Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Roztwory

Wyszukiwanie zadań

Stężenie pewnego roztworu wodnego soli wynosi 5%. Ile kilogramów czystej wody należy dodać do 90 kg tego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 2%?

Ukryj Podobne zadania

Stężenie pewnego roztworu wodnego soli wynosi 10%. Ile kilogramów czystej wody należy dodać do 12 kg tego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 6%?

Stężenie roztworu kwasu solnego wynosi 5%. Ile kilogramów wody należy dodać do 44 kg tego roztworu, aby stężenie roztworu zmniejszyło się do 2%?

W jakim stosunku należy zmieszać 14 i 6 procentowe roztwory chlorku sodu, aby otrzymać roztwór 8 procentowy?

Ile trzeba zmieszać roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem o stężeniu 4% żeby otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18%?

Ukryj Podobne zadania

Ile trzeba zmieszać roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 20% z roztworem o stężeniu 8% żeby otrzymać 12 kg roztworu o stężeniu 13%?

Mamy trzy roztwory, każdy zawierający chlorek sodu i chlorek potasu. Procentową zawartość obu chlorków w roztworach podano w tabeli.

Roztwór NaCl (chlorek sodu) KCl (chlorek potasu)
I 14,1% 2,5%
II 8,7% 8,2%
III 1,5% 5,7%

W jakim stosunku należy zmieszać wszystkie trzy roztwory, aby otrzymać roztwór, w którym stężenie każdego z chlorków wynosić będzie 6%?

Zmieszano 1 kg solanki o zawartości 18% soli i 2 kg solanki o zawartości 15% soli. Ile procent soli zawiera ta mieszanina?

Ukryj Podobne zadania

Zmieszano 2 kg solanki o zawartości 12% soli i 1 kg solanki o zawartości 18% soli. Ile procent soli zawiera ta mieszanina?

Szklankę octu o stężeniu 10% zmieszano z trzema szklankami octu sześcioprocentowego. Jakie jest stężenie otrzymanej mieszanki?

spinner