dziewcząt. Jaką część wszystkich uczniów tej klasy stanowią chłopcy?
A) 59 B) 49 C) 15 D) 4 5

Dziewczęta stanowią 30% uczniów w pewnej klasy. Wynika stąd, że chłopcy stanowią
A) 233 13% liczby dziewcząt B) 42 67% liczby dziewcząt
C) 21% liczby dziewcząt D) 70% liczby dziewcząt

Ukryj Podobne zadania

Dziewczęta stanowią 40% uczniów w pewnej klasy. Wynika stąd, że chłopcy stanowią
A) 50% liczby dziewcząt B) 150% liczby dziewcząt
C) 60% liczby dziewcząt D) 120% liczby dziewcząt

Chłopcy stanowią 25% uczniów w pewnej klasy. Wynika stąd, że dziewczęta stanowią
A) 175% liczby chłopców B) 200% liczby chłopców
C) 75% liczby chłopców D) 300% liczby chłopców

W pewnym liceum 85% uczniów posiada telefony komórkowe. Pozostałych 27 uczniów nie posiada telefonów komórkowych. Wobec tego telefony posiada
A) mniej niż 160 osób B) więcej niż 200 osób C) 180 osób D) 154 osoby

Ukryj Podobne zadania

W pewnej szkole 75% uczniów mieszka w internacie. Pozostałych 105 uczniów dojeżdża do szkoły autobusem. Wobec tego w internacie mieszka
A) mniej niż 300 uczniów B) więcej niż 400 uczniów C) 315 uczniów D) 210 uczniów.

W pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 60 chłopców więcej niż dziewcząt. Chłopcy stanowili 65% liczby osób piszących egzamin. Ile dziewcząt przystąpiło do tego egzaminu?
A) 200 B) 130 C) 70 D) 39

Ukryj Podobne zadania

W pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 20 chłopców mniej niż dziewcząt. Chłopcy stanowili 45% liczby osób piszących egzamin. Ile dziewcząt przystąpiło do tego egzaminu?
A) 140 B) 110 C) 120 D) 90

W X edycji konkursu recytatorskiego wzięło udział 140 dziewcząt i 112 chłopców. W XI edycji tego konkursu wzięła udział ta sama liczba osób, ale liczba dziewcząt zmalała o 20%.
Liczba chłopców w XI edycji konkursu wzrosła w stosunku do liczby chłopców w X edycji o
A) 25% B) 12,5% C) 40% D) 20%

Ukryj Podobne zadania

W X edycji konkursu recytatorskiego wzięło udział 140 dziewcząt i 112 chłopców. W XI edycji tego konkursu wzięła udział ta sama liczba osób, ale liczba dziewcząt zmalała o 20%. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W X edycji konkursu wzięło udział o 20% dziewcząt więcej niż w XI edycji. PF
Liczba chłopców w XI edycji konkursu wzrosła w stosunku do liczby chłopców w X edycji o 20%. PF

Poparcie społeczne dla partii „Zielone żabki” w marcu było równe 25%, a w kwietniu 20%. Zatem poparcie w kwietniu zmalało w porównaniu z marcem o:
A) 5% B) 15% C) 20% D) 25%

Ukryj Podobne zadania

Poparcie dla partii "WESELI" w marcu było równe 40%. W kwietniu poparcie dla tej partii wynosiło 34%. Zatem poparcie dla partii "WESELI" zmalało o
A) 6% B) 12,5% C) 15% D)  1 18 9%

Poparcie dla partii "WESELI" w marcu było równe 24%. W kwietniu poparcie dla tej partii wynosiło 27%. Zatem poparcie dla partii "WESELI" wzrosło o
A) 3% B) 12,5% C) 25% D)  1 11 9%

Poparcie społeczne dla partii „Radosna przyszłość” w marcu było równe 20%, a w kwietniu 15%. Zatem poparcie w kwietniu zmalało w porównaniu z marcem o:
A) 5% B) 15% C) 20% D) 25%

Poparcie społeczne dla partii „Radość i słońce” w marcu było równe 15%, a w kwietniu 12%. Zatem poparcie w kwietniu zmalało w porównaniu z marcem o:
A) 20% B) 6% C) 3% D) 25%

Poparcie dla partii "WESELI" w marcu było równe 24%. W kwietniu poparcie dla tej partii wynosiło 30%. Zatem poparcie dla partii "WESELI" wzrosło o
A) 3% B) 12,5% C)  1 11 9% D) 25%

Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klasy VII zorganizowali quiz wiedzy o postaciach literackich. Quiz można było zakończyć na jednym z poziomów, które zaliczało się kolejno od I do VI. Na diagramie przedstawiono, ile procent uczniów zakończyło quiz na danym poziomie. Na poziomach niższych niż Asia quiz zakończyło dokładnie 32% uczniów biorących w nim udział.


