Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Potęga (y )5 x (gdzie x i y są różne od zera) jest równa
A) x − 5⋅ y B) ( ) x −5 y C) y5 x D) (x) 5 − y

Po skróceniu wyrażenia ab3+b4- W = ab3 otrzymamy
A) W = ab3+b- a B) W = b3+b4- b3 C) a+b-- W = a D) 4 W = 1 + b

*Ukryj

Po skróceniu wyrażenia ab3+b4- W = b2+ab otrzymamy
A) W = ab3+b- a B) W = b 2 C) a+b W = -a-- D) b3+b4 W = --b3-

Po skróceniu wyrażenia xy3+y-4 W = xy4 otrzymamy
A) xy3+y- W = x B) y3+y-4 W = y3 C) W = x+y- y D) W = x+y- xy

Jeżeli 9x2−-16y2- 3x−4y = 16 , to
A) 3x + 4y = 4 B) 3x − 4y = 4 C) 3x + 4y = 16 D) 3x − 4y = 1 6

*Ukryj

Jeżeli 25x2−4y2- 5x−2y = 9 , to
A) 5x + 2y = 9 B) 5x − 2y = 9 C) 5x + 2y = 3 D) 5x − 2y = 3

Jeżeli 9x2−-16y2- 3x+4y = 9 , to
A) 3x + 4y = 3 B) 3x − 4y = 3 C) 3x + 4y = 9 D) 3x − 4y = 9

Wyrażenie (x2−y-2)2- (x+y )2 , gdzie x+ y ⁄= 0 jest równe wyrażeniu
A) (x + y)2 B) (x− y)4 C) x−y- x+y D) 2 2 x − 2xy + y

Jeśli 3 a = 2 i b = 2 , to wartość wyrażenia -a⋅b- a+b jest równa
A) 23 B) 1 C) 67 D) 27 6

*Ukryj

Jeśli 2 a = 3 i b = 3 , to wartość wyrażenia -a⋅b- a+b jest równa
A) 161 B) 1 C) 67 D) 27 6

Niech 2 a = 3 , 1 b = 2 . Wtedy wartość wyrażenia a+b- a⋅b jest równa
A) 72 B) 95 C) 178 D) 3 2

Liczby m ≥ 1 i n ≥ 1 spełniają warunek m-+1 -5m-- n = 2n+ 1 . Wtedy liczba n jest równa
A) 3mm++12 B) 3mm+−12 C) -m+-1 7m −2 D) m-+1- 7m+ 2

*Ukryj

Wiadomo, że liczba 1+y- x = 1−y dla y ⁄= 1 . Zatem
A) y = 1−x- x+1 B) y = x+-1 x− 1 C) x−1- y = x+1 D) x−-1 y = 1−x

Wiadomo, że liczba b−2- a = 1−b dla b ⁄= 1 . Zatem
A) b = aa−+21- B) b = aa++21- C) a+-2- b = a− 1 D) a−2- b = a−1

Jeśli a b = 3 , to wartość wyrażenia 3(a−b-) a jest równa
A) 12 B) 32 C) 2 D) 3

*Ukryj

Dodatnie liczby x i y spełniają warunek 2x = 3y . Wynika stąd, że wartość wyrażenia 2 2 x+y-- x⋅y jest równa
A) 2 3 B) 13 6- C) 6 13 D) 3 2