Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Zdarzenia losowe A ,B są zawarte w Ω oraz P(B ) > 0,5 . Wykaż, że

2P(A ′)+ P(A |B) < 2 .

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że: P (A ∪ B ) = 0,6, P(B ) = 0,4 i P (A |B ) = 0,25 . Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P (B|A ) .

Znając prawdopodobieństwa zdarzeń P(A ) = 0 ,9 ,  ′ P(B |A ) = 0,7 5 , P (B|A ) = 0,95 , gdzie A ′ oznacza zdarzenie przeciwne do A , oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B .

Wiedząc, że  ′ ′ 4 P(A ∪ B ) = 7 oraz  1 P(A ∖ B ) = 3 . Wykaż, że  5 P (B|A ) < 8 .

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że:  1 ′ 2 P(A ) = 3, P(B ) = 5 i P (A ∩ B ′) = 14 . Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P(A |B) .

Niech A , B będą zdarzeniami o prawdopodobieństwach P(A ) i P (B ) . Wykaż, że jeżeli P (A) = 0,85 i P(B ) = 0,75 , to prawdopodobieństwo warunkowe spełnia nierówność P (A |B ) ≥ 0,8.

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że: P (A ∪ B ) = 0,6, P(A ) = 0,3 i P (A |B ) = 0,25 . Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P (B|A ) .

*Ukryj

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że: P (A ∪ B ) = 0,7, P(A ) = 0,5 i P (A |B ) = 0,6 . Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe P (B|A ) .