Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiązaniem równania 3 2 x − 2x − 5x + 6 = 0 nie jest liczba
A) − 2 B) 1 C) 4 D) 3

Suma wszystkich pierwiastków równania (x + 3)(x + 7)(x − 11 ) = 0 jest równa
A) − 1 B) 21 C) 1 D) − 21

*Ukryj

Suma wszystkich rozwiązań równania x(x + 3)(x − 2) = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) − 1 D) 6

Iloczyn wszystkich pierwiastków równania − 2 (x− 1)(2x + 6)(5 − x) = 0 jest równy
A) 15 B) 30 C) − 15 D) − 30

Suma wszystkich rozwiązań równania x(x − 3)(x + 2) = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Suma wszystkich pierwiastków równania (x + 5)(x + 2)(x − 9 ) = 0 jest równa
A) − 16 B) 2 C) 16 D) − 2

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2 2x (x − 9)(x+ 1) = 0 jest równy
A) (− 3) B) 3 C) 0 D) 9

Suma pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 2 (x− 2)(x − 9)(x + 6) jest równa
A) 5 B) 8 C) 4 D) -4

*Ukryj

Suma pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 3 (x+ 3)(x − 4)(x − 6) jest równa
A) 3 B) 7 C) -7 D) -3

Suma pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 2 (x+ 2)(x − 9)(x − 6) jest równa
A) 5 B) 8 C) 4 D) -4

Suma wszystkich pierwiastków równania: 2 − (x + 5)(x + 1 )(x− 7) = 0 jest równa
A) 0 B) 2 C) − 2 D) 1

Wskaż równanie, dla którego suma wszystkich rozwiązań jest równa 0.
A) (x − 2)(x + 3) = 0 B) (x2 + 2)(x − 3) = 0
C) 2 (x − 2)(x − 3) = 0 D) 2 2 (x + 2)(x − 3) = 0

Suma odwrotności pierwiastków wielomianu 3 2 W (x ) = 4x − x − 4x + 1 jest równa
A) 4 B) − 0,25 C) 6 D) − 4

Liczba pierwiastków wielomianu 2 2 W (x) = (x + 4)(x − 4x + 5 ) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba różnych miejsc zerowych wielomianu 2 2 W (x ) = (x − 4)(x − 4x + 4) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Równanie 3 ( 3)2 4x − 9x = 4x x+ 2 w zbiorze liczb rzeczywistych
A) nie ma rozwiązań.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania.
D) ma dokładnie trzy rozwiązania.

Wśród miejsc zerowych wielomianu są liczby 0, 1, − 2 . Wielomian może mieć postać:
A) W (x ) = x4 + 2x3 − x2 − 2x B) W (x) = x3 + 3x2 + 2x
C) 3 2 W (x ) = x + 2x + x − 2 D) 3 2 W (x) = x + 2x + 4x + 5

Które z równań jest sprzeczne w zbiorze liczb rzeczywistych?
A) x4 + x = 0 B) x3 + 1 = 0 C) x4 + 1 = 0 D) 3x3 + 12 = 0

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 3 x log2 4− x = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 4 2 x log3 9− x = 0 jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 3 x log2 16− x = 0 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 2 2 (x − 9 )(x + 3x+ 1) = 0 jest równa
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 2 2 (x − 8 )(x + 4x+ 3) = 0 jest równa
A) 4 B) 3 C) 2 D) 0

Liczba niewymiernych pierwiastków równania 2 2 (x − 8 1)(x + 11x − 26) = 0 jest równa
A) 0 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba ujemnych pierwiastków równania 2 (x − 5)(3x+ 2)(2x + 1)(x − 25 ) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Liczba ujemnych pierwiastków równania 2 (2x − 1)(5x − 2)(x + 1)(x − 16 ) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba ujemnych pierwiastków równania 2 (x − 1)(3x− 2)(x − 9)(3x + 1) = 0 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba pierwiastków wielomianu 2 W (x) = 2(x + 4 )(x− 3) jest równa
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

*Ukryj

Liczba rozwiązań równania ( 2 ) x + 25 (x + 1) = 0 to
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Liczba pierwiastków rzeczywistych wielomianu 2 W (x) = − 3(x + 9)(x − 2 ) jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Suma wszystkich rozwiązań równania 3 (x + 3)(x − 1)(2x − 4) = 0 jest równa
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 2

*Ukryj

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2 2 (x + 4)(x − 1 )(4x + 1) = 0 jest równy
A) − 1 B) − 14 C) 14 D) 1

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + ax + bx + 1 , gdzie a i b są liczbami całkowitymi. Zatem
A) Równanie W (x) = 0 musi mieć co najmniej 2 różne pierwiastki.
B) Jeżeli równanie W (x ) = 0 ma pierwiastek całkowity, to a + b = − 2 .
C) Jeżeli równanie W (x ) = 0 ma ujemny pierwiastek wymierny, to a = b .
D) Równanie W (x) = 0 może nie mieć rozwiązań.

*Ukryj

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + ax − bx − 1 , gdzie a i b są liczbami całkowitymi. Zatem
A) Jeżeli równanie W (x) = 0 ma pierwiastek wymierny, to a + b = 2 .
B) Jeżeli równanie W (x) = 0 ma dodatni pierwiastek całkowity, to a = b .
C) Równanie W (x) = 0 może nie mieć rozwiązań.
D) Równanie W (x) = 0 musi mieć co najmniej 2 różne pierwiastki.

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = x + ax + bx − 1 , gdzie a i b są liczbami całkowitymi. Zatem
A) Jeżeli równanie W (x) = 0 ma pierwiastek wymierny, to a + b = 0 .
B) Jeżeli równanie W (x) = 0 ma ujemny pierwiastek całkowity, to a = b+ 2 .
C) Równanie W (x) = 0 może nie mieć rozwiązań.
D) Równanie W (x) = 0 musi mieć co najmniej 2 różne pierwiastki.

Liczba − 1 jest miejscem zerowym funkcji 3 2 f(x) = x − mx + x − 999 . Zatem
A) m = 100 1 B) m = − 997 C) m = − 1001 D) m = 997

*Ukryj

Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu 3 2 W (x ) = x + ax + 6x − 4 . Współczynnik a jest równy
A) 2 B) -2 C) 4 D) -4

Liczba 5 jest pierwiastkiem wielomianu 3 2 W (x ) = x − 5x + ax + 10 . Współczynnik a jest równy
A) − 2 B) − 5 C) 2 D) 5

Liczba − 1 jest miejscem zerowym funkcji 3 2 f(x) = mx + x + x − 376 . Zatem
A) m = − 376 B) m = − 374 C) m = 376 D) m = 374

Funkcja 2 f(x) = 3x (x + 5)(2 − x)(x + 1) ma dokładnie
A) 1 pierwiastek B) 2 pierwiastki C) 3 pierwiastki D) 4 pierwiastki

*Ukryj

Funkcja 3 f(x) = 3x (x + 5)(2 − x)(x + 1) ma dokładnie
A) 1 pierwiastek B) 2 pierwiastki C) 3 pierwiastki D) 4 pierwiastki

Dane jest równanie 2 x(x + 2 )(x + 1) = 0 . Do zbioru rozwiązań tego równania należy liczba
A) 2 B) 1 C) − 1 D) 0

Liczby x1,x2,x3 są rozwiązaniami równania 3 2 2x + 5x − 3x = 0 . Suma x1 + x2 + x3 jest równa
A) − 32 B) − 52 C) − 3 4 D) − 5 4

Strona 1 z 3>>>>