Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Różne

Wyszukiwanie zadań

Wskaż wzór funkcji, której wykres ma dokładnie jeden punkt wspólny z prostą y = 1 .
A) f(x ) = (x + 1)4 B) f(x ) = x4 + 1 C) f(x) = (x2 + 1)(x2 − 1) D)  2 f (x) = x − 1

Przesuwając wykres funkcji f wzdłuż osi Ox o 6 jednostek w prawo, otrzymano wykres funkcji g . Zatem
A) g(x ) = f(x + 6) B) g (x) = f(x )− 6 C) g(x ) = f(x − 6) D) g (x ) = f(x) + 6

Ukryj Podobne zadania

Przesuwając wykres funkcji f wzdłuż osi Ox o 6 jednostek w lewo, otrzymano wykres funkcji g . Zatem
A) g(x ) = f(x + 6) B) g (x) = f(x )− 6 C) g(x ) = f(x − 6) D) g (x ) = f(x) + 6

Aby na podstawie wykresu funkcji y = f(x) narysować wykres funkcji y = f(x + 6) , należy wykres funkcji f przesunąć o
A) 6 jednostek do dołu B) 6 jednostek w prawo
C) 6 jednostek do góry D) 6 jednostek w lewo

Ukryj Podobne zadania

Aby na podstawie wykresu funkcji y = f(x) narysować wykres funkcji y = f(x) − 6 , należy wykres funkcji f przesunąć o
A) 6 jednostek do dołu B) 6 jednostek w prawo
C) 6 jednostek do góry D) 6 jednostek w lewo

Aby na podstawie wykresu funkcji y = f(x) narysować wykres funkcji y = f(x − 6) , należy wykres funkcji f przesunąć o
A) 6 jednostek do dołu B) 6 jednostek w prawo
C) 6 jednostek do góry D) 6 jednostek w lewo

Prosta o równaniu 25y + 16x − 15 = 0 jest prostopadła do stycznej do wykresu funkcji  3 f(x) = 3−21x−+32xx-- w punkcie
A) ( 3) 1,− 2 B) ( 9) 1,− 2 C) ( 3) − 1 ,4 D) ( 3) − 1,2

Wykres funkcji  9x2+-6x+1- f(x ) = 3x+1 i prosta  2 y = 2x + 3
A) pokrywają się B) mają jeden punkt wspólny
C) są rozłączne D) mają dwa punkty wspólne

Wykres funkcji określonej na zbiorze liczb rzeczywistych:
A) musi mieć punkt wspólny z osią Oy ,
B) może mieć dwa punkty wspólne z osią Oy ,
C) musi mieć punkt wspólny z osią Ox ,
D) przechodzi przez początek układu współrzędnych.

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji określonej na zbiorze liczb rzeczywistych:
A) może nie mieć punktów wspólnych z osią Oy ,
B) może mieć dwa punkty wspólne z osią Oy ,
C) musi mieć punkt wspólny z osią Ox ,
D) może mieć dwa punkty wspólnych z osią Ox .

Ukryj Podobne zadania

Funkcja -1-- f(x) jest określona na całym zbiorze liczb rzeczywistych i nie przyjmuje wartości dodatnich. Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji f ?


PIC


spinner