Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Inne

Wyszukiwanie zadań

Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami z podstawami walca w taki sposób jak na rysunku. Wysokość mniejszego z tych stożków jest taka sama jak wysokość walca i stanowi 23 wysokości większego ze stożków. Objętość całej bryły jest równa 77 cm 3 .


PIC


Objętość walca jest równa
A) 21 cm 3 B) 42 cm 3 C) 56 cm 3 D) 35 cm 3

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca, stożka i półkuli. Wysokość walca jest równa r i jest taka sama jak wysokość stożka, oraz taka sama jak promień półkuli, promień podstawy walca i promień podstawy stożka.


PIC


Objętość tej bryły jest równa
A) 53πr 3 B) 73πr 3 C) 3πr 3 D) 2 πr3

Przedstawiona na rysunku bryła składa się z walca i półkuli. Wysokość walca jest taka, jak promień jego podstawy i jest równa R .


PIC


Objętość tej bryły jest równa
A) πR 3 B) 53πR 3 C) 2 πR 3 3 D) 2πR 3

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.


PIC


Objętość tej bryły jest równa
A) 53πr 3 B) 43πr 3 C) 2 πr3 3 D) 1πr 3 3

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa r i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca.


PIC


Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe
A) 6πr 2 B) 5πr 2 C) 4πr 2 D) 11πr2 3

Każda z dwudziestu ścian dwudziestościanu foremnego jest trójkątem równobocznym. Liczba wszystkich krawędzi dwudziestościanu foremnego jest równa
A) 60 B) 30 C) 15 D) 20

Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 : 2. Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa 12 cm 3 .


PIC


Objętość bryły utworzonej z połączonych stożków jest równa
A) 20 cm 3 B) 30 cm 3 C) 39 cm 3 D) 52,5 cm 3

Ukryj Podobne zadania

Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 : 4. Objętość stożka o dłuższej wysokości jest równa 1 2 cm 3 .


PIC


Objętość bryły utworzonej z połączonych stożków jest równa
A) 18 cm 3 B) 30 cm 3 C) 39 cm 3 D) 21 cm 3

Pewien wielościan ma 6 krawędzi. Liczba jego ścian jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 9

Ukryj Podobne zadania

Pewien wielościan ma 4 ściany. Liczba jego krawędzi jest równa
A) 4 B) 5 C) 6 D) 9

Narysowana bryła ma w podstawie kwadrat, a krawędzie boczne są prostopadłe do podstawy. Objętość tej bryły jest równa


PIC


A)  3 1 40 dm B) 1400 cm 3 C) 0,14 m 3 D) 1 4 dm 3

spinner