Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Wyszukiwanie zadań

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f(8 4) , f(88 ) , f(90) , f(96) najmniejsza to
A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f(8 4) , f(88 ) , f(90) , f(96) największa to
A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)

Na diagramie przedstawiono przyporządkowanie f . Które zdanie jest prawdziwe?


PIC


A) Funkcja f ma cztery argumenty.
B) Funkcja f ma cztery różne wartości
C) Dla argumentu 3 funkcja f przyjmuje dwie wartości 3 i 4.
D) Rysunek nie przedstawia funkcji.

Ukryj Podobne zadania

Na diagramie przedstawiono przyporządkowanie f . Które zdanie jest prawdziwe?


PIC


A) Funkcja f ma cztery argumenty.
B) Funkcja f ma cztery różne wartości
C) Dla argumentu 3 funkcja f przyjmuje dwie wartości 4 i 5.
D) Rysunek nie przedstawia funkcji.

Na diagramie przedstawiono przyporządkowanie f . Które zdanie jest prawdziwe?


PIC


A) Funkcja f ma cztery argumenty.
B) Funkcja f ma cztery różne wartości
C) Dla argumentu 3 funkcja f przyjmuje dwie wartości 3 i 5.
D) Rysunek nie przedstawia funkcji.

Ukryj Podobne zadania

Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A = (4,− 3) i B = (− 1,− 13) . Funkcja f opisana jest wzorem
A) f(x ) = 2x − 11 B) f(x) = 2x + 1 1 C) f(x) = 1x + 1 2 D) f (x) = 1x − 5 2

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (2) = 3 oraz punkt P = (4,2) należy do jej wykresu. Wzór funkcji f to
A) f(x ) = 12x + 4 B) f(x) = − 12x + 4 C) f(x ) = − 1x − 4 2 D)  1 f (x) = 2x − 4

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (1) = 2 . Do wykresu tej funkcji należy punkt P = (−2 ,8) . Wzór funkcji f to
A) f(x ) = − 13x + 73 B) f(x) = − 12x + 7 C) f(x ) = − 3x + 7 D) f (x) = − 2x + 4

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (1) = 2 . Do wykresu tej funkcji należy punkt P = (−2 ,3) . Wzór funkcji f to
A) f(x ) = − 13x + 73 B) f(x) = − 12x + 2 C) f(x ) = − 3x + 7 D) f (x) = − 2x + 4

spinner