Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Geometria/Czworokąty/Dowolny

Wyszukiwanie zadań

Wszystkie wierzchołki czworokąta ABCD leżą na okręgu oraz ∡A = α . Oblicz miarę kąta ∡C .


PIC


Czworokąty ABCD i  ′ ′ ′ ′ A B C D są podobne. Boki czworokąta ABCD mają długości 8 cm, 4 cm, 16 cm, 12 cm. Najdłuższy bok czworokąta A ′B′C′D ′ ma 20 cm. Jakie są długości pozostałych boków?

Długości boków czworokąta opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak pokazano na rysunku.


PIC


Uzasadnij, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100 cm, to jest on rombem.

W czworokącie ABCD o polu  2 48 cm przekątna AC ma długość 8 cm i dzieli ten czworokąt na dwa trójkąty: ABC i ACD (zobacz rysunek). Wysokość trójkąta ACD poprowadzona z wierzchołka D do prostej AC jest równa 2 cm.


ZINFO-FIGURE


Oblicz wysokość trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka B do prostej AC .

Ukryj Podobne zadania

W czworokącie ABCD o polu  2 108 cm przekątna BD ma długość 12 cm i dzieli ten czworokąt na dwa trójkąty: ABD i BCD (zobacz rysunek). Wysokość trójkąta BCD poprowadzona z wierzchołka C do prostej BD jest równa 3 cm.


ZINFO-FIGURE


Oblicz wysokość trójkąta ABD poprowadzoną z wierzchołka A do prostej BD .

W trapezie prostokątnym ABCD dane są długości podstaw |AB | = 7 cm i |DC | = 3 cm oraz długość ramienia prostopadłego do postaw |AD | = 4 cm (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Oblicz odległość punktu B od przekątnej AC trapezu ABCD .

Ukryj Podobne zadania

Obwód czworokąta wypukłego ABCD jest równy 50 cm. Obwód trójkąta ABD jest równy 46 cm, a obwód trójkąta BCD jest równy 36 cm. Oblicz długość przekątnej BD .

spinner