Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f(8 4) , f(88 ) , f(90) , f(96) najmniejsza to
A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)

*Ukryj

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f(8 4) , f(88 ) , f(90) , f(96) największa to
A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)

Na diagramie przedstawiono przyporządkowanie f . Które zdanie jest prawdziwe?


PIC


A) Funkcja f ma cztery argumenty.
B) Funkcja f ma cztery różne wartości
C) Dla argumentu 3 funkcja f przyjmuje dwie wartości 3 i 4.
D) Rysunek nie przedstawia funkcji.

*Ukryj

Na diagramie przedstawiono przyporządkowanie f . Które zdanie jest prawdziwe?


PIC


A) Funkcja f ma cztery argumenty.
B) Funkcja f ma cztery różne wartości
C) Dla argumentu 3 funkcja f przyjmuje dwie wartości 3 i 5.
D) Rysunek nie przedstawia funkcji.

Na diagramie przedstawiono przyporządkowanie f . Które zdanie jest prawdziwe?


PIC


A) Funkcja f ma cztery argumenty.
B) Funkcja f ma cztery różne wartości
C) Dla argumentu 3 funkcja f przyjmuje dwie wartości 4 i 5.
D) Rysunek nie przedstawia funkcji.

Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A = (1 ,2) i B = (− 2,5) . Funkcja f ma wzór
A) f(x ) = x + 3 B) f(x ) = x− 3 C) f(x ) = −x − 3 D) f (x) = −x + 3

*Ukryj

Przez punkty (0 ,5) i (3,− 3) przechodzi wykres funkcji
A) y = 32x + 5 B) y = − 32x+ 5 C) y = − 3x+ 5 8 D) y = − 8x + 5 3

Przez punkty (0 ,5) i (2,2) przechodzi wykres funkcji
A) y = 32x + 5 B) y = − 32x+ 5 C) y = − 3x+ 5 8 D) y = − 8x + 5 3

Przez punkty (0 ,5) i (2,8) przechodzi wykres funkcji
A) y = 32x + 5 B) y = − 32x+ 5 C) y = − 3x+ 5 8 D) y = − 8x + 5 3

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (1) = 2 . Do wykresu tej funkcji należy punkt P = (−2 ,3) . Wzór funkcji f to
A) f(x ) = − 13x + 73 B) f(x) = − 12x + 2 C) f(x ) = − 3x + 7 D) f (x) = − 2x + 4

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (1) = 2 . Do wykresu tej funkcji należy punkt P = (−2 ,8) . Wzór funkcji f to
A) f(x ) = − 13x + 73 B) f(x) = − 12x + 7 C) f(x ) = − 3x + 7 D) f (x) = − 2x + 4

O funkcji liniowej f wiadomo, że f (2) = 3 oraz punkt P = (4,2) należy do jej wykresu. Wzór funkcji f to
A) f(x ) = 12x + 4 B) f(x) = − 12x + 4 C) f(x ) = − 1x − 4 2 D)  1 f (x) = 2x − 4

Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A = (− 1,− 2) i B = (2,7) . Funkcja f ma wzór
A) f(x ) = 3x − 1 B) f (x) = − 3x − 5 C) f(x ) = 3x + 1 D) f (x) = − 3x − 2

Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A = (− 1 ,2 ) i B = (2,5) . Funkcja f ma wzór
A) f(x ) = −x + 3 B) f(x) = −x + 1 C) f(x ) = x+ 3 D) f(x) = −x + 7

Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty A = (4,− 3) i B = (− 1,− 13) . Funkcja f opisana jest wzorem
A) f(x ) = 2x − 11 B) f(x) = 2x + 1 1 C) f(x) = 1x + 1 2 D) f (x) = 1x − 5 2