Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Bez treści/Warunkowe

Wyszukiwanie zadań

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że: P (A ∪ B ) = 0,6, P(B ) = 0,4 i P (A |B ) = 0,25 . Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P (B|A ) .

Znając prawdopodobieństwa zdarzeń P(A ) = 0 ,9 ,  ′ P(B |A ) = 0,7 5 , P (B|A ) = 0,95 , gdzie A ′ oznacza zdarzenie przeciwne do A , oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B .

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że:  1 ′ 2 P(A ) = 3, P(B ) = 5 i P (A ∩ B ′) = 14 . Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P(A |B) .

Niech A , B będą zdarzeniami o prawdopodobieństwach P(A ) i P (B ) . Wykaż, że jeżeli P (A) = 0,85 i P(B ) = 0,75 , to prawdopodobieństwo warunkowe spełnia nierówność P (A |B ) ≥ 0,8.

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że: P (A ∪ B ) = 0,6, P(A ) = 0,3 i P (A |B ) = 0,25 . Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P (B|A ) .

Ukryj Podobne zadania

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że: P (A ∪ B ) = 0,7, P(A ) = 0,5 i P (A |B ) = 0,6 . Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P (B|A ) .

spinner