PIC


Ile procent uczniów zakończyło ten quiz na poziomach wyższych niż Asia?
A) 40% B) 32% C) 28% D) 8%

Ukryj Podobne zadania

Z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby π zorganizowano konkurs matematyczny w jednej ze szkół podstawowych. Każdy z uczestników konkursu zajmował jedno z miejsc numerowanych kolejno od I do VI. Na diagramie przedstawiono, ile procent uczniów zakończyło konkurs na danym miejscu. Wiadomo, że 49% uczniów zajęło miejsce o numerze wyższym niż Amelia.


PIC


Ile procent uczniów zakończyło konkurs na miejscach o numerach niższych niż Amelia?
A) 8% B) 22% C) 51% D) 36%

Każdego spośród 280 uczniów szkoły w Brusach zapytano o liczbę rodzeństwa. Procentowe wyniki tego badania przedstawiono na diagramie


PIC


Ilu spośród zapytanych uczniów ma co najmniej jednego brata lub siostrę?
A) 126 B) 196 C) 98 D) 182

Jedna czwarta uczniów klasy III ma niebieskie oczy. Jedna dziesiąta uczniów tej klasy ma oczy brązowe, a pozostali uczniowie mają oczy koloru szarego.
Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

Niebieskie oczy ma 75% uczniów klasy III. PF
Uczniowie o szarym kolorze oczu stanowią 65% uczniów klasy III.PF

Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki przeprowadzonego w klasie VIIIc. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 30 punktów, ale nikt nie zdobył więcej niż 25 punktów oraz nikt nie otrzymał mniej niż 10 punktów.


PIC


Wynik powyżej 50% punktów możliwych do zdobycia uzyskało A/B uczniów.
A) 19 B) 20
Dokładnie 12 uczniów uzyskało wynik C/D punktów możliwych do zdobycia.
C) powyżej 60% D) poniżej 40%

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.


PIC


Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W ankiecie wzięło udział 80 uczniów. PF
Filmy fantasy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze. PF
Ukryj Podobne zadania

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę – uczniowie odpowiadali na pytanie „Jaki jest twój ulubiony sport?”. Każdy uczeń podawał tylko jedną dyscyplinę sportu. Grę w tenisa wskazało 24 uczniów. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Koszykówkę wybrało 57 uczniów. PF
Siatkówkę wybrało wybrało o 46 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali piłkę nożną. PF

Wśród uczniów klas siódmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.


PIC


Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Odpowiedź filmy przyrodnicze otrzymała o 2 głosy więcej niż odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład wszystkich udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Filmy komediowe wybrało 10 uczniów. PF
Liczba uczniów, którzy wybrali filmy fantasy była o 14 większa niż liczba uczniów, którzy wybrali filmy biograficzne. PF

Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety, w której uczniowie pewnej szkoły odpowiadali na pytanie „Jakie jest twoje ulubione zwierzę domowe?”. Każdy ankietowany uczeń podawał tylko jedno zwierzę. Chomik był ulubieńcem 16 uczniów.


PIC


Które z podanych zdań jest fałszywe?
A) Pies był ulubieńcem 45% uczniów biorących udział w ankiecie.
B) Królika wskazało 4 razy mniej uczniów niż chomika.
C) Kota wskazało 24 ankietowanych uczniów.
D) W ankiecie wzięło udział 80 uczniów.

Ukryj Podobne zadania

Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety, w której działkowcy odpowiadali na pytanie „Jakiego ptaka najczęściej widują na swojej działce?”. Każdy ankietowany działkowiec podawał tylko jeden gatunek ptaka. Sikorkę wskazało 9 działkowców.


PIC


Które z podanych zdań jest fałszywe?
A) Sikorkę wskazało 2 razy mniej działkowców niż srokę.
B) Kosa wskazało 10% ankietowanych działkowców.
C) Kosa wskazało 6 ankietowanych działkowców.
D) W ankiecie wzięło udział 80 działkowców.

Liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji początkowo wzrosła o 20%, a po dwóch dniach zmalała o 30%. W wyniku tych dwóch zmian liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji zmalała o
A) 16% B) 10% C) 56% D) 84%

Ukryj Podobne zadania

Liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji początkowo wzrosła o 30%, a po dwóch dniach zmalała o 40%. W wyniku tych dwóch zmian liczba osób planujących wziąć udział w demonstracji zmalała o
A) 24% B) 10% C) 78% D) 22%

Grupa uczniów jechała pociągiem w góry. Jedna siódma uczniów miała miejsca przy oknie, jedna piąta uczniów miała miejsca przy korytarzu, a pozostali uczniowie mieli miejsca środkowe.
Jaki procent wszystkich uczniów stanowią uczniowie, którzy nie mieli miejsc przy korytarzu?
A) 75% B) 60% C) 20% D) 80%

W klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?
A) 4% B) 5% C) 20% D) 25%

Ukryj Podobne zadania

W loterii fantowej jest 9 razy więcej losów przegrywających niż wygrywających. Ile procent wszystkich losów w tej loterii stanowią losy wygrywające?
A) 1% B) 11% C) 10% D) 90%

spinner